REKLAMA

FINTECH S.A.: Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Fintech Health sp. z o.o.

2021-07-29 08:42
publikacja
2021-07-29 08:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
FINTECH S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Fintech Health sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fintech S.A. "Emitent", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r., informuje o zawarciu w dniu 28 lipca 2021 r. ramowej umowy o współpracy ze spółką Clean Global Technology sp. z o.o. z siedzibą w Oławie.
Przedmiotem umowy ustalenie warunków współpracy w zakresie rozwoju, przystosowania oraz dystrybucja i sprzedaż przez Fintech Health sp. z o.o. produktów Clean Global Technology sp. z o.o., w tym w wszczególności kabin do dezynfekcji osób i rzeczy. Fintech Health sp. z o.o. podejmowała będzie czynności mające na celu przystosowanie produktów ww. producenta do wymagań poszczególnych odbiorców, w tym spółka zależna Emitenta tworzyła będzie dedykowane oprogramowanie i partycypowała w procesie dostawy produktów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-29 Kamil Wawruch Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki