REKLAMA

ENAP: Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną

2023-05-15 10:30
publikacja
2023-05-15 10:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-15
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 15.05.2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 15 do Umowy ramowej z dnia 09.06.2011 r. z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach, którym przedłużono limit udostępnionej Spółce linii gwarancyjnej do maksymalnej kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) na okres do dnia 11.05.2029 r. (termin ważności Linii i termin ważności Gwarancji) dla zleceń udzielania gwarancji składanych do dnia 10.05.2024 r. Jednocześnie utrzymano zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności banku z tego tytułu, tj. hipotekę umowną łączną do wysokości 9.000.000 zł na nieruchomościach Spółki i 5 weksli in blanco.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-15 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki