REKLAMA

DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.06.2022 r.

2022-06-03 15:25
publikacja
2022-06-03 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Podjete_uchwaly_ZWZA_za_2021_03.06.2022_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagrodzen_DROZAPL-PROFIL_S.A._-_zalacznik_do_Uchwaly_ZWZA_nr_21_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_2021_podp.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Drozapol-Profil S.A (dalej Emitent), działając Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 03 czerwca 2022 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów "za”, "przeciw i "wstrzymujących się” oraz informacją o braku złożenia sprzeciwów.
Załączniki
Plik Opis
Podjęte uchwały ZWZA za 2021 03.06.2022 r.pdfPodjęte uchwały ZWZA za 2021 03.06.2022 r.pdf Podjęte uchwały ZWZA za 2021 rok w dniu 03.06.2022 r.
Polityka wynagrodzeń DROZAPL-PROFIL S.A. - załącznik do Uchwały ZWZA nr 21 2022.pdfPolityka wynagrodzeń DROZAPL-PROFIL S.A. - załącznik do Uchwały ZWZA nr 21 2022.pdf Polityka wynagrodzeń Drozapol-Profil S.A. - załącznik do Uchwały nr 21/2022
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2021 podp.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2021 podp.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok - załącznik do Uchwały nr 19/2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki