REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji w celu umorzenia

2021-05-11 15:36
publikacja
2021-05-11 15:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przedterminowy wykup obligacji w celu umorzenia
Podstawa prawna
Regulamin rynku pozagiełdowego
Treść raportu:
Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka") informuje, iż w dniu 11 maja 2021 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu w celu umorzenia 32 076 obligacji na okaziciela serii DOMDE6151121, oznaczonych kodem ISIN PLDMDVL00061, o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda.
Cena odkupu jednej obligacji wyniosła 1 005,50 PLN (tysiąc pięć złotych pięćdziesiąt groszy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2021-05-11 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki