REKLAMA

DGA: Aktualizacja informacji na temat skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”

2021-09-08 14:04
publikacja
2021-09-08 14:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Aktualizacja informacji na temat skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 11 marca 2019 r., Zarząd DGA S.A. informuje, że do pełnomocnika procesowego wpłynął wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wniesionej skargi kasacyjnej przez firmę SEKA S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 września 2018 r., w którym Sąd Apelacyjny:
1. zasądził na rzecz DGA S.A. kwotę 1.220.255,40 zł + odsetki oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego;
2. oddalił apelację firmy SEKA S.A.

Sąd Najwyższy w swoim wyroku uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację pozwanej (powódki wzajemnej) – pkt. 2 powyżej - oraz w części orzekającej o kosztach postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Zarząd DGA S.A. po ponownym rozpoznaniu sprawy przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu przekaże informacje co do rozstrzygnięcia sprawy w odrębnym raporcie bieżącym. Zarząd będzie oczekiwał na wyznaczenia terminu rozprawy przed Sądem Apelacyjnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-08 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki