DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

2019-06-17 12:25
publikacja
2019-06-17 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Emitent na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, informuje że w dniu 17 czerwca 2019r. Zarząd Spółki zawarł z Santander Bank Polska S.A. („Bank”) aneks nr 28 (zwany dalej „Aneksem”) do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 25.07.2005 r., wraz z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Umową”).

Na mocy Aneksu na dzień 30.06.2020 roku zmieniony został dzień spłaty kredytu, tj. dzień, w którym powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności banku wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami lub ostatni dzień okresu wypowiedzenia umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. wraz z późniejszymi zmianami.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy są: hipoteka umowna, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomości Spółki, zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach prefabrykatów i wyrobów gotowych zlokalizowanych w oznaczonym magazynie Spółki, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów zawieranych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach wynikających z rachunków Spółki prowadzonych w Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Artur Hibner Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki