REKLAMA

CD PROJEKT SA: Otrzymanie zawiadomienia o złożeniu pozwu zbiorowego w USA

2020-12-25 22:44
publikacja
2020-12-25 22:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o złożeniu pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od współpracującej ze Spółką kancelarii prawnej potwierdzenie złożenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii cywilnego pozwu zbiorowego, przez kancelarię działającą w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami “OTGLY” oraz “OTGLF” i opartych na akcjach Spółki. Pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej czy działania Spółki i jej Członków Zarządu związane z premierą gry Cyberpunk 2077 stanowiły naruszenie przepisów federalnych, poprzez między innymi wprowadzenie inwestorów w błąd doprowadzając tym samym do powstania strat po ich stronie.

Treść pozwu nie określa wartości roszczenia.

Spółka podejmie aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 68/2020


Subject: Receipt of notification concerning the filing of a class action
lawsuit in the USA


Legal basis: Art. 17 item 1 of the Market Abuse Regulation – inside
information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that
earlier today it received confirmation from a law firm cooperating with
the Company that a civil class action lawsuit had been filed in the
United States District Court for the Central District of California by a
law firm acting on behalf of a group of holders of securities traded in
the USA under the ticker symbols “OTGLY” and “OTGLF” and based on
Company shares. The plaintiffs call for the court to adjudicate whether
the actions undertaken by the Company and members of its Management
Board in connection with the release of Cyberpunk 2077 constituted a
violation of federal laws, i.a. by misleading investors and,
consequently, causing them to incur damages.

The complaint does not specify the quantity of damages sought.

The Company will undertake vigorous action to defend itself against any
such claims.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-25 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki