REKLAMA

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 23:36
publikacja
2021-04-30 23:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
raport_roczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opinia_bieglego_rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12 212 -7 824 -2 750 -1 837
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -12 689 -8 274 -2 750 -1 943
III. Zysk (strata) netto -12 689 -8 274 -2 750 -1 943
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -553 4 398 -120 1 033
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -212 -229 -46 -54
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -881 5 728 -191 1 345
VII. Przepływy pieniężne netto - razem -1 647 9 897 -357 2 324
VIII. Aktywa/Pasywa razem 25 804 25 309 5 592 5 943
IX. Aktywa trwałe 12 596 10 668 2 729 2 505
X. Aktywa obrotowe 13 208 14 641 2 862 3 438
XI. Kapitał własny -959 4 324 -208 1 015
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 762 20 985 5 799 4 928
XIII. Zobowiązania długoterminowe 6 777 5 786 1 469 1 359
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 19 985 15 199 4 331 3 569
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport roczny.pdfraport roczny.pdf
sprawozdanie finansowe.pdfsprawozdanie finansowe.pdf
opinia biegłego rewidenta.pdfopinia biegłego rewidenta.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Thomas Shepherd Prezes Zarządu Thomas Shepherd
2021-04-30 Aleksandra Skibińska Członek Zarządu Aleksandra Skibińska
2021-04-30 Michał Walczak Czonek Zarządu Michał Walczak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Małgorzata Puterko Małgorzata Puterko
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki