REKLAMA

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja zmiany statutu Spółki

2022-09-16 16:10
publikacja
2022-09-16 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-16
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Rejestracja zmiany statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że 16 września 2022 r. powziął informację o rejestracji 16 września 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2022 r. („WZA”) (stanowiących załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 25/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.).

Na podstawie Uchwały nr 14 WZA doszło do zmiany treści § 13 ust. 1 statutu Spółki, który uzyskał następujące brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

Na podstawie Uchwały nr 15 WZA doszło do zmiany treści § 6a ust. 2 pkt 2) statutu Spółki, który uzyskał następujące brzmienie (wydłużenie okresu obowiązywania kapitału docelowego Spółki):

„2) dnia 30 czerwca 2025 r. w stosunku do nie więcej niż 237.244 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego (w znaczeniu nadanym poniżej).”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Thomas Shepherd Prezes Zarządu
2022-09-16 Radosław Krawczyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki