REKLAMA
WEBINAR

Bogdanka chce przekształcić się w koncern multisurowcowy

2023-05-17 18:24, akt.2023-05-18 07:08
publikacja
2023-05-17 18:24
aktualizacja
2023-05-18 07:08

Bogdanka zakłada w strategii na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku, że jej długoterminowym celem jest transformacja w koncern multisurowcowy - podała spółka w komunikacie. Firma będzie dążyć do osiągnięcia średnio w latach 2023-2025 marży EBITDA na poziomie 46 proc., 41 proc. w latach 2026-2030, 30 proc. w latach 2031-2040.

Bogdanka chce przekształcić się w koncern multisurowcowy
Bogdanka chce przekształcić się w koncern multisurowcowy
/ materiały dla mediów

"Długoterminowym celem nowej strategii jest transformacja LW Bogdanka w koncern multisurowcowy. Aktywatorem nowej strategii jest górnictwo węglowe, które będziemy efektywnie realizować do 2049 roku, zapewniając przestrzeń do rozwoju nowych filarów działalności dla koncernu multisurowcowego" - napisano w komunikacie.

Górnictwo multisurowcowe ma bazować na eksploracji i komercyjnym wydobyciu szeregu surowców mineralnych kluczowych dla zrównoważonej transformacji i atrakcyjnych rynkowo.

Bogdanka chce przeznaczyć 50 mln zł na eksplorację pod kątem nowych surowców

Bogdanka, której długoterminowym celem jest transformacja w koncern multisurowcowy, zidentyfikowała 11 typów surowców, które chciałaby wydobywać. Na prace eksploracyjne chce wydać 50 mln zł - poinformował prezes Bogdanki Kasjan Wyligała.

"Widzimy w multisurowcowości szanse dla Bogdanki, bo mamy kompetencje i know-how. (...) Rynek zasobów w Polsce nie jest do końca rozpoznany, ale dzięki rozwojowi technologii i wzrastającemu popytowi na surowce krytyczne, jest coraz bardziej opłacalne, by po te surowce sięgać" - powiedział prezes Kasjan Wyligała podczas prezentacji nowej strategii Bogdanki.

"Przeprowadziliśmy klasyfikację surowców, które chcemy wydobywać. Braliśmy pod uwagę kryteria krytyczności, które określają dokumenty Unii Europejskiej, patrzyliśmy też pod kątem trudności i perspektywiczności danych zasobów oraz pod kątem nakładów capeksowych, długości trwania inwestycji i potencjalnych zwrotów. Skupiliśmy się na ścianie wschodniej i patrzyliśmy na obszary, gdzie można znaleźć synergie z naszą obecną działalnością. Na tej podstawie wybraliśmy 11 surowców w 20 potencjalnych lokalizacjach" - dodał prezes.

Jak powiedział, są to: sole potasowo-magnezowe, węgiel koksujący, bursztyn, fosforyty, metale ziem rzadkich, gips, złoto, ferrolity, molibden/wolfram, cynk i ołów oraz uran.

"Chcemy w najbliższym czasie przeznaczyć 50 mln zł na prace eksploracyjne, by poznać jakie są zasoby i jakie jest ich potencjalne ekonomiczne wykorzystanie" - powiedział Wyligała.

Poinformował, że spółka jest po wstępnych analizach. Przez najbliższy rok będzie się starać o zgody środowiskowe i koncesje eksploracyjne.

"Przez kolejny okres będziemy robić wiercenia, poddawać to analizie i po tym okresie nadejdzie czas na decyzję inwestycyjną. W zależności od metody wydobycia, czy to będzie ługowanie, czy odkrywka, czy metoda głębinowa, ten okres się waha od 2 do 8 lat" - powiedział.

Wskazał, że proces inwestycji może się skrócić, jeśli w grę wchodzić będą akwizycje projektów górniczych.

Wyligała poinformował też, że Bogdanka planuje otworzyć fundusz Bogdanka, będący akceleratorem umożliwiającym inwestowanie w nowe technologie. Fundusz ma być zasilony kwotą 200 mln zł ze środków własnych i funduszy zewnętrznych. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Bogdanka chce się także rozwijać w obszarze zielonej energii. Wśród inicjatyw strategicznych są m.in. produkcja komponentów OZE tj. koszów fundamentowych do farm wiatrowych i konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych, recykling baterii elektrycznych, recykling odpadów z fotowoltaiki oraz inwestycje w instalacje OZE.

Jak podano, Bogdanka planuje instalacje OZE o skali około 500 mMW do 2030 roku oraz sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE.

Firma chce też m.in. wdrażać rozwiązania w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, zwiększać efektywność energetyczną i ograniczać emisje gazów cieplarnianych w ramach działalności kopalni.

Jak podano, średni poziom produkcji węgla w Bogdance w latach 2023-2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton, w latach 2026-2030 ok. 10,1 mln ton, a w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton.

Bogdanka podała, że wydobycie węgla do 2049 roku będzie zagwarantowane poprzez rozpoczęcie wydobycia z bazy zasobowej K-6 i K-7 w roku 2024 oraz przygotowanie do gotowości udostępnienia pionowego pola Ostrów po roku 2038.

Jak podano, dzięki usprawnieniu efektywności spaść ma jednostkowy koszt wydobycia.

Bogdanka zakłada w nowej strategii, że przeciętna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2025 wyniesie ok. 1.017 mln zł, w latach 2026-2030 ok. 1.116 mln zł, a w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł.

Spółka zakłada wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 58 proc. udziału w rynku węgla dostarczanego do energetyki zawodowej.

Ponadto, spółka zakłada dynamiczny wzrost średniego udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu z poziomu 1 proc. w latach 2023-2025 do poziomu 12 proc. w latach 2026-2030 oraz do poziomu 29 proc. w latach 2031-2040.

Jak podano, średnie przychody ze sprzedaży w latach 2026-2030 przewidziane są na poziomie 5.565 mln zł, a w latach 2031-2040 na poziomie 4.967 mln zł.

Spółka poinformowała, że będzie dążyła do osiągnięcia średnio w latach 2023-2025 wskaźnika rentowności kapitału (ROE) na poziomie 26 proc. (11 proc. w latach 2026-2030, 3 proc. w latach 2031-2040) wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 22 proc. (10 proc. w latach 2026-2030, 3 proc. w latach 2031-2040) oraz marży EBITDA na poziomie 46 proc. (41 proc. w latach 2026-2030, 30 proc. w latach 2031-2040).

LW Bogdanka zamierza pozostać spółką dywidendową przy uwzględnieniu planowanych nakładów inwestycyjnych związanych z dywersyfikacją działalności.

"Zamiarem zarządu LW Bogdanka jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto" - napisano.

Wskazano, że wysokość każdorazowo rekomendowanej dywidendy będzie zależna od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, realizowanych i planowanych inwestycji oraz możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego.

Jak podano w komunikacie, przejęcie pakietu większościowego Bogdanki od Enei przez Skarb Państwa planowane jest w połowie 2023 r.

Prezes LW Bogdanka: Naszą wizją jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego

„Naszą wizją i tym, co nam najbardziej przyświecało to jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego, który będzie napędzał zieloną transformację, ale także zabezpieczał przyszłość gospodarczą Lubelszczyzny” – poinformował Wyligała, wyrażając nadzieję, że ta wizja pozwoli „wprowadzić Bogdankę do świetlanej przyszłości, gdzie data 2049 nie będzie datą końca firmy”.

Prezes podał, że strategia składa się z czterech filarów posadowionych na jednym silnym fundamencie, czyli działalności związanej z wydobyciem węgla. „Chcemy wydobywać węgiel do 2049 roku i utrzymać pozycję lidera efektywności, jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż węgla kamiennego. Ta działalność wspomoże nam sfinansować pozostałe filary, które będą budować przyszłość kopalni” – wyjaśnił Wyligała.

Odnosząc się do górnictwa multisurowcowowego podkreślił, że upatruje w tym szanse dla Bogdanki w związku m.in. z rosnącym zapotrzebowaniem na surowce do produkcji OZE i w branży IT oraz presją na skrócenie łańcucha dostaw. „Przeprowadziliśmy klasyfikację - przy analizie geologicznej - surowców, które chcemy wydobywać. Braliśmy pod uwagę kryteria krytyczności, które określają akty UE; patrzyliśmy też pod kątem trudności i perspektywiczności danego złoża, danych zasobów, a także pod kątem nakładów capexowych, jakie trzeba wykorzystać, ale również pod kątem długości trwania inwestycji i potencjalnych zwrotów” – wyjaśnił prezes LW Bogdanka, dodając, że skupiono się głównie na obszarze ściany wschodniej.

Nawiązując do wstępnego wyboru surowców podał, że na tej postawie wybrano 11 surowców w 20 potencjalnych lokalizacjach. „To są sole potasowo-magnezowe, węgiel koksujący, bursztyn, fosforyty, metale ziem rzadkich, gips, złoto, ferrolity, molibden, wolfram, cynk, ołów i uran. Te wszystkie surowce były poddane analizie zarówno pod kątem biznesowym i geologicznym. Chcemy w najbliższym czasie przeznaczyć 50 mln zł na prace eksploracyjne tak, żeby poznać jakie są to zasoby, jakie jest ich potencjalne ekonomiczne wykorzystanie. Żeby mieć tą wiedzę, potrzebujemy prac eksploracyjnych” – wyjaśnił Kasjan Wyligała.

Podał, że przez najbliższy rok spółka będzie starać się o zgody środowiskowe i koncesje na prace eksploracyjne, żeby poznać zasobność surowców, w poszczególnych lokalizacjach. „Następnie przez kolejny okres będziemy robić wiercenia, będziemy poddawać to analizie. I po tym okresie nadejdzie czas na decyzję inwestycyjną. W zależności od tego jaką metodą będziemy wydobywać dany surowiec - czy to będzie odkrywka, czy ługowanie, czy też metoda głębinową - ten okres waha się od 2 do 8 lat.

autorka: Gabriela Bogaczyk

pel/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
lubsuburbs
Zaczynają się przedruki przedwyborczych wierszówek zarządów naszych czempionów narodowych. Za komuny były ogłaszane plany 5-letnie, a ten tutaj pojechał jeszcze dalej.
ermann
W tłumaczeniu: należy przekazać zasoby i zródła do gangu Rokefelera i Rotszylda.
zops
... mineralnych - czyli... molibden?

Powiązane: Górnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki