REKLAMA

BRASTER S.A.: Otrzymanie zgody NCBR na zmianę harmonogramu projektu dotyczącego algorytmu "Deep BRASTER" do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER

2021-10-04 17:23
publikacja
2021-10-04 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Otrzymanie zgody NCBR na zmianę harmonogramu projektu dotyczącego algorytmu "Deep BRASTER" do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyznania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) dofinansowania projektu "System komputerowej interpretacji i wspomagania diagnostyki onkologicznej gruczołu piersiowego działający w oparciu o techniki głębokiego uczenia, w szczególności sieci konwolucyjne" („Projekt”), Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu 4 października 2021 roku otrzymał zgodę NCBR na zaproponowane przez Spółkę zmiany w zakresie parametrów Projektu, w tym harmonogramu jego realizacji.
Zgodnie z otrzymaną decyzją NCBR wyraził zgodę m.in. na przedłużenie okresu kwalifikowalności kosztów do dnia 30 kwietnia 2023 r. (dotychczas 31 października 2021 r.) oraz zwiększenie liczby przebadanych kobiet do min. 5 000 pacjentek. Badania w ramach Projektu prowadzone będą w Polsce w modelu rozproszonym, tj. badania wieloośrodkowego opartego głównie o gabinety ginekologiczne. Kwota uzyskanego dofinasowania z NCBR nie uległa zmianie i wynosi 5,4 mln zł.
Spółka przypomina, że celem Projektu jest opracowanie w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych, a następnie wdrożenie na rynku docelowym innowacyjnego systemu komputerowej detekcji zmian patologicznych piersi i wspomagania diagnostyki onkologicznej wykonywanej przez lekarzy w placówkach opieki zdrowotnej i gabinetach lekarskich, bazującego na wykorzystaniu technik głębokiego uczenia maszynowego (Deep Learning) w przetwarzaniu obrazów uzyskanych metodą termografii kontaktowej zastosowanej we wczesnym wykrywaniu raka piersi.
Po zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu uwzględniającego powyższe zmiany, Spółka wystąpi do NCBR o zaliczkę w ramach uzyskanego dofinansowania, celem kontynuacji prac przewidzianych w Projekcie.
O zamiarze zmiany modelu realizacji Projektu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2021 z dnia 23 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-04 Dariusz Karolak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki