BOA: Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy Spółki i zmian w Statucie Spółki

2020-06-17 04:49
publikacja
2020-06-17 04:49
Zarząd Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: BOA S.A.; dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął na podstawie odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informację o zarejestrowaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany nazwy Spółki z „BOA Spółka Akcyjna” na „Eurohit Spółka Akcyjna”, oraz pozostałych zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2020 r. (raport EBI nr 7/2020 z dnia 23 marca 2020 r.).

W załączeniu Spółka przedstawia wyszczególnienie zmian obejmujących dotychczas obowiązujące brzmienie, aktualnie obowiązujące brzmienie, dodane zapisy Statutu oraz aktualny tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20200617_044956_0000127197_0000121759.pdf
20200617_044956_0000127197_0000121760.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki