REKLAMA

BERLING S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego

2021-03-15 16:34
publikacja
2021-03-15 16:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje o zmianie daty przekazania jednostkowego raportu rocznego Berling S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Berling za rok 2020.
Publikacja zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 z 29.01.2021 r. zaplanowana była na dzień 23.03.2021 r.
Nowy termin publikacji raportów rocznych to 27.04.2021 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-15 Hanna Berling Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki