REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Odwołanie i powołanie Członków Zarządu na nową wspólną kadencję

2021-05-19 21:38
publikacja
2021-05-19 21:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
bio_BJ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
bio_ER.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
bio_AR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
bio_WS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Odwołanie i powołanie Członków Zarządu na nową wspólną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż w dniu 19 maja 2021 roku rada nadzorcza Spółki, odwołała ze skutkiem na koniec dnia 19 maja 2021 roku wszystkich dotychczasowych członków zarządu oraz jednocześnie ze skutkiem od dnia 20 maja 2021 roku powołała na kolejną, czteroletnią, wspólną kadencję następujące osoby do pełnienia funkcji członków zarządu Spółki:
1. Panią Emilię Rogalewicz;
2. Pana Bartosza Józefiaka;
3. Pana Adama Radzkiego;
4. Pana Wojciecha Szwarca
oraz ustaliła, że w skład zarządu będą nadal wchodziły cztery osoby.
Życiorysy powołanych członków zarządu Spółki zostały wskazane w załączniku do niniejszego raportu.
Zgodnie z oświadczeniami powołanych członków zarządu Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700).
Załączniki
Plik Opis
bio_BJ.pdfbio_BJ.pdf
bio_ER.pdfbio_ER.pdf
bio_AR.pdfbio_AR.pdf
bio_WS.pdfbio_WS.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Recall and appointment of Management Board Members for a new joint term
of office


The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered office
in Warsaw (the “Company”) hereby announces that on 19 May 2021, the
Supervisory Board of the Company dismissed effective as of the end of 19
May 2021, all the existing members of the Management Board and,
concurrently, effective as of 20 May 2021, appointed the following
persons to serve on the Management Board of the Company for the next
joint four-year term of office:


1. Ms Emilia Rogalewicz;


2. Mr Bartosz Józefiak;


3. Mr Adam Radzki; and


4. Mr Wojciech Szwarc.


and agreed that the Management Board will continue to be composed of
four persons.


The resumes of the members appointed to the Company's Management Board
are appended to this report.


In accordance with the representations of the appointed members of the
Company's Management Board, they do not conduct activities competitive
to the Company, nor do they participate in a competitive company as
partners in a civil partnership, a partnership or as members of a
[governing] body of a competitive company, and they are not entered in
the Register of Insolvent Debtors, which is maintained pursuant to the
provisions of Act of 20 August 1997 on the National Court Register
(Journal of Laws [Dz. U.] of 2017, item 700).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-05-19 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki