REKLAMA

APATOR: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-02 18:27
publikacja
2021-06-02 18:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_WZA_APATOR_2021_z_uzasadnieniami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_opiniujace_RN_Apator.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_polityki_wynagrodzen_czlonkow_zarzadu_i_rady_nadzorczej_za_lata_2019_i_2020_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_PwC_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_Raport_BR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał_WZA_APATOR_2021 z uzasadnieniami.pdfProjekty uchwał_WZA_APATOR_2021 z uzasadnieniami.pdf Projekty uchwał na WZA
Uchwały opiniujące RN Apator.pdfUchwały opiniujące RN Apator.pdf Uchwały opiniujące RN Apator SA
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.pdf sprawozdanie z działalności RN Apator SA za 2020 rok
Sprawozdanie z polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 i 2020 .pdfSprawozdanie z polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 i 2020 .pdf sprawozdanie RN Apator SA o wynagrodzeniach członków zarządu oraz członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020
Raport PwC_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport BR.pdfRaport PwC_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport BR.pdf raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania RN Apator SA o wynagrodzeniach członków zarządu oraz członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2021-06-02 Jolanta Dombrowska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki