Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wynajem mieszkania w 2021: podatek. Jak wypełnić PIT 28

Wynajem mieszkania w 2021: podatek. Jak wypełnić PIT 28
Spis treści

Wynajem mieszkania może być zadowalającym źródłem dochodów. Niskie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych zachęca do nowych inwestycji w nieruchomości. Zyski z tego tytułu trzeba jednak rozliczyć z fiskusem.

Rosnące ceny na rynku wynajmu i rekordowo niskie stopy procentowe sprawiły, że wiele osób postanowiło kupić nieruchomości w celach inwestycyjnych. Wynajem może być świetnym sposobem na przyzwoitą stopę zwrotu, szczególnie w sytuacji, kiedy lokaty bankowe i konta oszczędnościowe oferują symboliczne oprocentowanie niedające żadnych szans utrzymanie siły nabywczej zgromadzonych pieniędzy. Nie należy jednak zapominać o tym, że również tego rodzaju przychody podlegają opodatkowaniu i trzeba je wykazać w zeznaniu rocznym.

Najem mieszkania: jakie formy podatku od wynajmu były dostępne w 2021 roku?

Osoby wynajmujące mieszkanie w 2021 roku miały do wyboru kilka opcji formy opodatkowania. Przy tym mogły robić to zarówno jako osoby prywatne, jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (obowiązują dwa progi: 17 i 32%) – mogli z niego skorzystać przedsiębiorcy i osoby prywatne;
  • Opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka wynosi 19%) – z tej opcji mogli skorzystać przedsiębiorcy;
  • Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym (8,5 lub 12,5%) – dla osób prywatnych.

Od tego, którą formę wybraliśmy, zależała przede wszystkim wysokość opodatkowania. Chociaż pozornie najlepszym rozwiązaniem był ryczałt ewidencjonowany, za który należało złożyć deklarację PIT-28, inne formy opodatkowania mimo wyższej stawki też miały swoje zalety. Z uwagi na zmiany przewidziane w ramach ustawy Polski Ład od 2023 roku najem prywatny będzie mógł być oprocentowany wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Skala podatkowa: co można było odliczyć od przychodu w 2021 roku?

Wyższa stawka podatku za wynajem rozliczanego na zasadach ogólnych przekładała się na możliwość uzyskania częściowej rekompensaty dzięki możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów można było zaliczyć m.in.:

  • wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem mieszkania,
  • koszty remontów i modernizacji,
  • wyposażenie mieszkania,
  • odsetki kredytu hipotecznego.

Sporym udogodnieniem, które mogło wpłynąć na wysokość podatku, była możliwość odliczenia odsetek od kredytu. Warto mieć jednak świadomość, że za koszt nie można było uznać części kapitałowej rat, a także że odliczeniu podlegały wyłącznie już opłacone odsetki, co należało również we właściwy sposób udokumentować (np. potwierdzeniem przelewu). Od 2023 roku znika taka możliwość, a jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego stanie się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

PIT za wynajem mieszkania w 2021 roku: jaki druk złożyć?

Od wybranej formy opodatkowania zależy również to, jaki PIT za najem mieszkania w 2021 roku będziemy musieli wypełnić. Jest to o tyle ważne, że wbrew pozorom nie zawsze na złożenie deklaracji podatkowych mamy czas do końca kwietnia.

  • W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych: należy wypełnić PIT-36.
  • W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym: PIT-36L.
  • W przypadku ryczałtu konieczne stanie się dostarczenie PIT-28.

Termin rozliczenia podatku od wynajmu za 2021 rok będzie się różnił w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybrał podatnik. W przypadku PIT-36 (dla osób korzystających z zasad ogólnych) oraz PIT-36L (osób rozliczających najem mieszkania w ramach działalności gospodarczej i rozliczających podatek liniowy) termin upływa 02 maja 2022 roku, z uwagi na fakt, że ustawowy termin 30 kwietnia 2022 roku wypada w sobotę. W przypadku osób płacących podatek ryczałtowy datą graniczną jest natomiast 28 lutego 2022 roku.

PIT-28 najem za 2021 rok: kto musi go złożyć?

Ze złożeniem standardowych formularzy PIT-36 nie powinniśmy mieć problemów. Dochód z tytułu najmu (a więc przychód pomniejszony o koszty) rozliczamy wspólnie z innymi źródłami. Możemy przy tym stosować różnego typu ulgi i odliczenia, pozwalające na obniżenie kwoty, którą trzeba przekazać fiskusowi. Rozliczenie wynajmu mieszkania na podstawie ryczałtu wiąże się z koniecznością dostarczenia odrębnego formularza PIT-28, w którym ujmuje się wyłącznie przychody objęte ryczałtem.

PIT-28 za wynajem w 2021 roku – jak wypełnić?

Formularz PIT-28 (23) przeznaczony jest do rozliczania się z różnego typu dochodów objętych ryczałtem. Jego stawka nie jest jednolita i zależy w głównej mierze od charakteru prowadzonej działalności. Na początku w formularz trzeba wpisać swój numer identyfikacji podatkowej. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie to PESEL. Przedsiębiorcy w tym miejscu posłużą się numerem NIP.

Następnie w części A i B formularza należy wskazać urząd skarbowy, do którego złożona zostanie deklaracja PIT-28 oraz nasz dane identyfikacyjne, jak imię, nazwisko, data urodzenia i szczegółowy adres. Po wprowadzeniu podstawowych danych najważniejszą rolę odgrywa punkt 3 części C PIT-28: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa lub umowy o podobnym charakterze powinny być umieszczone właśnie tutaj.

Aby uniknąć pomyłki fiskus umożliwił w tym segmencie wpisanie kwoty tylko do dwóch pól, określających również stawkę: jeżeli przychód z tego tytułu był niższy od 100 000 zł, kwotę powinniśmy wpisać w kolumnie oznaczającej 8,5%. Przychód powyżej tej sumy powinien natomiast znaleźć się w kolumnie przewidzianej dla ryczałtu wynoszącego 12,5%.

Następnie należy podliczyć ogólne kwoty przychodów objętych ryczałtem i zaznaczyć, jaki procentowy udział w całości przychodu mają przychody objęte konkretnymi stawkami. Od przychodu można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz te wymienione w formularzu PIT/0, chyba że zrobiliśmy to wcześniej w innym zeznaniu podatkowym. 1% podatku można przekazać również na organizację pożytku publicznego w sekcji O i P.

3 najlepsze oferty kredytu na remont mieszkania - 20 000zł

Jak rozliczyć podatek od wynajmu w PIT-36 za 2021 rok?

Podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczanie najmu z wykorzystaniem skali podatkowej, powinni skorzystać z druku PIT-36. Dzięki temu mogą również skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Zaliczki na podatek powinni natomiast zacząć odprowadzać po przekroczeniu dochodu w wysokości 3091 zł. Należy przy tym pamiętać, że wysokość zaliczki powinna uwzględniać cały osiągnięty do tej pory zysk.

Co ważne: w przypadku korzystania ze skali podatkowej opodatkowaniu na tej zasadzie podlegają wszystkie osiągnięte dochody, także te z tytułu np. umowy o pracę czy prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek dochodowy za najem należy rozliczyć w sekcji PIT-36 zatytułowanej „najem lub dzierżawa". Podatnik powinien wskazać tam przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód, czyli różnicę tych dwóch wartości, a także zaliczki na podatek odprowadzone w trakcie roku podatkowego.

Jaki podatek od wynajmu mieszkania wybrać?

Jak pokazuje praktyka, najchętniej decydujemy się na PIT-28 za najem. Wynika to przede wszystkim z bardzo łatwego sposobu obliczania należnego podatku i atrakcyjnej stawki, wynoszącej w większości przypadków zaledwie 8,5%. Równocześnie warto mieć jednak świadomość, że wybór ryczałtu ewidencjonowanego wiąże się z brakiem możliwości dokonywania wielu odliczeń.

Jeżeli więc planujemy w najbliższym czasie dużo inwestować w mieszkanie, lepszym wyjściem może okazać się wybór skali podatkowej. Jej dodatkową zaletą jest fakt, że nie musimy w tym celu wypełniać dodatkowych deklaracji: w zupełności wystarczy złożenie PIT-36, na którym wyszczególnimy wszystkie źródła dochodu. Warto również pamiętać, że ryczałt nie dotyczy przedsiębiorców, którzy trudnią się wynajmem mieszkań: ci będą mogli wybrać pomiędzy skalą podatkową a podatkiem liniowym.

Najem nieruchomości a działalność gospodarcza

Warto mieć także świadomość, że urząd skarbowy może w niektórych przypadkach uznać, że najem nieruchomości nosi znamiona prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej. Takie wątpliwości powstają zwłaszcza wtedy, kiedy posiada większą liczbę nieruchomości pod wynajem albo korzysta z popularnych ostatnimi czasy metod wynajmu, jak np. najem krótkoterminowy.

Interpretacje są przy tym zróżnicowane i mogą wiązać się ze sporami z fiskusem. W przypadku większego zaangażowania w najem mieszkań warto więc wystąpić o indywidualną interpretację podatkową, która pozwoli na uniknięcie dalszych kłopotów i odpowiedzialności.

Sprawdź też: Mikrorachunek podatkowy. Jak założyć mikrorachunek?

Sprawdź też: Podatek Belki. Czym jest podatek od zysków kapitałowych?

Poradniki