2,5000 zł
-4,08% -0,1000 zł
ZWG SA (ZWG)

Komunikaty spółki - ZWG

Rejestracja przez Sąd połączenia BUMECH S.A. i ZWG S.A.
Korekta raportu bieżącego Nr 5/2014 z dnia 20.06.2014 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 12.12.2014 r.
Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 15%
Zmniejszenie stanu posiadania
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z połączeniem ZWG i BUMECH
Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami ZWG S.A. w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką BUMECH S.A.
Raport miesięczny ZWG S.A. za listopad 2014 r.
Zwiększenie stanu posiadania
Zmniejszenie stanu posiadania
Informacja dotycząca sposobu raportowania w okresie do dnia rejestracji połączenia ZWG ze spółką BUMECH
Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZWG S.A. w dniu 09.12.2014 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. w dniu 09.12.2014 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.