4,3600 zł
-4,80% -0,2200 zł
M Food S.A. (MFD)

Komunikaty spółki - MFOOD

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 r.
Istotna informacja
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2021 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2020.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2020.
Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 r.
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego
Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
Istotna informacja
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Piąte wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.