4,1000 zł
-7,66% -0,3400 zł
M Food S.A. (MFD)

Akcjonariat - MFOOD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 21 428 030,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 5 226 349 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 075 132
Liczba głosów na WZA: 5 226 349 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,97%
Kapitał akcyjny: 10 452 698,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 075 132
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,03%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
APJ Trust sp. z o.o. sp.j. kontrolowana przez Jerzego Gądka i Annę Rogalską, w porozumieniu 2 992 267 (57,25%) 2 992 267 (57,25%) 2021-09-24 TXF
Błasik Artur w porozumieniu, bezpośrednio, poprzez Inwestycje.pl ASI sp. z o.o. 453 901 (8,68%) 453 901 (8,68%) 2022-03-14 IMP, MEI, ECL, APC, GDC, SPK
Ciszewski January poprzez JR Holding ASI SA, w porozumieniu 328 964 (6,29%) 328 964 (6,29%) 2021-09-29 HRL, OML, BRH, AIN, SNG, IMR, UNV, DOW, OUT, NXG, TLT, ICG, APC, MRG, O2T, ECL, EEE, GDC, U2K, IMP, GTY, MAX, OXY, SLT, KBJ, ALG, SPK, COS, FTL, JRH
Imperio ASI SA w porozumieniu 300 000 (5,74%) 300 000 (5,74%) 2021-09-28 DES, C2A, KOP, AIN, OUT, U2K

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2009-10-16 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-07
2010-02-23
seria B - subskrypcja prywatna 2010-03-18 12 550 000
1 255 000,00
0,10 0,10 13 550 000
1 355 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-07
2010-04-26
seria C - subskrypcja prywatna 2010-05-05 6 079 400
1 519 850,00
0,10 0,25 19 629 400
1 962 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-07
2010-09-10
zmiana firmy z Monte Development SA na M Development SA 2010-05-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-10
seria D - Quadro Investment SA emisja nie doszła do skutku 2013-04-16 58 800 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2013-04-16 43 200 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2013-04-16
1,00 1 962 940
1 962 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-31
zmiana firmy z M Development SA na MixFirm.pl SA 2013-04-16

KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A, B, C 2013-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D1 - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2013-11-23 48 000 000
0,20 49 962 940
9 992 588,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
zmiana firmy z M Development SA na M Food SA 2014-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-30
seria E1 - subskrypcja prywatna 2014-11-18 5 000 000
3 000 000,00
0,20 0,60 52 263 490
10 452 698,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-24
scalenie akcji 10:1 2016-07-08
2,00 5 226 349
10 452 698,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-09
seria G - subskrypcja publiczna 2017-05-15 3 000 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2017-05-16 1 300 000
14 300 000,00
2,00 11,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2022-05-24 448 905
1 436 496,00
2,00 3,20
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Błasik Artur w porozumieniu, bezpośrednio, poprzez Inwestycje.pl ASI sp. z o.o. 623 349 (280 652) 11,93 (5,37) 623 349 (280 652) 11,93 (5,37) 2022-01-31
Ciszewski January poprzez JR Holding ASI SA, w porozumieniu 342 697 6,56 342 697 6,56 2021-09-29
Imperio ASI SA 300 000 5,74 300 000 5,74 2021-09-28
Błasik Artur w porozumieniu 342 697 6,56 342 697 6,56 2021-09-24
APJ Trust sp. z o.o. sp.j. kontrolowana przez Jerzego Gądka i Annę Rogalską, w porozumieniu 2 985 633 (-1 506 984) 57,13 (-28,83) 2 985 633 (-1 506 984) 57,13 (-28,83) 2021-09-24
V15 sp. z o.o. SKA 0 (-44 251 175) 0,00 (-84,66) 0 (-44 251 175) 0,00 (-84,66) 2018-09-28
APJ Trust sp. z o.o. sp.j. 4 492 617 85,96 4 492 617 85,96 2018-09-28
V15 sp. z o.o. SKA 44 251 175 (39 826 058) 84,66 (-0,01) 44 251 175 (39 826 058) 84,66 (-0,01) 2015-10-01
V15 sp. z o.o. SKA 4 425 117 (-42 374 708) 84,67 (-8,99) 4 425 117 (-42 374 708) 84,67 (-8,99) 2015-10-01
V15 sp. z o.o. SKA 46 799 825 93,66 (4,12) 46 799 825 93,66 (4,12) 2014-07-25
V15 sp. z o.o. SKA 46 799 825 (-900 000) 89,54 (-5,93) 46 799 825 (-900 000) 89,54 (-5,93) 2014-07-25
V15 sp. z o.o. SKA 47 699 825 (47 389 825) 95,47 (94,85) 47 699 825 (47 389 825) 95,47 (94,85) 2014-03-18
Corpo sp. z o.o. SKA 0 (-177 300) 0,00 (-9,03) 0 (-177 300) 0,00 (-9,03) 2014-03-07
Corpo sp. z o.o. SKA 177 300 (61 000) 9,03 (3,11) 177 300 (61 000) 9,03 (3,11) 2014-03-06
V15 sp. z o.o. SKA 310 000 (11 500) 0,62 (-14,58) 310 000 (11 500) 0,62 (-14,58) 2013-12-20
Corpo sp. z o.o. SKA 116 300 (-383 700) 5,92 (3,38) 116 300 (-383 700) 5,92 (3,38) 2013-10-30
V15 sp. z o.o. SKA 298 500 (58 500) 15,20 (2,98) 298 500 (58 500) 15,20 (2,98) 2013-10-29
V15 sp. z o.o. SKA 240 000 (-2 160 000) 12,22 240 000 (-2 160 000) 12,22 2013-03-14
V15 sp. z o.o. SKA 2 400 000 (-3 600 000) 12,22 (-18,34) 2 400 000 (-3 600 000) 12,22 (-18,34) 2013-03-14
Taxus Fund SA 330 000 (-170 000) 1,68 (-0,86) 330 000 (-170 000) 1,68 (-0,86) 2013-02-27
V15 sp. z o.o. SKA 6 000 000 (900 000) 30,56 (4,58) 6 000 000 (900 000) 30,56 (4,58) 2013-02-02
V15 sp. z o.o. SKA 5 100 000 25,98 5 100 000 25,98 2013-02-02
Corpo sp. z o.o. SKA 500 000 (-6 000 000) 2,54 (-30,57) 500 000 (-6 000 000) 2,54 (-30,57) 2013-02-02
Corpo sp. z o.o. SKA 6 500 000 33,11 6 500 000 33,11 2013-01-30
Taxus Fund SA 500 000 (-24 007) 2,54 (-0,12) 500 000 (-24 007) 2,54 (-0,12) 2012-12-06
Taxus Fund SA 524 007 (-6 501 024) 2,66 (-33,12) 524 007 (-6 501 024) 2,66 (-33,12) 2012-11-30
Taxus Fund SA 7 025 031 (-270 000) 35,78 (-1,38) 7 025 031 (-270 000) 35,78 (-1,38) 2012-11-29
Taxus Fund SA 7 295 031 37,16 (37,16) 7 295 031 37,16 (37,16) 2012-11-28
Taxus Fund SA 0 (-7 295 031) 0,00 (-37,16) 0 (-7 295 031) 0,00 (-37,16) 2012-11-16
Gądek Jerzy 0 (-300 000) 0,00 (-1,52) 0 (-300 000) 0,00 (-1,52) 2012-09-26
Taxus Fund SA 7 295 031 (-261 300) 37,16 (-1,33) 7 295 031 (-261 300) 37,16 (-1,33) 2012-09-25
Gądek Jerzy 300 000 (-100 000) 1,52 (-0,48) 300 000 (-100 000) 1,52 (-0,48) 2012-09-25
Taxus Fund SA 7 556 331 (-34 953) 38,49 (-0,18) 7 556 331 (-34 953) 38,49 (-0,18) 2012-08-14
Gądek Jerzy 400 000 2,00 (-0,03) 400 000 2,00 (-0,03) 2012-07-25
Gądek Jerzy 400 000 (-247 890) 2,03 (-1,27) 400 000 (-247 890) 2,03 (-1,27) 2012-07-17
Gądek Jerzy 647 890 (-392 000) 3,30 (-1,99) 647 890 (-392 000) 3,30 (-1,99) 2012-07-10
Gądek Jerzy 1 039 890 (-460 000) 5,29 (-2,35) 1 039 890 (-460 000) 5,29 (-2,35) 2012-07-04
Corpo Gądek Jerzy, Rogalski Piotr sp.j. 303 000 (-1 900 000) 1,54 (-9,68) 303 000 (-1 900 000) 1,54 (-9,68) 2012-04-10
T.I. Quantum SA 1 999 307 (58 385) 10,18 (0,30) 1 999 307 (58 385) 10,18 (0,30) 2012-04-02
T.I. Quantum SA 1 940 922 (497 815) 9,88 (2,53) 1 940 922 (497 815) 9,88 (2,53) 2012-04-02
T.I. Quantum SA 1 443 107 (943 057) 7,35 (4,81) 1 443 107 (943 057) 7,35 (4,81) 2012-04-02
T.I. Quantum SA 500 050 (-1 538 919) 2,54 (-7,84) 500 050 (-1 538 919) 2,54 (-7,84) 2012-04-02
Mitrowski Wiktor 567 274 (-600 850) 2,88 (-3,07) 567 274 (-600 850) 2,88 (-3,07) 2012-04-02
T.I. Quantum SA 2 038 969 (160 387) 10,38 (0,81) 2 038 969 (160 387) 10,38 (0,81) 2012-03-08
T.I. Quantum SA 1 878 582 (58 227) 9,57 (0,30) 1 878 582 (58 227) 9,57 (0,30) 2012-03-07
T.I. Quantum SA 1 820 355 (-1 360 251) 9,27 (-6,93) 1 820 355 (-1 360 251) 9,27 (-6,93) 2012-02-15
Mitrowski Wiktor 1 168 124 5,95 1 168 124 5,95 2012-02-15
T.I. Quantum SA 3 180 606 (236 199) 16,20 (1,21) 3 180 606 (236 199) 16,20 (1,21) 2012-02-14
Taxus Fund SA 7 591 284 (-22 000) 38,67 (-0,11) 7 591 284 (-22 000) 38,67 (-0,11) 2011-12-13
Taxus Fund SA 7 613 284 (-10 500) 38,78 (-0,05) 7 613 284 (-10 500) 38,78 (-0,05) 2011-09-20
T.I. Quantum SA 2 944 407 14,99 2 944 407 14,99 2011-09-20
Gądek Jerzy 1 499 890 7,64 1 499 890 7,64 2011-09-20
Taxus Fund SA 7 623 784 (-1 421 900) 38,83 (-7,25) 7 623 784 (-1 421 900) 38,83 (-7,25) 2011-05-05
Jędrzejczak Piotr 960 821 (-78 999) 4,89 (-0,40) 960 821 (-78 999) 4,89 (-0,40) 2011-01-28
Jędrzejczak Piotr 1 039 820 5,29 1 039 820 5,29 2011-01-27
Taxus Fund SA 9 045 684 46,08 9 045 684 46,08 2010-12-23
Corpo Gądek Jerzy, Rogalski Piotr sp.j. 2 203 000 11,22 2 203 000 11,22 2010-12-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-12-06 Split 10:1
2013-09-05 Split 10:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.