1,2200 zł
-9,63% -0,1300 zł
InventionMed S.A. (INM)

Komunikaty spółki - INVENTION

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) z Croma – Pharma GmbH
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.06.2019 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
Raport roczny za rok 2018
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.
Zawarcie porozumienia w przedmiocie częściowego rozwiązania oferty nabycia Obligacji serii B
Realizacja płatności za udziały w Laboratorium Naturella sp. z o.o. oraz zwrot pożyczek
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2019 r.
Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Objęcie Obligacji serii B
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.02.2019 r. wraz z projektami uchwał
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.