1,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
InventionMed S.A. (INM)

Komunikaty spółki - INVENTION

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.02.2019 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2019 r. wraz z projektami uchwał
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) z HTC Corporation
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 50%
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmiana sposobu posiadania akcji – z bezpośredniego na pośrednie przekroczenie progu
Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży spółki Laboratorium Naturella sp. z o.o.
Objęcie kolejnych Obligacji i przydział Obligacji
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zmiany treści Statutu Spółki
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 listopada 2018 r.
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.