0,1915 zł
1,32% 0,0025 zł
InventionMed S.A. (INM)

Komunikaty spółki - INVENTION

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
Podpisanie umowy z bigłym rewidentem
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego
Korekta raportu ESPI nr 7/2022 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
Odstąpienie od realizacji emisji akcji serii F
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zawarcie umowy pożyczki
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Sprostowanie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2022 r.
Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji Emitenta
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.