0,8300 zł
-3,49% -0,0300 zł
InventionMed S.A. (INM)

Komunikaty spółki - INVENTION

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
Nabycie nieruchomości pod Centrum Badawczo - Rozwojowe
Zawarcie umowy pożyczki
Zmiana adresu Spółki
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 października 2020 r.
Korekta raportu ESPI nr 25/2020 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 6 października 2020 r.
Korekta raportu nr 13/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 06.10.2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.