Komunikaty spółki - PGNIG

Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał i I półrocze 2020 roku
Przedłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Przedłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA
Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA
Zawarcie umowy o współpracy oraz zachowaniu poufności z PKN Orlen w zakresie zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji i przeprowadzenia procesu due diligence
Zawarcie umowy o współpracy oraz zachowaniu poufności z PKN Orlen w zakresie zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji i przeprowadzenia procesu due diligence
Szacunkowe wybrane dane operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2020 roku
Ujęcie wpływu rozliczenia wynikającego z zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego
Otrzymanie odpisu skargi Gazpromu o uchylenie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany na podstawie Kontraktu Jamalskiego
Uzupełnienie informacji dotyczącej płatności przez Gazprom kwoty retroakcji zgodnie z Aneksem do Kontraktu Jamalskiego
Przedłużenie obowiązywania Kontraktu Indywidualnego na dostawy paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej PKN Orlen
Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku
Lista akcjonariuszy po ZWZ PGNiG SA z dnia 24 czerwca 2020 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ
Dywidenda za rok obrotowy 2019
PGNIG 0,00% 5,24
2020-08-07 17:02:50

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.