Komunikaty spółki - PGNIG

Szacunkowe wybrane dane operacyjne za IV kwartał i 2019 rok
Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA – uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 1/2020
Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Duva od Pandion Energy
Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA
Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny
Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego i planowanym terminie wydania przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc w Sztokholmie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na podstawie Kontraktu Jamalskiego
Podwyższenie ratingu PGNiG przez Fitch Ratings z „BBB-” na „BBB”
Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały NWZ PGNiG SA z dnia 13 września 2017 roku
Oświadczenie woli zakończenia Kontraktu Jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 r.
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS dodatkowych 10% udziału w złożu Duva od Pandion Energy
Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku
Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał oraz 9 miesięcy 2019 roku
Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w koncesjach wydobywczych od Wellesley Petroleum AS
Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu King Lear od Total E&P Norge
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.