Akcjonariat - PGNIG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 29 746 764 883,836 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 778 314 857 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 153 706 157
Liczba głosów na WZA: 5 778 314 857 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,88%
Kapitał akcyjny: 5 778 314 857,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 153 706 157
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,12%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 4 153 706 157 (71,88%) 4 153 706 157 (71,88%) 2017-03-31 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, GPW, OPI, JSW, PCE, PHN, ARP_C, ENA, PGE, PKN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2022-11-18
seria A - przekształcenie PP w SA 1996-09-30 5 000 000 000
5 000 000 000,00
1,00 1,00 5 000 000 000
5 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
1996-10-30
2005-10-20
seria B - subskrypcja publiczna 2005-03-30 900 000 000
2 682 000 000,00
1,00 2,98 5 900 000 000
5 900 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
2005-10-06
2005-10-20
połączenie z PGNiG Energia SA bez podwyższania kapitału 2013-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-11-24 -121 685 143
1,00 5 778 314 857
5 778 314 857,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-02
połączenie z PKN Orlen SA bez podwyższania kapitału 2022-10-10

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 38 439 667 (45 667) 0,66 38 439 667 (45 667) 0,66 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 102 791 318 (19 373 318) 1,77 (0,33) 102 791 318 (19 373 318) 1,77 (0,33) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 23 545 891 (3 151 891) 0,40 (0,05) 23 545 891 (3 151 891) 0,40 (0,05) 2018-12-31
NN OFE portfel 141 651 890 (16 410 890) 2,45 (0,29) 141 651 890 (16 410 890) 2,45 (0,29) 2018-12-31
Generali OFE portfel 25 521 933 (3 012 933) 0,44 (0,06) 25 521 933 (3 012 933) 0,44 (0,06) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 21 592 754 (25 754) 0,37 21 592 754 (25 754) 0,37 2018-12-31
Aegon OFE portfele 48 620 319 (10 817 319) 0,84 (0,19) 48 620 319 (10 817 319) 0,84 (0,19) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 3 245 155 (1 835 000) 0,05 (0,03) 3 245 155 (1 835 000) 0,05 (0,03) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 2 964 397 (-69 750) 0,05 2 964 397 (-69 750) 0,05 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 1 285 144 (-268 357) 0,02 1 285 144 (-268 357) 0,02 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 13 881 447 (4 205 820) 0,24 (0,08) 13 881 447 (4 205 820) 0,24 (0,08) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 2 113 618 (17 441) 0,03 2 113 618 (17 441) 0,03 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 38 394 000 0,66 38 394 000 0,66 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 410 155 0,02 1 410 155 0,02 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 3 034 147 0,05 3 034 147 0,05 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 1 553 501 0,02 1 553 501 0,02 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 83 418 000 1,44 83 418 000 1,44 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 9 675 627 0,16 9 675 627 0,16 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 20 394 000 0,35 20 394 000 0,35 2017-12-31
NN OFE portfel 125 241 000 2,16 125 241 000 2,16 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 39 620 0,00 39 620 0,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 22 509 000 0,38 22 509 000 0,38 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 2 096 177 0,03 2 096 177 0,03 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 1 892 415 0,03 1 892 415 0,03 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 21 567 000 0,37 21 567 000 0,37 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 95 110 0,00 95 110 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 37 803 000 0,65 37 803 000 0,65 2017-12-31
Skarb Państwa SA-QSr1 2017 4 153 706 157 (-118 002 254) 71,88 (-0,52) 4 153 706 157 (-118 002 254) 71,88 (-0,52) 2017-03-31
Skarb Państwa 4 271 708 411 (92 936 803) 72,40 (1,58) 4 271 708 411 (92 936 803) 72,40 (1,58) 2015-12-02
Skarb Państwa 4 178 771 608 70,82 (-1,49) 4 178 771 608 70,82 (-1,49) 2015-12-02
Skarb Państwa 4 178 771 608 (-92 946 228) 72,31 (-0,09) 4 178 771 608 (-92 946 228) 72,31 (-0,09) 2015-12-02
Szkałuba Mirosław 0 (-9 425) 0,00 0 (-9 425) 0,00 2013-01-03
Skarb Państwa 4 271 717 836 (-193 888) 72,40 4 271 717 836 (-193 888) 72,40 2012-06-30
Skarb Państwa 4 271 911 724 (-76 857) 72,40 4 271 911 724 (-76 857) 72,40 2012-06-30
Szubski Michał 0 (-6 825) 0,00 0 (-6 825) 0,00 2012-03-31
Skarb Państwa 4 271 988 581 (-237 565) 72,40 (-0,01) 4 271 988 581 (-237 565) 72,40 (-0,01) 2012-03-31
Rychlicki Stanisław 0 (-9 897) 0,00 0 (-9 897) 0,00 2012-03-31
Skarb Państwa 4 272 226 146 (-575 395) 72,41 (-0,01) 4 272 226 146 (-575 395) 72,41 (-0,01) 2011-09-30
Skarb Państwa 4 272 801 541 (-3 513 409) 72,42 (-0,05) 4 272 801 541 (-3 513 409) 72,42 (-0,05) 2011-03-31
Skarb Państwa 4 276 314 950 (-10 054 155) 72,47 (-0,18) 4 276 314 950 (-10 054 155) 72,47 (-0,18) 2010-10-01
Wójcik Waldemar 0 (-19 500) 0,00 0 (-19 500) 0,00 2010-09-30
Skarb Państwa 4 286 369 105 (-8 895 434) 72,65 (-0,15) 4 286 369 105 (-8 895 434) 72,65 (-0,15) 2010-06-30
Skarb Państwa 4 295 264 539 (-8 421 829) 72,80 (-0,14) 4 295 264 539 (-8 421 829) 72,80 (-0,14) 2010-05-12
Dobrut Mirosław 0 (-19 500) 0,00 0 (-19 500) 0,00 2010-05-12
Skarb Państwa 4 303 686 368 (-11 425 192) 72,94 (-0,19) 4 303 686 368 (-11 425 192) 72,94 (-0,19) 2009-12-31
Skarb Państwa 4 315 111 560 (-21 254 608) 73,13 (-0,36) 4 315 111 560 (-21 254 608) 73,13 (-0,36) 2009-11-12
Skarb Państwa 4 336 366 168 (-59 716 241) 73,49 (-1,01) 4 336 366 168 (-59 716 241) 73,49 (-1,01) 2009-07-31
Wójcik Waldemar 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-07-08
Skarb Państwa 4 396 082 409 (-63 808 688) 74,50 (-1,09) 4 396 082 409 (-63 808 658) 74,50 (-1,09) 2009-07-01
Skarb Państwa 4 459 891 097 (-66 687 747) 75,59 (-1,13) 4 459 891 067 (-66 687 777) 75,59 (-1,13) 2009-06-17
Rychlicki Stanisław 9 897 (1 625) 0,00 9 897 (1 625) 0,00 2009-06-17
Szkałuba Mirosław 9 425 0,00 9 425 0,00 2009-06-16
Skarb Państwa 4 526 578 844 (-62 001 678) 76,72 (-1,05) 4 526 578 844 (-62 001 678) 76,72 (-1,05) 2009-06-03
Skarb Państwa 4 588 580 522 (-59 178 875) 77,77 (-1,00) 4 588 580 522 (-59 178 875) 77,77 (-1,00) 2009-05-26
Skarb Państwa 4 647 759 397 (-60 907 929) 78,77 (-1,03) 4 647 759 397 (-60 907 929) 78,77 (-1,03) 2009-05-19
Kawecki Mieczysław 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-05-19
Skarb Państwa 4 708 667 326 (-75 643 136) 79,80 (-1,29) 4 708 667 326 (-75 643 136) 79,80 (-1,29) 2009-05-12
Rychlicki Stanisław 8 272 0,00 8 272 0,00 2009-05-05
Szubski Michał 6 825 0,00 6 825 0,00 2009-05-04
Skarb Państwa 4 784 310 462 (-70 404 824) 81,09 (-1,19) 4 784 310 462 (-70 404 824) 81,09 (-1,19) 2009-05-04
Skarb Państwa 4 854 715 286 (-72 466 857) 82,28 (-1,23) 4 854 715 286 (-72 466 857) 82,28 (-1,23) 2009-04-24
Dobrut Mirosław 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-04-21
Skarb Państwa 4 927 182 143 (-72 817 856) 83,51 (-1,23) 4 927 182 143 (-72 817 856) 83,51 (-1,23) 2009-04-17
Siergiej Jolanta 9 425 0,00 9 425 0,00 2009-04-09
Skarb Państwa 4 999 999 999 (-1) 84,74 (-15,26) 4 999 999 999 (-1) 84,74 (-15,26) 2008-06-26
Skarb Państwa 5 000 000 000 100,00 (15,26) 5 000 000 000 100,00 (15,26) 2005-03-25
Skarb Państwa 5 000 000 000 84,74 5 000 000 000 84,74 2005-03-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2021-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2020-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2020-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2019-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2018-12-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-11-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2015-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2013-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2013-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2011-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2010-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2010-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2009-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2009-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2008-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2008-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2007-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2007-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2006-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2006-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.