Akcjonariat - PGNIG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 37 778 622 535,066 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 778 314 857 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 153 706 157
Liczba głosów na WZA: 5 778 314 857 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,88%
Kapitał akcyjny: 5 778 314 857,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 153 706 157
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,12%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 4 153 706 157 (71,00%) 4 153 706 157 (71,00%) 2017-03-31 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, PGE, TPE, ENA, ARP_C, LTS, PKO, PZU, GPW, RCW, IMG, PHN, JSW, PCE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1996-09-30 5 000 000 000
5 000 000 000,00
1,00 1,00 5 000 000 000
5 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
1996-10-30
2005-10-20
seria B - subskrypcja publiczna 2005-03-30 900 000 000
2 682 000 000,00
1,00 2,98 5 900 000 000
5 900 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
2005-10-06
2005-10-20
połączenie z PGNiG Energia SA bez podwyższania kapitału 2013-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-11-24 -121 685 143
1,00 5 778 314 857
5 778 314 857,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 102 791 318 (19 373 318) 1,77 (0,33) 102 791 318 (19 373 318) 1,77 (0,33) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 23 545 891 (3 151 891) 0,40 (0,05) 23 545 891 (3 151 891) 0,40 (0,05) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 9 261 724 (10 724) 0,16 9 261 724 (10 724) 0,16 2018-12-31
NN OFE portfel 141 651 890 (16 410 890) 2,45 (0,28) 141 651 890 (16 410 890) 2,45 (0,28) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 42 991 828 (-198 172) 0,74 (-0,01) 42 991 828 (-198 172) 0,74 (-0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 25 521 933 (3 012 933) 0,44 (0,05) 25 521 933 (3 012 933) 0,44 (0,05) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 38 439 667 (45 667) 0,66 38 439 667 (45 667) 0,66 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 114 639 312 (1 383 312) 1,98 (0,02) 114 639 312 (1 383 312) 1,98 (0,02) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 21 592 754 (25 754) 0,37 21 592 754 (25 754) 0,37 2018-12-31
Aegon OFE portfele 48 620 319 (10 817 319) 0,84 (0,19) 48 620 319 (10 817 319) 0,84 (0,19) 2018-12-31
Uniqa TFI SA portfele 1 660 810 (-43 482) 0,03 1 660 810 (-43 482) 0,03 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 3 245 155 (1 835 000) 0,06 (0,04) 3 245 155 (1 835 000) 0,06 (0,04) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 2 964 397 (-69 750) 0,05 2 964 397 (-69 750) 0,05 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 15 161 165 (1 737 840) 0,26 (0,03) 15 161 165 (1 737 840) 0,26 (0,03) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 1 285 144 (-268 357) 0,02 (-0,01) 1 285 144 (-268 357) 0,02 (-0,01) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 13 881 447 (4 205 820) 0,24 (0,07) 13 881 447 (4 205 820) 0,24 (0,07) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 6 782 (-504 218) 0,00 (-0,01) 6 782 (-504 218) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 11 390 189 (-1 205 360) 0,20 (-0,02) 11 390 189 (-1 205 360) 0,20 (-0,02) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 1 493 776 (150 000) 0,03 (0,01) 1 493 776 (150 000) 0,03 (0,01) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 2 113 618 (17 441) 0,04 2 113 618 (17 441) 0,04 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 907 715 (126 502) 0,02 (0,01) 907 715 (126 502) 0,02 (0,01) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 26 538 594 (-6 845 028) 0,46 (-0,12) 26 538 594 (-6 845 028) 0,46 (-0,12) 2018-06-30
Uniqa TFI SA portfele 1 704 292 0,03 1 704 292 0,03 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 410 155 0,02 1 410 155 0,02 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 3 034 147 0,05 3 034 147 0,05 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 1 704 900 0,03 1 704 900 0,03 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 13 423 325 0,23 13 423 325 0,23 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 1 553 501 0,03 1 553 501 0,03 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 83 418 000 1,44 83 418 000 1,44 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 9 675 627 0,17 9 675 627 0,17 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 20 394 000 0,35 20 394 000 0,35 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 9 251 000 0,16 9 251 000 0,16 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 511 000 0,01 511 000 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 125 241 000 2,17 125 241 000 2,17 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 12 595 549 0,22 12 595 549 0,22 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 1 343 776 0,02 1 343 776 0,02 2017-12-31
MetLife OFE portfel 43 190 000 0,75 43 190 000 0,75 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 39 620 0,00 39 620 0,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 22 509 000 0,39 22 509 000 0,39 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 2 096 177 0,04 2 096 177 0,04 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 1 892 415 0,03 1 892 415 0,03 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 87 701 0,00 87 701 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 781 213 0,01 781 213 0,01 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 38 394 000 0,66 38 394 000 0,66 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 113 256 000 1,96 113 256 000 1,96 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 33 383 622 0,58 33 383 622 0,58 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 21 567 000 0,37 21 567 000 0,37 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 95 110 0,00 95 110 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 37 803 000 0,65 37 803 000 0,65 2017-12-31
Skarb Państwa 4 153 706 157 71,88 (0,88) 4 153 706 157 71,88 (0,88) 2017-03-31
Skarb Państwa SA-QSr1 2017 4 153 706 157 (-118 002 254) 71,00 (-1,40) 4 153 706 157 (-118 002 254) 71,00 (-1,40) 2017-03-31
PGNiG SA 0 (-121 685 143) 0,00 (-2,06) 0 (-121 685 143) 0,00 2017-03-02
PGNiG SA 121 685 143 (28 920 816) 2,06 (0,49) 121 685 143 (28 920 816) 0,00 2016-11-04
PGNiG SA 92 764 327 1,57 92 764 327 0,00 2016-09-07
Skarb Państwa 4 271 708 411 (92 936 803) 72,40 (1,57) 4 271 708 411 (92 936 803) 72,40 (1,57) 2015-12-02
Skarb Państwa 4 178 771 608 70,83 4 178 771 608 70,83 (-1,49) 2015-12-02
Skarb Państwa 4 178 771 608 70,83 (-1,49) 4 178 771 608 72,32 2015-12-02
Skarb Państwa 4 178 771 608 72,32 (1,50) 4 178 771 608 72,32 (1,50) 2015-12-02
Skarb Państwa 4 178 771 608 (-93 140 116) 70,82 (-1,58) 4 178 771 608 (-93 140 116) 70,82 (-1,58) 2015-12-02
Szkałuba Mirosław 0 (-9 425) 0,00 0 (-9 425) 0,00 2013-01-03
Skarb Państwa 4 271 911 724 (193 888) 72,40 4 271 911 724 (193 888) 72,40 2012-06-30
Skarb Państwa 4 271 717 836 (-270 745) 72,40 4 271 717 836 (-270 745) 72,40 2012-06-30
Szubski Michał 0 (-6 825) 0,00 0 (-6 825) 0,00 2012-03-31
Skarb Państwa 4 271 988 581 (-237 565) 72,40 (-0,01) 4 271 988 581 (-237 565) 72,40 (-0,01) 2012-03-31
Rychlicki Stanisław 0 (-9 897) 0,00 0 (-9 897) 0,00 2012-03-31
Skarb Państwa 4 272 226 146 (-575 395) 72,41 (-0,01) 4 272 226 146 (-575 395) 72,41 (-0,01) 2011-09-30
Skarb Państwa 4 272 801 541 (-3 513 409) 72,42 (-0,05) 4 272 801 541 (-3 513 409) 72,42 (-0,05) 2011-03-31
Skarb Państwa 4 276 314 950 (-10 054 155) 72,47 (-0,18) 4 276 314 950 (-10 054 155) 72,47 (-0,18) 2010-10-01
Wójcik Waldemar 0 (-19 500) 0,00 0 (-19 500) 0,00 2010-09-30
Skarb Państwa 4 286 369 105 (-8 895 434) 72,65 (-0,15) 4 286 369 105 (-8 895 434) 72,65 (-0,15) 2010-06-30
Skarb Państwa 4 295 264 539 (-8 421 829) 72,80 (-0,14) 4 295 264 539 (-8 421 829) 72,80 (-0,14) 2010-05-12
Dobrut Mirosław 0 (-19 500) 0,00 0 (-19 500) 0,00 2010-05-12
Skarb Państwa 4 303 686 368 (-11 425 192) 72,94 (-0,19) 4 303 686 368 (-11 425 192) 72,94 (-0,19) 2009-12-31
Skarb Państwa 4 315 111 560 (-21 254 608) 73,13 (-0,36) 4 315 111 560 (-21 254 608) 73,13 (-0,36) 2009-11-12
Skarb Państwa 4 336 366 168 (-59 716 241) 73,49 (-1,01) 4 336 366 168 (-59 716 241) 73,49 (-1,01) 2009-07-31
Wójcik Waldemar 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-07-08
Skarb Państwa 4 396 082 409 (-63 808 688) 74,50 (-1,09) 4 396 082 409 (-63 808 658) 74,50 (-1,09) 2009-07-01
Skarb Państwa 4 459 891 097 (-66 687 747) 75,59 (-1,13) 4 459 891 067 (-66 687 777) 75,59 (-1,13) 2009-06-17
Rychlicki Stanisław 9 897 (1 625) 0,00 9 897 (1 625) 0,00 2009-06-17
Szkałuba Mirosław 9 425 0,00 9 425 0,00 2009-06-16
Skarb Państwa 4 526 578 844 (-62 001 678) 76,72 (-1,05) 4 526 578 844 (-62 001 678) 76,72 (-1,05) 2009-06-03
Skarb Państwa 4 588 580 522 (-59 178 875) 77,77 (-1,00) 4 588 580 522 (-59 178 875) 77,77 (-1,00) 2009-05-26
Skarb Państwa 4 647 759 397 (-60 907 929) 78,77 (-1,03) 4 647 759 397 (-60 907 929) 78,77 (-1,03) 2009-05-19
Kawecki Mieczysław 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-05-19
Kawecki Mieczysław 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-05-19
Skarb Państwa 4 708 667 326 (-75 643 136) 79,80 (-1,29) 4 708 667 326 (-75 643 136) 79,80 (-1,29) 2009-05-12
Rychlicki Stanisław 8 272 0,00 8 272 0,00 2009-05-05
Szubski Michał 6 825 0,00 6 825 0,00 2009-05-04
Skarb Państwa 4 784 310 462 (-70 404 824) 81,09 (-1,19) 4 784 310 462 (-70 404 824) 81,09 (-1,19) 2009-05-04
Skarb Państwa 4 854 715 286 (-72 466 857) 82,28 (-1,23) 4 854 715 286 (-72 466 857) 82,28 (-1,23) 2009-04-24
Dobrut Mirosław 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-04-21
Skarb Państwa 4 927 182 143 (-72 817 856) 83,51 (-1,23) 4 927 182 143 (-72 817 856) 83,51 (-1,23) 2009-04-17
Siergiej Jolanta 9 425 0,00 9 425 0,00 2009-04-09
Siergiej Jolanta 9 425 0,00 9 425 0,00 2009-04-09
Skarb Państwa 4 999 999 999 (-1) 84,74 (-15,26) 4 999 999 999 (-1) 84,74 (-15,26) 2008-06-26
Skarb Państwa 5 000 000 000 100,00 (15,25) 5 000 000 000 100,00 (15,25) 2005-03-25
Skarb Państwa 5 000 000 000 84,75 5 000 000 000 84,75 2005-03-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2021-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2020-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2020-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2019-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2018-12-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-11-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2015-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2013-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2013-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2011-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2010-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2010-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2009-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2009-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2008-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2008-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2007-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2007-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2006-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2006-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.