Akcjonariat - PGNIG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 34 207 623 953,44 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 778 314 857 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 153 706 157
Liczba głosów na WZA: 5 778 314 857 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,88%
Kapitał akcyjny: 5 778 314 857,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 153 706 157
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,12%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 4 153 706 157 (71,00%) 4 153 706 157 (71,00%) 2017-03-31 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PCE, PZU, PHN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1996-09-30 5 000 000 000
5 000 000 000,00
1,00 1,00 5 000 000 000
5 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
1996-10-30
2005-10-20
seria B - subskrypcja publiczna 2005-03-30 900 000 000
2 682 000 000,00
1,00 2,98 5 900 000 000
5 900 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
2005-10-06
2005-10-20
połączenie z PGNiG Energia SA bez podwyższania kapitału 2013-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-11-24 -121 685 143
0,00
1,00 0,00 5 778 314 857
5 778 314 857,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Skarb Państwa 4 153 706 157 71,88 (0,88) 4 153 706 157 71,88 (0,88) 2017-03-31
Skarb Państwa SA-QSr1 2017 4 153 706 157 (-25 065 451) 71,00 (0,17) 4 153 706 157 (-25 065 451) 71,00 (0,17) 2017-03-31
PGNiG SA 0 (-121 685 143) 0,00 (-2,06) 0 (-121 685 143) 0,00 (-2,10) 2017-03-02
PGNiG SA 121 685 143 (28 920 816) 2,06 (0,49) 121 685 143 (28 920 816) 2,10 (0,53) 2016-11-04
PGNiG SA 92 764 327 1,57 92 764 327 1,57 2016-09-07
Skarb Państwa 4 178 771 608 70,83 4 178 771 608 70,83 (-1,49) 2015-12-02
Skarb Państwa 4 178 771 608 70,83 (-1,49) 4 178 771 608 72,32 2015-12-02
Skarb Państwa 4 178 771 608 72,32 (1,50) 4 178 771 608 72,32 (1,50) 2015-12-02
Skarb Państwa 4 178 771 608 (-92 936 803) 70,82 (-1,58) 4 178 771 608 (-92 936 803) 70,82 (-1,58) 2015-12-02
Skarb Państwa 4 271 708 411 (-203 313) 72,40 4 271 708 411 (-203 313) 72,40 2015-12-02
Szkałuba Mirosław 0 (-9 425) 0,00 0 (-9 425) 0,00 2013-01-03
Skarb Państwa 4 271 911 724 (193 888) 72,40 4 271 911 724 (193 888) 72,40 2012-06-30
Skarb Państwa 4 271 717 836 (-270 745) 72,40 4 271 717 836 (-270 745) 72,40 2012-06-30
Szubski Michał 0 (-6 825) 0,00 0 (-6 825) 0,00 2012-03-31
Skarb Państwa 4 271 988 581 (-237 565) 72,40 (-0,01) 4 271 988 581 (-237 565) 72,40 (-0,01) 2012-03-31
Rychlicki Stanisław 0 (-9 897) 0,00 0 (-9 897) 0,00 2012-03-31
Skarb Państwa 4 272 226 146 (-575 395) 72,41 (-0,01) 4 272 226 146 (-575 395) 72,41 (-0,01) 2011-09-30
Skarb Państwa 4 272 801 541 (-3 513 409) 72,42 (-0,05) 4 272 801 541 (-3 513 409) 72,42 (-0,05) 2011-03-31
Skarb Państwa 4 276 314 950 (-10 054 155) 72,47 (-0,18) 4 276 314 950 (-10 054 155) 72,47 (-0,18) 2010-10-01
Wójcik Waldemar 0 (-19 500) 0,00 0 (-19 500) 0,00 2010-09-30
Skarb Państwa 4 286 369 105 (-8 895 434) 72,65 (-0,15) 4 286 369 105 (-8 895 434) 72,65 (-0,15) 2010-06-30
Skarb Państwa 4 295 264 539 (-8 421 829) 72,80 (-0,14) 4 295 264 539 (-8 421 829) 72,80 (-0,14) 2010-05-12
Dobrut Mirosław 0 (-19 500) 0,00 0 (-19 500) 0,00 2010-05-12
Skarb Państwa 4 303 686 368 (-11 425 192) 72,94 (-0,19) 4 303 686 368 (-11 425 192) 72,94 (-0,19) 2009-12-31
Skarb Państwa 4 315 111 560 (-21 254 608) 73,13 (-0,36) 4 315 111 560 (-21 254 608) 73,13 (-0,36) 2009-11-12
Skarb Państwa 4 336 366 168 (-59 716 241) 73,49 (-1,01) 4 336 366 168 (-59 716 241) 73,49 (-1,01) 2009-07-31
Wójcik Waldemar 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-07-08
Skarb Państwa 4 396 082 409 (-63 808 688) 74,50 (-1,09) 4 396 082 409 (-63 808 658) 74,50 (-1,09) 2009-07-01
Skarb Państwa 4 459 891 097 (-66 687 747) 75,59 (-1,13) 4 459 891 067 (-66 687 777) 75,59 (-1,13) 2009-06-17
Rychlicki Stanisław 9 897 (1 625) 0,00 9 897 (1 625) 0,00 2009-06-17
Szkałuba Mirosław 9 425 0,00 9 425 0,00 2009-06-16
Skarb Państwa 4 526 578 844 (-62 001 678) 76,72 (-1,05) 4 526 578 844 (-62 001 678) 76,72 (-1,05) 2009-06-03
Skarb Państwa 4 588 580 522 (-59 178 875) 77,77 (-1,00) 4 588 580 522 (-59 178 875) 77,77 (-1,00) 2009-05-26
Skarb Państwa 4 647 759 397 (-60 907 929) 78,77 (-1,03) 4 647 759 397 (-60 907 929) 78,77 (-1,03) 2009-05-19
Kawecki Mieczysław 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-05-19
Kawecki Mieczysław 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-05-19
Skarb Państwa 4 708 667 326 (-75 643 136) 79,80 (-1,29) 4 708 667 326 (-75 643 136) 79,80 (-1,29) 2009-05-12
Rychlicki Stanisław 8 272 0,00 8 272 0,00 2009-05-05
Szubski Michał 6 825 0,00 6 825 0,00 2009-05-04
Skarb Państwa 4 784 310 462 (-70 404 824) 81,09 (-1,19) 4 784 310 462 (-70 404 824) 81,09 (-1,19) 2009-05-04
Skarb Państwa 4 854 715 286 (-72 466 857) 82,28 (-1,23) 4 854 715 286 (-72 466 857) 82,28 (-1,23) 2009-04-24
Dobrut Mirosław 19 500 0,00 19 500 0,00 2009-04-21
Skarb Państwa 4 927 182 143 (-72 817 856) 83,51 (-1,23) 4 927 182 143 (-72 817 856) 83,51 (-1,23) 2009-04-17
Siergiej Jolanta 9 425 0,00 9 425 0,00 2009-04-09
Siergiej Jolanta 9 425 0,00 9 425 0,00 2009-04-09
Skarb Państwa 4 999 999 999 (-1) 84,74 (-0,01) 4 999 999 999 (-1) 84,74 (-0,01) 2008-06-26
Ogółem 5 900 000 000 (900 000 000) 0 5 900 000 000 (900 000 000) 0 2005-10-06
Skarb Państwa 5 000 000 000 84,75 (-15,25) 5 000 000 000 84,75 (-15,25) 2005-03-25
Skarb Państwa 5 000 000 000 100,00 5 000 000 000 100,00 2005-03-25
Ogółem 5 000 000 000 0 5 000 000 000 0 2005-03-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2015-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2013-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2013-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2011-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2010-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2010-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2009-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2009-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2008-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2008-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2007-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2007-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2006-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2006-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl