REKLAMA

PGNIG: Zawarcie umów ramowych i kontraktów indywidualnych na dostawy gazu ziemnego do Grupy Kapitałowej PGE

2022-09-30 11:55
publikacja
2022-09-30 11:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zawarcie umów ramowych i kontraktów indywidualnych na dostawy gazu ziemnego do Grupy Kapitałowej PGE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2022 roku Spółka zawarła ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej S.A., tj.: PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz PGE Gryfino 2050 sp. z o. o., Umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego wraz z Kontraktami Indywidualnymi, regulującymi handlowe warunki dostaw gazu.
Umowa ramowa została zawarta na czas nieoznaczony, natomiast podpisane do niej Kontrakty Indywidualne będą obowiązywać od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2025 r.
Całkowita wartość Umowy ramowej i Kontraktów Indywidualnych szacowana jest na kwotę około 23 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych kontraktach indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, September 30th 2022


Execution of framework agreements and individual contracts for the
supply of natural gas to the PGE Group


Current Report No. 56/2022


The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
(“PGNiG” or the “Company”) announces that on September 30th 2022 the
Company executed with PGE Group companies, i.e.: PGE Energia Ciepła
S.A., PGE Toruń S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA
S.A. and PGE Gryfino 2050 sp. z o. o., a Framework Gas Sale Agreement as
well as Individual Contracts specifying the commercial terms and
conditions of contracted gas deliveries.


The Framework Agreement has been concluded for an indefinite term, while
the Individual Contracts signed to thereto will be in force from October
1st 2022 to December 31st 2025.


The total value of the Framework Agreement and Individual Contracts has
been estimated at approximately PLN 23bn. The pricing formula applied in
the Individual Contracts is based on gas market price indices.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Robert Perkowski Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki