89,8000 zł
0,90% 0,8000 zł
Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Komunikaty spółki - PBKM

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 14 lipca 2021 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 14 lipca 2021 roku
Informacja przekazana na podstawie art. 19 MAR
Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
Informacje o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez osoby zarządzające w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy o połączeniu działalności przedsiębiorstw
Informacja przekazane na podstawie art. 19 MAR
Podpisanie umowy o połączeniu działalności przedsiębiorstw dotyczącej potencjalnego połączenia na skutek zamiany akcji z Vita 34 AG
Informacja nt. planowanego połączenia działalności przedsiębiorstw Vita 34 AG oraz Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych
Wyniki finansowe
Informacja nt. zawarcia warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce Smart Cells Holdings Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) oraz odtajnienie opóźnionych informacji poufnych
Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję
Rekomendacja w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020
PBKM 0,90% 89,80
2021-06-18 17:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

  • NWZA ws. zmiany terminu wykupu warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 15 lutego 2016 roku, nowego programu motywacyjnego oraz związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.