79,0000 zł
5,33% 4,0000 zł
Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Komunikaty spółki - PBKM

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 roku
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 roku
Informacja nt. przeniesienia na PBKM własności udziałów (wł.: quotas) w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych we Włoszech
Aktualizacja informacji nt. umowy pożyczki zawartej z AOC Health GmbH
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
Informacja nt. rezygnacji osób nadzorujących
Aktualizacja informacji nt. transakcji nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych we Włoszech
Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po II kwartale 2020 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 18 sierpnia 2020 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 18 sierpnia 2020 roku
Aktualizacja informacji nt. nabycia 100% udziałów w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych w Niemczech
PBKM 5,33% 79,00
2020-09-23 16:47:33

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.