62,4000 zł
-0,64% -0,4000 zł
Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Komunikaty spółki - PBKM

Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po III kwartale 2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 14 października 2019 roku.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 14 października 2019 roku
Opinia Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w sprawie proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Otrzymanie od akcjonariusza zaktualizowanego projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 października 2019 roku
Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 14 października 2019 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 14 października 2019 roku
Otrzymanie od akcjonariuszy żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
Wyniki finansowe
Informacja na temat spodziewanych wyników za I półrocze 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.