63,4000 zł
0,32% 0,2000 zł
Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Akcjonariat - PBKM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 360 224 978,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 681 782 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 284 649
Liczba głosów na WZA: 5 681 782 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,81%
Kapitał akcyjny: 2 840 891,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 284 649
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,81%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,19%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AOC Health 1 796 573 (31,62%) 1 796 573 (31,62%) 2019-12-23 -
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 092 201 (19,22%) 1 092 201 (19,22%) 2019-12-18 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, ECH, PLY, RON, ABE, MON
Baran Jakub NWZ 395 875 (6,97%) 395 875 (6,97%) 2018-11-23 WIN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 28 234
0,00
0,50 0,00 4 763 054
2 381 527,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-26
2018-10-26
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2003-04-02 10 200
0,00
100,00 0,00 10 200
1 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-28
2016-04-29
seria B - subskrypcja prywatna 2006-08-24 2 328
0,00
100,00 0,00 12 528
1 252 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-29
2016-04-29
seria C - subskrypcja prywatna 2007-08-29 153
0,00
100,00 0,00 12 681
1 268 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-05
2016-04-29
seria D - subskrypcja prywatna 2008-05-26 3 300
0,00
100,00 0,00 15 981
1 598 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-29
2016-04-29
seria E - subskrypcja prywatna 2008-10-24 1 380
0,00
100,00 0,00 17 361
1 736 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-13
2016-04-29
seria G - subskrypcja prywatna 2009-10-29 670
0,00
100,00 0,00 26 181
2 618 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-22
2016-04-29
seria F - subskrypcja prywatna 2009-10-29 8 150
0,00
100,00 0,00 25 511
2 551 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-18
2016-04-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-03-18 -3 397
0,00
100,00 0,00 22 784
2 278 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-10
seria H - subskrypcja prywatna 2013-06-13 160
0,00
100,00 0,00 22 944
2 294 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-03
2016-04-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-07 -458
0,00
100,00 0,00 22 486
2 248 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-23
seria I - subskrypcja prywatna 2014-08-08 815
3 500 001,20
100,00 4 294,48 23 301
2 330 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-30
2016-04-29
seria J - subskrypcja prywatna 2015-10-12 587
58 700,00
100,00 100,00 23 888
2 388 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-26
2016-04-29
split 1:200 2015-10-12 0
0,00
0,50 0,00 4 777 600
2 388 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-11-27 -42 780
0,00
0,50 0,00 4 734 820
2 367 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-26
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2016-02-15 236 741
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2018-11-23 918 728
53 286 224,00
0,50 58,00 5 681 782
2 840 891,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-11
seria M - subskrypcja prywatna 2019-10-14 3 522 705
218 407 710,00
0,50 62,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS 0 (-1 796 573) 0,00 (-31,00) 0 (-1 796 573) 0,00 (-31,00) 2019-12-23
NN OFE NWZ 792 000 (7 000) 13,94 (0,12) 792 000 (7 000) 13,94 (0,12) 2019-10-14
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS zarządzane przez Active Ownership Corporation s.a r.l. 1 796 573 31,00 (-0,62) 1 796 573 31,00 (-0,62) 2019-10-01
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 51 826 (-505 981) 0,91 (-10,80) 51 826 (-505 981) 0,91 (-10,80) 2019-09-09
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS 1 796 573 (674 603) 31,62 (11,87) 1 796 573 (674 603) 31,62 (11,87) 2019-09-05
NN OFE ZWZ 785 000 (152 799) 13,82 (2,70) 785 000 (152 799) 13,82 (2,70) 2019-06-25
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS 1 121 970 (163 431) 19,75 (2,88) 1 121 970 (163 431) 19,75 (2,88) 2019-03-06
Invesco Ltd. 247 000 4,35 (-0,87) 247 000 4,35 (-0,87) 2019-01-14
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS 958 539 (600 000) 16,87 (9,34) 958 539 (600 000) 16,87 (9,34) 2019-01-11
NN OFE portfel 632 201 (5 407) 11,12 (-2,04) 632 201 (5 407) 11,12 (-2,04) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 74 641 (-88 359) 1,31 (-2,13) 74 641 (-88 359) 1,31 (-2,13) 2018-12-31
NN OFE 626 794 13,16 (2,13) 626 794 13,16 (2,13) 2018-12-20
NN OFE 626 794 (36 361) 11,03 (-1,37) 626 794 (36 361) 11,03 (-1,37) 2018-12-20
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 557 807 11,71 (1,89) 557 807 11,71 (1,89) 2018-12-11
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 557 807 (315 752) 9,82 (4,74) 557 807 (315 752) 9,82 (4,74) 2018-12-11
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 242 055 (241 490) 5,08 (5,07) 242 055 (241 490) 5,08 (5,07) 2018-12-04
Altus TFI SA 102 435 2,15 (2,15) 102 435 2,15 (2,15) 2018-12-04
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 0 (-561 187) 0,00 (-11,78) 0 (-561 187) 0,00 (-11,78) 2018-12-03
NN OFE NWZ 590 433 (84 284) 12,40 (1,71) 590 433 (84 284) 12,40 (1,71) 2018-11-23
Baran Jakub NWZ 395 875 (17 648) 8,31 (0,32) 395 875 (17 648) 8,31 (0,32) 2018-11-23
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 561 187 (11 789) 11,78 (0,18) 561 187 (11 789) 11,78 (0,18) 2018-11-23
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS 358 539 7,53 (1,22) 358 539 7,53 (1,22) 2018-11-15
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS 358 539 6,31 358 539 6,31 2018-11-15
Ogółem 4 763 054 (28 234) 0 4 763 054 (28 234) 0 2018-10-26
NN OFE 506 149 10,69 (0,06) 506 149 10,69 (0,06) 2018-09-25
NN OFE 506 149 (136 149) 10,63 (2,82) 506 149 (136 149) 10,63 (2,82) 2018-09-25
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 549 398 11,60 (0,07) 549 398 11,60 (0,07) 2018-09-13
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 549 398 (-202 729) 11,53 (-4,36) 549 398 (-202 729) 11,53 (-4,36) 2018-09-13
Invesco Ltd. 247 000 5,22 (0,03) 247 000 5,22 (0,03) 2018-09-07
Invesco Ltd. 247 000 5,19 (0,84) 247 000 5,19 (0,84) 2018-09-07
Invesco Ltd. 247 000 4,35 247 000 4,35 2018-09-07
TFI PZU SA portfele 76 892 (-108) 1,62 (-0,01) 76 892 (-108) 1,62 (-0,01) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 221 (-65 398) 0,00 (-1,39) 221 (-65 398) 0,00 (-1,39) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 565 (-71 435) 0,01 (-1,51) 565 (-71 435) 0,01 (-1,51) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 44 251 (-66 560) 0,93 (-1,41) 44 251 (-66 560) 0,93 (-1,41) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 1 185 (-117 315) 0,03 (-2,47) 1 185 (-117 315) 0,03 (-2,47) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 20 (-31 980) 0,00 (-0,68) 20 (-31 980) 0,00 (-0,68) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 38 053 (5 468) 0,80 (0,11) 38 053 (5 468) 0,80 (0,11) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 211 (-222 275) 0,00 (-4,70) 211 (-222 275) 0,00 (-4,70) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 14 842 (1 720) 0,31 (0,03) 14 842 (1 720) 0,31 (0,03) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 700 0,01 700 0,01 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 77 000 1,63 77 000 1,63 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 102 950 2,17 102 950 2,17 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 65 619 1,39 65 619 1,39 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 72 000 1,52 72 000 1,52 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 110 811 2,34 110 811 2,34 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 118 500 2,50 118 500 2,50 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 32 000 0,68 32 000 0,68 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 32 585 0,69 32 585 0,69 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 222 486 4,70 222 486 4,70 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 13 122 0,28 13 122 0,28 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 3 576 0,08 3 576 0,08 2017-12-31
Aegon OFE portfel 163 000 3,44 163 000 3,44 2017-12-31
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 752 127 (-106 958) 15,89 (-2,25) 752 127 (-106 958) 15,89 (-2,25) 2017-12-01
Chejde Oskar 233 332 (-77 868) 4,93 (-1,64) 233 332 (-77 868) 4,93 (-1,64) 2017-09-08
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 859 085 (9 737) 18,14 (0,20) 859 085 (9 737) 18,14 (0,20) 2017-07-21
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 370 000 7,81 370 000 7,81 2017-06-05
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 849 348 (433 535) 17,94 (9,16) 849 348 (433 535) 17,94 (9,16) 2017-06-05
EVF I Investments s.a.r.l. 0 (-1 802 200) 0,00 (-38,06) 0 (-1 802 200) 0,00 (-38,06) 2017-06-01
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 415 813 (164 280) 8,78 (3,47) 415 813 (164 280) 8,78 (3,47) 2017-05-15
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 251 533 5,31 251 533 5,31 2016-09-15
Zieliński Andrzej 185 456 (-51 744) 3,92 (-1,09) 185 456 (-51 744) 3,92 (-1,09) 2016-04-18
EVF I Investments s.a.r.l. 1 802 200 (-820 000) 38,06 (-17,32) 1 802 200 (-820 000) 38,06 (-17,32) 2016-04-18
Zieliński Andrzej 237 200 5,01 237 200 5,01 2016-04-01
EVF I Investments s.a.r.l. 2 622 200 55,38 2 622 200 55,38 2016-04-01
Chejde Oskar 311 200 6,57 311 200 6,57 2016-04-01
Baran Jakub 378 227 7,99 (0,05) 378 227 7,99 (0,05) 2016-04-01
Baran Jakub 378 227 7,94 378 227 7,94 2016-04-01
Ogółem 4 734 820 0 4 734 820 0 2016-01-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2017-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.