25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Komunikaty spółki - KONSSTALI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 lutego 2020 r.
Otrzymanie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A.
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Konsorcjum Stali S.A.
Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Spółki
Zawarcie aneksu z Bankiem ING Bank Śląski S.A. w związku z planowaną transakcją sprzedaży nieruchomości
Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej
Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Zawarcie aneksu z Bankiem ING Bank Śląski S.A.
Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na WZ o co najmniej 2% w ramach nabycia akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.
Nabycie przez Spółkę akcji własnych.
Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki
Przyjęcie zasad realizacji przez Zarząd uprawnienia do nabywania akcji własnych Spółki
KONSSTALI 0,00% 25,30
2020-01-02 17:03:55

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez spółkę oraz zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.