25,9000 zł
-0,38% -0,1000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Akcjonariat - KONSSTALI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 152 743 152,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 5 897 419 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 997 763
Liczba głosów na WZA: 5 897 419 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,79%
Kapitał akcyjny: 5 897 419,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 997 763
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,21%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Konsorcjum Stali SA 1 496 555 (25,38%) 1 496 555 (31,72%) 2019-02-04 BOW
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską; NWZ 906 980 (15,38%) 906 980 (19,22%) 2018-10-29 -
Borysiewicz Krystyna wraz z mężem 816 980 (13,85%) 816 980 (17,32%) 2012-08-31 -
Koclęga Janusz 363 283 (6,16%) 363 283 (7,70%) 2013-10-25 -
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 294 076 (4,99%) 294 076 (6,68%) 2019-02-04 -
Aviva OFE 119 889 (2,03%) 119 889 (2,54%) 2018-11-19 ABG, NFT, TRK, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, DVL, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-04-05 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-05-02
2008-01-22
seria B - subskrypcja publiczna 2007-06-28 230 041
14 952 665,00
1,00 65,00 3 230 041
3 230 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-12-19
2008-01-22
seria C - wspólnicy Bodeko sp. z o.o. 2008-04-22 2 667 378
0,00
1,00 0,00 5 897 419
5 897 419,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-01
2008-11-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 417 075 (82 179) 7,07 (1,39) 417 075 (82 179) 8,84 (2,70) 2019-01-04
OFE Pocztylion portfel 11 401 (-599) 0,19 (-0,01) 11 401 (-599) 0,19 (-0,03) 2018-12-31
Aviva OFE portfel 119 889 (-386 410) 2,03 (-6,55) 119 889 (-386 410) 2,03 (-7,24) 2018-12-31
Konsorcjum Stali SA 1 179 483 (738 925) 20,00 (12,53) 1 179 483 (738 925) 21,61 (14,09) 2018-11-19
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską; NWZ 906 980 (20 000) 15,38 (0,34) 906 980 (20 000) 16,62 (0,37) 2018-10-29
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 334 896 5,68 334 896 6,14 (-0,96) 2018-08-03
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 334 896 (204 561) 5,68 (3,47) 334 896 (204 561) 7,10 (4,89) 2018-08-03
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską 886 980 (70 000) 15,04 (1,19) 886 980 (70 000) 16,25 (1,28) 2018-07-06
TFI PZU SA portfele 102 124 1,73 102 124 1,73 (-0,14) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 76 708 1,30 76 708 1,30 (-0,11) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 130 335 (-5 402) 2,21 (-0,09) 130 335 (-5 402) 2,21 (-0,28) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 2 206 0,04 2 206 0,04 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 14 153 (-7 701) 0,24 (-0,13) 14 153 (-7 701) 0,24 (-0,16) 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 351 0,01 351 0,01 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 102 124 1,73 102 124 1,87 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 76 708 (-169 906) 1,30 (-2,88) 76 708 (-169 906) 1,41 (-3,10) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 166 0,00 166 0,00 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 12 000 0,20 12 000 0,22 2017-12-31
NN OFE portfel 247 000 4,19 247 000 4,53 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 135 737 2,30 135 737 2,49 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 206 0,04 2 206 0,04 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 21 854 0,37 21 854 0,40 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 351 (-233 456) 0,01 (-3,95) 351 (-233 456) 0,01 (-4,27) 2017-12-31
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 233 807 (-64 064) 3,96 (-1,09) 233 807 (-64 064) 4,28 (-1,18) 2017-12-01
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 297 871 5,05 297 871 5,46 2016-04-25
TFI Allianz Polska SA portfele 32 491 (-209 884) 0,55 (-3,55) 32 491 (-209 884) 0,60 (-3,84) 2015-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 246 614 (-55 027) 4,18 (-0,93) 246 614 (-55 027) 4,51 (-1,01) 2015-08-04
Aviva OFE 506 299 8,58 (-0,01) 506 299 9,27 (-1,46) 2015-06-30
Aviva OFE 506 299 (6 299) 8,59 (0,12) 506 299 (6 299) 10,73 (1,57) 2015-06-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 301 641 (12 000) 5,11 (0,20) 301 641 (12 000) 5,52 (0,22) 2015-06-15
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 289 641 (-56 928) 4,91 (-0,96) 289 641 (-56 928) 5,30 (-1,05) 2015-05-18
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 346 569 5,87 346 569 6,35 2015-01-21
TFI Allianz Polska SA 242 375 4,10 (0,10) 242 375 4,44 (0,44) 2014-11-24
TFI Allianz Polska SA 242 375 (-304 602) 4,00 (-5,27) 242 375 (-304 602) 4,00 (-6,02) 2014-11-24
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską 816 980 13,85 816 980 14,97 2014-07-21
Wojdyna Robert 168 000 2,84 (0,84) 168 000 3,07 (0,08) 2014-06-27
Wojdyna Robert 168 000 (-232 200) 2,00 (-11,33) 168 000 (-232 200) 2,99 (-10,34) 2014-06-27
Skwarski Marek 168 000 2,84 (0,84) 168 000 3,07 (0,08) 2014-02-10
Skwarski Marek 168 000 (-232 200) 2,00 (-11,33) 168 000 (-232 200) 2,99 (-10,34) 2014-02-10
Koclęga Janusz 363 283 (-520 000) 6,16 (-8,81) 363 283 (-520 000) 6,65 (-8,32) 2013-10-25
Aviva OFE 500 000 (150 000) 8,47 (2,54) 500 000 (150 000) 9,16 (2,75) 2012-11-14
Dembowska Barbara wraz z mężem 816 980 13,85 816 980 14,97 (0,01) 2012-08-31
Borysiewicz Krystyna wraz z mężem 816 980 13,85 816 980 14,97 (1,12) 2012-08-31
Konsorcjum Stali SA 440 558 (20) 7,47 440 558 (396 020) 7,52 (6,71) 2011-11-16
Konsorcjum Stali SA 440 538 (20) 7,47 (0,01) 44 538 (-395 980) 0,81 (-7,26) 2011-10-26
Konsorcjum Stali SA 440 518 (20) 7,46 440 518 (20) 8,07 2011-10-25
Konsorcjum Stali SA 440 498 (100) 7,46 440 498 (100) 8,07 2011-10-20
Konsorcjum Stali SA 440 398 (87) 7,46 440 398 (87) 8,07 (0,01) 2011-10-14
Konsorcjum Stali SA 440 311 (150) 7,46 440 311 (150) 8,06 2011-09-23
Konsorcjum Stali SA 440 161 (127) 7,46 440 161 (127) 8,06 2011-09-14
Konsorcjum Stali SA 440 034 (100) 7,46 (0,01) 440 034 (100) 8,06 2011-09-12
TFI Allianz Polska SA 546 977 (-87 961) 9,27 (-1,49) 546 977 (-87 961) 10,02 (-1,61) 2011-05-19
Wojdyna Jerzy 180 000 2,99 (-0,06) 180 000 2,99 (-0,30) 2011-05-16
Wojdyna Jerzy 180 000 (-39 600) 3,05 (-4,27) 180 000 (-39 600) 3,29 (-4,03) 2011-05-16
Aviva OFE 350 000 (2 112) 5,93 (0,04) 350 000 (2 112) 6,41 (0,04) 2011-05-16
TFI Allianz Polska SA 634 938 (52 878) 10,76 (0,90) 634 938 (52 878) 11,63 (0,97) 2011-03-22
Przybysz Krzysztof 46 778 (-250 000) 0,79 (-4,24) 46 778 (-250 000) 0,85 (-4,58) 2011-03-11
Przybysz Krzysztof 296 778 (-33 222) 5,03 (-0,56) 296 778 (-33 222) 5,43 (-0,16) 2011-03-10
TFI Allianz Polska SA 582 060 (-82 080) 9,86 (-1,40) 582 060 (-82 080) 10,66 (-1,50) 2011-02-16
Aviva OFE 347 888 (97 888) 5,89 (1,66) 347 888 (97 888) 6,37 (1,79) 2010-12-10
Aviva OFE 250 000 4,23 250 000 4,58 2010-12-09
Opoka TFI SA 389 155 (112 312) 6,59 (1,90) 389 155 (112 312) 7,13 (2,06) 2010-11-15
Skyline Investment SA 0 (-156 000) 0,00 (-2,64) 0 (-156 000) 0,00 (-2,85) 2010-10-20
Opoka TFI SA 276 843 4,69 276 843 5,07 2010-08-18
TFI Allianz Polska SA 664 140 (135 375) 11,26 (2,30) 664 140 (135 375) 12,16 (2,48) 2010-08-04
TFI Allianz Polska SA 528 765 (222 710) 8,96 (3,78) 528 765 (222 710) 9,68 (4,08) 2010-08-03
Skyline Investment SA 156 000 (-154 000) 2,64 (-2,61) 156 000 (-154 000) 2,85 (-2,83) 2010-07-23
Opoka TFI SA 276 843 (-20 187) 4,69 (-0,34) 276 843 (-20 187) 5,07 (-0,37) 2010-05-18
Opoka TFI SA 297 030 (-92 125) 5,03 (-1,56) 297 030 (-92 125) 5,44 (-1,15) 2010-05-17
TFI Allianz Polska SA 306 055 5,18 306 055 5,60 2009-09-30
Skyline Investment SA 310 000 (-290 135) 5,25 (-4,92) 310 000 (-290 135) 5,68 (-4,49) 2009-09-24
Maj Paweł 8 600 0,14 (0,14) 8 600 0,15 (0,15) 2009-05-05
Maj Paweł 8 600 0,00 8 600 0,00 2009-05-05
Konsorcjum Stali SA 439 934 (90) 7,45 439 934 (90) 8,06 (0,01) 2009-01-21
Konsorcjum Stali SA 439 844 (90) 7,45 439 844 (90) 8,05 2009-01-20
Konsorcjum Stali SA 439 754 (100) 7,45 439 754 (100) 8,05 2009-01-13
Konsorcjum Stali SA 439 654 (100) 7,45 439 654 (100) 8,05 2009-01-12
Konsorcjum Stali SA 439 554 (99) 7,45 439 554 (99) 8,05 (0,14) 2009-01-08
Rey Jerzy 0 (-44 004) 0,00 (-0,74) 0 (-44 004) 0,00 (-0,79) 2009-01-07
Konsorcjum Stali SA 439 455 (94 014) 7,45 (1,60) 439 455 (94 014) 7,91 (1,69) 2009-01-07
Rey Jerzy 44 004 (-178 787) 0,74 (-3,03) 44 004 (-178 787) 0,79 (-2,98) 2008-12-29
Konsorcjum Stali SA 345 441 (48) 5,85 345 441 (48) 6,22 (0,37) 2008-12-29
Konsorcjum Stali SA 345 393 (344 918) 5,85 (5,85) 345 393 (344 918) 5,85 (5,85) 2008-12-23
Konsorcjum Stali SA 475 (180) 0,00 475 (180) 0,00 2008-12-19
Konsorcjum Stali SA 295 (45) 0,00 295 (45) 0,00 2008-12-15
Konsorcjum Stali SA 250 0,00 250 0,00 2008-12-08
Rey Małgorzata 0 (-217 800) 0,00 (-7,25) 0 (-217 800) 0,00 (-7,25) 2008-11-14
Skyline Investment SA 600 135 (150 135) 10,17 (-4,82) 600 135 (150 135) 10,17 (-4,82) 2008-07-04
Rey Jerzy 222 791 (217 790) 3,77 (3,62) 222 791 (217 790) 3,77 (3,62) 2008-07-04
Opoka TFI SA 389 155 (57 355) 6,59 (-4,47) 389 155 (57 355) 6,59 (-4,47) 2008-07-04
Koclęga Janusz 883 283 14,97 (13,48) 883 283 14,97 (-1,21) 2008-07-04
Koclęga Janusz 883 283 1,49 (-13,48) 883 283 16,18 2008-07-04
Koclęga Janusz 883 283 14,97 883 283 16,18 2008-07-04
Dembowska Barbara 816 980 13,85 (0,85) 816 980 14,96 (0,96) 2008-07-04
Dembowska Barbara wraz z mężem 816 980 13,00 (-0,85) 816 980 14,00 (0,15) 2008-07-04
Dembowska Barbara 816 980 13,85 816 980 13,85 2008-07-04
Borysiewicz Krystyna 816 980 13,85 816 980 13,85 (-1,11) 2008-07-04
Borysiewicz Krystyna 816 980 13,85 (0,85) 816 980 14,96 (0,96) 2008-07-04
Borysiewicz Krystyna wraz z mężem 816 980 13,00 816 980 14,00 2008-07-04
Rey Jerzy 5 001 (3 000) 0,15 (0,09) 5 001 (3 000) 0,15 (0,09) 2008-01-02
Rey Jerzy w tym: 2001 PDA 2 001 0,06 2 001 0,06 2007-12-14
Ogółem 3 230 041 (230 041) 0 3 230 041 (230 041) 0 2007-12-06
Wojdyna Robert 400 200 13,33 (0,95) 400 200 13,33 (0,95) 2007-05-02
Wojdyna Robert 400 200 12,38 (5,60) 400 200 12,38 (5,60) 2007-05-02
Wojdyna Robert 400 200 6,78 400 200 6,78 (-0,55) 2007-05-02
Wojdyna Robert 400 200 6,78 400 200 7,33 2007-05-02
Wojdyna Jerzy 219 600 7,32 (0,53) 219 600 7,32 (0,53) 2007-05-02
Wojdyna Jerzy 219 600 6,79 (0,80) 219 600 6,79 (0,80) 2007-05-02
Wojdyna Jerzy 219 600 5,99 219 600 5,99 2007-05-02
Skyline Investment SA 450 000 14,99 (1,06) 450 000 14,99 (1,06) 2007-05-02
Skyline Investment SA 450 000 13,93 450 000 13,93 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 13,33 (0,95) 400 200 13,33 (0,95) 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 12,38 (5,60) 400 200 12,38 (5,60) 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 6,78 400 200 6,78 (-0,55) 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 6,78 400 200 7,33 2007-05-02
Rey Małgorzata 217 800 7,25 (0,51) 217 800 7,25 (0,51) 2007-05-02
Rey Małgorzata 217 800 6,74 217 800 6,74 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 5,59 330 000 5,59 (-0,45) 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 5,59 (-5,41) 330 000 6,04 (-4,96) 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 11,00 (0,79) 330 000 11,00 (0,79) 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 10,21 330 000 10,21 2007-05-02
Opoka TFI SA 331 800 11,06 (0,79) 331 800 11,06 (0,79) 2007-05-02
Opoka TFI SA 331 800 10,27 331 800 10,27 2007-05-02
Ogółem 3 000 000 0 3 000 000 0 2007-05-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2018-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.