25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Akcjonariat - KONSSTALI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 105 886 521,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 4 185 238 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 500 168
Liczba głosów na WZA: 4 185 238 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,63%
Kapitał akcyjny: 4 185 238,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 500 168
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,37%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Borysiewicz Krystyna w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 928 260 (22,18%) 928 260 (22,18%) 2020-01-09 -
Koclęga Janusz w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 608 875 (14,55%) 608 875 (14,55%) 2020-03-12 -
Dembowska Barbara w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 486 740 (11,63%) 486 740 (11,63%) 2020-02-13 -
Dembowska Katarzyna w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 473 980 (11,33%) 473 980 (11,33%) 2020-03-12 -
Koclęga Piotr w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 493 (6,22%) 260 493 (6,22%) 2020-03-12 -
Wojdyna Robert w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 080 (6,21%) 260 080 (6,21%) 2020-03-12 -
Skoczek Anna w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 000 (6,21%) 260 000 (6,21%) 2020-03-12 -
Skwarski Marek w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 221 740 (5,30%) 221 740 (5,30%) 2020-03-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2020-06-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-04-05 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-05-02
2008-01-22
seria B - subskrypcja publiczna 2007-06-28 230 041
14 952 665,00
1,00 65,00 3 230 041
3 230 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-12-19
2008-01-22
seria C - wspólnicy Bodeko sp. z o.o. 2008-04-22 2 667 378
0,00
1,00 0,00 5 897 419
5 897 419,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-01
2008-11-26
zmiana oznaczenia akcji serii A, B, C: seria A 2020-02-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-02-06 -1 712 181
0,00
1,00 0,00 4 185 238
4 185 238,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wojdyna Robert w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 080 6,21 260 080 6,21 2020-03-12
Wojdyna Robert w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 080 6,21 260 080 6,21 2020-03-12
Wojdyna Robert w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 260 080 6,21 (0,21) 260 080 6,21 (0,21) 2020-03-12
Wojdyna Robert w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 080 (92 080) 6,00 (3,16) 260 080 (92 080) 6,00 (2,93) 2020-03-12
Skwarski Marek w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 221 740 5,30 (0,30) 221 740 5,30 (0,30) 2020-03-12
Skwarski Marek w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 221 740 (53 740) 5,00 (2,16) 221 740 (53 740) 5,00 (1,93) 2020-03-12
Skoczek Anna w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 260 000 6,21 (0,21) 260 000 6,21 (0,21) 2020-03-12
Skoczek Anna w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 000 6,00 260 000 6,00 2020-03-12
Koclęga Piotr w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 260 493 (-348 382) 6,22 (-8,33) 260 493 (-348 382) 6,22 (-8,33) 2020-03-12
Koclęga Piotr w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 608 875 14,55 608 875 14,55 2020-03-12
Koclęga Janusz w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 608 875 14,55 (0,55) 608 875 14,55 (0,55) 2020-03-12
Koclęga Janusz w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 608 875 14,00 (3,68) 608 875 14,00 (-0,55) 2020-03-12
Dembowska Katarzyna w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 473 980 11,33 (0,33) 473 980 11,33 (0,33) 2020-03-12
Dembowska Katarzyna w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 473 980 11,00 473 980 11,00 2020-03-12
Dembowska Barbara w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 486 740 11,63 (0,63) 486 740 11,63 (0,63) 2020-02-13
Dembowska Barbara w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 486 740 (-473 980) 11,00 (-5,29) 486 740 (-473 980) 11,00 (-11,96) 2020-02-13
Dembowska Barbara w porozumieniu z 16 akcjonariuszami, NWZ 960 720 16,29 (-6,67) 960 720 22,96 2020-02-13
Dembowska Barbara w porozumieniu z 16 akcjonariuszami, NWZ 960 720 (486 740) 22,96 (11,63) 960 720 (486 740) 22,96 (11,63) 2020-02-13
Dembowska Barbara w porozumieniu z 16 akcjonariuszami, NWZ 473 980 (-12 760) 11,33 (-0,30) 473 980 (-12 760) 11,33 (-0,30) 2020-02-13
Dembowska Barbara w porozumieniu z 16 akcjonariuszami, NWZ 486 740 11,63 (0,63) 486 740 11,63 (0,63) 2020-02-13
Dembowska Barbara w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 486 740 (-420 240) 11,00 (-4,38) 486 740 (-420 240) 11,00 (-8,22) 2020-02-13
Koclęga Janusz w porozumieniu 608 875 10,32 (0,32) 608 875 14,55 (0,55) 2020-01-09
Koclęga Janusz w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 608 875 10,00 (-4,55) 608 875 14,00 (-0,55) 2020-01-09
Koclęga Janusz w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 608 875 (348 382) 14,55 (8,33) 608 875 (348 382) 14,55 (8,33) 2020-01-09
Koclęga Janusz w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 260 493 (-102 790) 6,22 (0,06) 260 493 (-102 790) 6,22 (-0,43) 2020-01-09
Borysiewicz Krystyna w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 928 260 22,00 (6,26) 928 260 22,00 (-0,18) 2020-01-09
Borysiewicz Krystyna w porozumieniu 928 260 15,74 (0,74) 928 260 22,18 (0,18) 2020-01-09
Borysiewicz Krystyna w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 928 260 15,00 (-7,18) 928 260 22,00 (-0,18) 2020-01-09
Borysiewicz Krystyna w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 928 260 (111 280) 22,18 (8,33) 928 260 (111 280) 22,18 (7,21) 2020-01-09
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, raport kwartalny 0 (-294 076) 0,00 (-4,99) 0 (-294 076) 0,00 (-6,68) 2019-08-22
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 294 076 4,99 (-2,04) 294 076 6,68 (-0,35) 2019-02-04
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 294 076 (-122 999) 7,03 (-0,04) 294 076 (-122 999) 7,03 (-1,81) 2019-02-04
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 417 075 (82 179) 7,07 (1,39) 417 075 (82 179) 8,84 (1,74) 2019-01-04
OFE Pocztylion portfel 11 401 (-599) 0,19 (-0,01) 11 401 (-599) 0,19 (-0,03) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 119 889 2,03 (-0,83) 119 889 2,03 (-0,83) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 119 889 2,86 (0,83) 119 889 2,86 (0,32) 2018-11-19
Aviva OFE Aviva Santander 119 889 (-386 410) 2,03 (-6,55) 119 889 (-386 410) 2,54 (-6,73) 2018-11-19
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską; NWZ 906 980 15,38 (0,38) 906 980 19,22 (0,22) 2018-10-29
Dembowska Barbara w porozumieniu 906 980 15,00 906 980 19,00 2018-10-29
Dembowska Barbara w porozumieniu z 16 akcjonariuszami 906 980 15,00 (-0,38) 906 980 19,00 (2,38) 2018-10-29
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską; NWZ 906 980 (20 000) 15,38 (0,34) 906 980 (20 000) 16,62 (0,37) 2018-10-29
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 334 896 5,68 334 896 7,10 (0,96) 2018-08-03
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 334 896 (204 561) 5,68 (3,47) 334 896 (204 561) 6,14 (3,93) 2018-08-03
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską 886 980 (70 000) 15,04 (1,19) 886 980 (70 000) 16,25 (1,28) 2018-07-06
TFI PZU SA portfele 102 124 1,73 102 124 1,73 (-0,14) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 76 708 1,30 76 708 1,30 (-0,11) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 130 335 (-5 402) 2,21 (-0,09) 130 335 (-5 402) 2,21 (-0,28) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 2 206 0,04 2 206 0,04 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 14 153 (-7 701) 0,24 (-0,13) 14 153 (-7 701) 0,24 (-0,16) 2018-06-30
Altus SA portfele 351 0,01 351 0,01 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 102 124 1,73 102 124 1,87 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 76 708 (-169 906) 1,30 (-2,88) 76 708 (-169 906) 1,41 (-3,10) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 166 0,00 166 0,00 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 12 000 0,20 12 000 0,22 2017-12-31
NN OFE portfel 247 000 4,19 247 000 4,53 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 135 737 2,30 135 737 2,49 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 206 0,04 2 206 0,04 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 21 854 0,37 21 854 0,40 2017-12-31
Altus SA portfele 351 (-233 456) 0,01 (-3,95) 351 (-233 456) 0,01 (-4,27) 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 233 807 (-64 064) 3,96 (-1,09) 233 807 (-64 064) 4,28 (-1,18) 2017-12-01
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 297 871 5,05 297 871 5,46 2016-04-25
TFI Allianz Polska SA portfele 32 491 (-209 884) 0,55 (-3,55) 32 491 (-209 884) 0,60 (-3,84) 2015-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 246 614 (-55 027) 4,18 (-0,93) 246 614 (-55 027) 4,51 (-1,01) 2015-08-04
Aviva OFE Aviva Santander 506 299 8,58 (-0,01) 506 299 9,27 (-1,46) 2015-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 506 299 (6 299) 8,59 (0,12) 506 299 (6 299) 10,73 (1,57) 2015-06-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 301 641 (12 000) 5,11 (0,20) 301 641 (12 000) 5,52 (0,22) 2015-06-15
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 289 641 (-56 928) 4,91 (-0,96) 289 641 (-56 928) 5,30 (-1,05) 2015-05-18
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 346 569 5,87 346 569 6,35 2015-01-21
TFI Allianz Polska SA 242 375 4,10 (0,10) 242 375 4,44 (0,44) 2014-11-24
TFI Allianz Polska SA 242 375 (-304 602) 4,00 (-5,27) 242 375 (-304 602) 4,00 (-6,02) 2014-11-24
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską 816 980 13,85 816 980 14,97 2014-07-21
Wojdyna Robert 168 000 2,84 (0,84) 168 000 3,07 (0,08) 2014-06-27
Wojdyna Robert 168 000 (-232 200) 2,00 (-11,33) 168 000 (-232 200) 2,99 (-10,34) 2014-06-27
Skwarski Marek 168 000 2,84 (0,84) 168 000 3,07 (0,08) 2014-02-10
Skwarski Marek 168 000 (-232 200) 2,00 (-11,33) 168 000 (-232 200) 2,99 (-10,34) 2014-02-10
Koclęga Janusz 363 283 6,16 363 283 6,65 (-1,05) 2013-10-25
Koclęga Janusz 363 283 (-520 000) 6,16 (-8,81) 363 283 (-520 000) 7,70 (-7,27) 2013-10-25
Aviva OFE Aviva Santander 500 000 (150 000) 8,47 (2,54) 500 000 (150 000) 9,16 (2,75) 2012-11-14
Dembowska Barbara wraz z mężem 816 980 13,85 816 980 14,97 (1,12) 2012-08-31
Borysiewicz Krystyna wraz z mężem 816 980 13,85 816 980 14,97 (-2,35) 2012-08-31
Borysiewicz Krystyna wraz z mężem 816 980 13,85 816 980 17,32 (3,47) 2012-08-31
TFI Allianz Polska SA 546 977 (-87 961) 9,27 (-1,49) 546 977 (-87 961) 10,02 (-1,61) 2011-05-19
Wojdyna Jerzy 180 000 2,99 (-0,06) 180 000 2,99 (-0,30) 2011-05-16
Wojdyna Jerzy 180 000 (-39 600) 3,05 (-4,27) 180 000 (-39 600) 3,29 (-4,03) 2011-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 350 000 (2 112) 5,93 (0,04) 350 000 (2 112) 6,41 (0,04) 2011-05-16
TFI Allianz Polska SA 634 938 (52 878) 10,76 (0,90) 634 938 (52 878) 11,63 (0,97) 2011-03-22
Przybysz Krzysztof 46 778 (-250 000) 0,79 (-4,24) 46 778 (-250 000) 0,85 (-4,58) 2011-03-11
Przybysz Krzysztof 296 778 (-33 222) 5,03 (-5,97) 296 778 (-33 222) 5,43 (-5,57) 2011-03-10
TFI Allianz Polska SA 582 060 (-82 080) 9,86 (-1,40) 582 060 (-82 080) 10,66 (-1,50) 2011-02-16
Aviva OFE Aviva Santander 347 888 (97 888) 5,89 (1,66) 347 888 (97 888) 6,37 (1,79) 2010-12-10
Aviva OFE Aviva Santander 250 000 4,23 250 000 4,58 2010-12-09
Opoka TFI SA 389 155 (112 312) 6,59 (1,90) 389 155 (112 312) 7,13 (2,06) 2010-11-15
Skyline Investment SA 0 (-156 000) 0,00 (-2,64) 0 (-156 000) 0,00 (-2,85) 2010-10-20
Opoka TFI SA 276 843 4,69 276 843 5,07 2010-08-18
TFI Allianz Polska SA 664 140 (135 375) 11,26 (2,30) 664 140 (135 375) 12,16 (2,48) 2010-08-04
TFI Allianz Polska SA 528 765 (222 710) 8,96 (3,78) 528 765 (222 710) 9,68 (4,08) 2010-08-03
Skyline Investment SA 156 000 (-154 000) 2,64 (-2,61) 156 000 (-154 000) 2,85 (-2,83) 2010-07-23
Opoka TFI SA 276 843 (-20 187) 4,69 (-0,34) 276 843 (-20 187) 5,07 (-0,37) 2010-05-18
Opoka TFI SA 297 030 (-92 125) 5,03 (-1,56) 297 030 (-92 125) 5,44 (-1,15) 2010-05-17
TFI Allianz Polska SA 306 055 5,18 306 055 5,60 2009-09-30
Skyline Investment SA 310 000 (-290 135) 5,25 (-4,92) 310 000 (-290 135) 5,68 (-4,49) 2009-09-24
Maj Paweł 8 600 0,14 (0,14) 8 600 0,15 (0,15) 2009-05-05
Maj Paweł 8 600 0,00 8 600 0,00 2009-05-05
Rey Jerzy 0 (-44 004) 0,00 (-0,74) 0 (-44 004) 0,00 (-0,79) 2009-01-07
Rey Jerzy 44 004 (-178 787) 0,74 (-3,03) 44 004 (-178 787) 0,79 (-2,98) 2008-12-29
Rey Małgorzata 0 (-217 800) 0,00 (-7,25) 0 (-217 800) 0,00 (-7,25) 2008-11-14
Skyline Investment SA 600 135 (150 135) 10,17 (-4,82) 600 135 (150 135) 10,17 (-4,82) 2008-07-04
Rey Jerzy 222 791 (217 790) 3,77 (3,62) 222 791 (217 790) 3,77 (3,62) 2008-07-04
Opoka TFI SA 389 155 (57 355) 6,59 (-4,47) 389 155 (57 355) 6,59 (-4,47) 2008-07-04
Koclęga Janusz 883 283 14,97 (13,48) 883 283 14,97 (-1,21) 2008-07-04
Koclęga Janusz 883 283 1,49 (-13,48) 883 283 16,18 2008-07-04
Koclęga Janusz 883 283 14,97 883 283 16,18 2008-07-04
Dembowska Barbara 816 980 13,85 816 980 13,85 (-1,11) 2008-07-04
Dembowska Barbara 816 980 13,85 (0,85) 816 980 14,96 (0,96) 2008-07-04
Dembowska Barbara wraz z mężem 816 980 13,00 816 980 14,00 2008-07-04
Borysiewicz Krystyna 816 980 13,85 816 980 13,85 (-1,11) 2008-07-04
Borysiewicz Krystyna 816 980 13,85 (0,85) 816 980 14,96 (0,96) 2008-07-04
Borysiewicz Krystyna wraz z mężem 816 980 13,00 816 980 14,00 2008-07-04
Ogółem 5 897 419 (2 667 378) 0 5 897 419 (2 667 378) 0 2008-07-01
Rey Jerzy 5 001 (3 000) 0,15 (0,09) 5 001 (3 000) 0,15 (0,09) 2008-01-02
Rey Jerzy w tym: 2001 PDA 2 001 0,06 2 001 0,06 2007-12-14
Ogółem 3 230 041 (230 041) 0 3 230 041 (230 041) 0 2007-12-06
Wojdyna Robert 400 200 13,33 (0,95) 400 200 13,33 (0,95) 2007-05-02
Wojdyna Robert 400 200 12,38 (5,60) 400 200 12,38 (5,60) 2007-05-02
Wojdyna Robert 400 200 6,78 400 200 6,78 (-0,55) 2007-05-02
Wojdyna Robert 400 200 6,78 400 200 7,33 2007-05-02
Wojdyna Jerzy 219 600 7,32 (0,53) 219 600 7,32 (0,53) 2007-05-02
Wojdyna Jerzy 219 600 6,79 (0,80) 219 600 6,79 (0,80) 2007-05-02
Wojdyna Jerzy 219 600 5,99 219 600 5,99 2007-05-02
Skyline Investment SA 450 000 14,99 (1,06) 450 000 14,99 (1,06) 2007-05-02
Skyline Investment SA 450 000 13,93 450 000 13,93 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 13,33 (0,95) 400 200 13,33 (0,95) 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 12,38 (5,60) 400 200 12,38 (5,60) 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 6,78 400 200 6,78 (-0,55) 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 6,78 400 200 7,33 2007-05-02
Rey Małgorzata 217 800 7,25 (0,51) 217 800 7,25 (0,51) 2007-05-02
Rey Małgorzata 217 800 6,74 217 800 6,74 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 11,00 (0,79) 330 000 11,00 (0,79) 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 10,21 (4,62) 330 000 10,21 (4,62) 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 5,59 330 000 5,59 (-0,45) 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 5,59 330 000 6,04 2007-05-02
Opoka TFI SA 331 800 11,06 (0,79) 331 800 11,06 (0,79) 2007-05-02
Opoka TFI SA 331 800 10,27 331 800 10,27 2007-05-02
Ogółem 3 000 000 0 3 000 000 0 2007-05-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2018-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.