25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Akcjonariat - KONSSTALI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 149 204 700,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 5 897 419 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 570 261
Liczba głosów na WZA: 5 897 419 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,50%
Kapitał akcyjny: 5 897 419,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 570 261
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,50%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Konsorcjum Stali SA 1 712 181 (29,03%) 1 712 181 (38,91%) 2019-11-25 BOW
Borysiewicz Krystyna w porozumieniu 928 260 (15,74%) 928 260 (22,18%) 2020-01-09 -
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską; NWZ 906 980 (15,38%) 906 980 (19,22%) 2018-10-29 -
Koclęga Janusz w porozumieniu 608 875 (10,32%) 608 875 (14,55%) 2020-01-09 -
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 294 076 (4,99%) 294 076 (6,68%) 2019-02-04 -
Aviva OFE Aviva Santander 119 889 (2,03%) 119 889 (2,54%) 2018-11-19 ABG, NFT, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ACP, DVL, ABE, APT, PHN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-04-05 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-05-02
2008-01-22
seria B - subskrypcja publiczna 2007-06-28 230 041
14 952 665,00
1,00 65,00 3 230 041
3 230 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-12-19
2008-01-22
seria C - wspólnicy Bodeko sp. z o.o. 2008-04-22 2 667 378
0,00
1,00 0,00 5 897 419
5 897 419,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-01
2008-11-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Konsorcjum Stali SA 1 496 555 (317 072) 25,38 (5,38) 1 496 555 (317 072) 31,72 (10,11) 2019-02-04
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 417 075 (82 179) 7,07 (1,39) 417 075 (82 179) 8,84 (2,70) 2019-01-04
OFE Pocztylion portfel 11 401 (-599) 0,19 (-0,01) 11 401 (-599) 0,19 (-0,03) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 119 889 (-386 410) 2,03 (-6,55) 119 889 (-386 410) 2,03 (-7,24) 2018-12-31
Konsorcjum Stali SA 1 179 483 (738 925) 20,00 (12,53) 1 179 483 (738 925) 21,61 (14,09) 2018-11-19
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską; NWZ 906 980 (20 000) 15,38 (0,34) 906 980 (20 000) 16,62 (0,37) 2018-10-29
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 334 896 5,68 334 896 6,14 (-0,96) 2018-08-03
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 334 896 (204 561) 5,68 (3,47) 334 896 (204 561) 7,10 (4,89) 2018-08-03
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską 886 980 (70 000) 15,04 (1,19) 886 980 (70 000) 16,25 (1,28) 2018-07-06
TFI PZU SA portfele 102 124 1,73 102 124 1,73 (-0,14) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 76 708 1,30 76 708 1,30 (-0,11) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 130 335 (-5 402) 2,21 (-0,09) 130 335 (-5 402) 2,21 (-0,28) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 2 206 0,04 2 206 0,04 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 14 153 (-7 701) 0,24 (-0,13) 14 153 (-7 701) 0,24 (-0,16) 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 351 0,01 351 0,01 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 102 124 1,73 102 124 1,87 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 76 708 (-169 906) 1,30 (-2,88) 76 708 (-169 906) 1,41 (-3,10) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 166 0,00 166 0,00 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 12 000 0,20 12 000 0,22 2017-12-31
NN OFE portfel 247 000 4,19 247 000 4,53 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 135 737 2,30 135 737 2,49 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 206 0,04 2 206 0,04 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 21 854 0,37 21 854 0,40 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 351 (-233 456) 0,01 (-3,95) 351 (-233 456) 0,01 (-4,27) 2017-12-31
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 233 807 (-64 064) 3,96 (-1,09) 233 807 (-64 064) 4,28 (-1,18) 2017-12-01
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 297 871 5,05 297 871 5,46 2016-04-25
TFI Allianz Polska SA portfele 32 491 (-209 884) 0,55 (-3,55) 32 491 (-209 884) 0,60 (-3,84) 2015-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 246 614 (-55 027) 4,18 (-0,93) 246 614 (-55 027) 4,51 (-1,01) 2015-08-04
Aviva OFE Aviva Santander 506 299 8,58 (-0,01) 506 299 9,27 (-1,46) 2015-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 506 299 (6 299) 8,59 (0,12) 506 299 (6 299) 10,73 (1,57) 2015-06-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 301 641 (12 000) 5,11 (0,20) 301 641 (12 000) 5,52 (0,22) 2015-06-15
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 289 641 (-56 928) 4,91 (-0,96) 289 641 (-56 928) 5,30 (-1,05) 2015-05-18
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 346 569 5,87 346 569 6,35 2015-01-21
TFI Allianz Polska SA 242 375 4,10 (0,10) 242 375 4,44 (0,44) 2014-11-24
TFI Allianz Polska SA 242 375 (-304 602) 4,00 (-5,27) 242 375 (-304 602) 4,00 (-6,02) 2014-11-24
Dembowska Barbara wraz z Katarzyną Dembowską 816 980 13,85 816 980 14,97 2014-07-21
Wojdyna Robert 168 000 2,84 (0,84) 168 000 3,07 (0,08) 2014-06-27
Wojdyna Robert 168 000 (-232 200) 2,00 (-11,33) 168 000 (-232 200) 2,99 (-10,34) 2014-06-27
Skwarski Marek 168 000 2,84 (0,84) 168 000 3,07 (0,08) 2014-02-10
Skwarski Marek 168 000 (-232 200) 2,00 (-4,78) 168 000 (-232 200) 2,99 (-4,34) 2014-02-10
Koclęga Janusz 363 283 6,16 363 283 6,65 (-1,05) 2013-10-25
Koclęga Janusz 363 283 (-520 000) 6,16 (-8,81) 363 283 (-520 000) 7,70 (-8,48) 2013-10-25
Aviva OFE Aviva Santander 500 000 (150 000) 8,47 (2,54) 500 000 (150 000) 9,16 (2,75) 2012-11-14
Dembowska Barbara wraz z mężem 816 980 13,85 816 980 14,97 (1,12) 2012-08-31
Borysiewicz Krystyna wraz z mężem 816 980 13,85 816 980 14,97 (-2,35) 2012-08-31
Borysiewicz Krystyna wraz z mężem 816 980 13,85 816 980 17,32 (3,47) 2012-08-31
Konsorcjum Stali SA 440 558 (20) 7,47 440 558 (396 020) 7,52 (6,71) 2011-11-16
Konsorcjum Stali SA 440 538 (20) 7,47 (0,01) 44 538 (-395 980) 0,81 (-7,26) 2011-10-26
Konsorcjum Stali SA 440 518 (20) 7,46 440 518 (20) 8,07 2011-10-25
Konsorcjum Stali SA 440 498 (100) 7,46 440 498 (100) 8,07 2011-10-20
Konsorcjum Stali SA 440 398 (87) 7,46 440 398 (87) 8,07 (0,01) 2011-10-14
Konsorcjum Stali SA 440 311 (150) 7,46 440 311 (150) 8,06 2011-09-23
Konsorcjum Stali SA 440 161 (127) 7,46 440 161 (127) 8,06 2011-09-14
Konsorcjum Stali SA 440 034 (100) 7,46 (0,01) 440 034 (100) 8,06 2011-09-12
TFI Allianz Polska SA 546 977 (-87 961) 9,27 (-1,49) 546 977 (-87 961) 10,02 (-1,61) 2011-05-19
Wojdyna Jerzy 180 000 3,05 (0,06) 180 000 3,29 (0,30) 2011-05-16
Wojdyna Jerzy 180 000 (-39 600) 2,99 (-4,33) 180 000 (-39 600) 2,99 (-4,33) 2011-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 350 000 (2 112) 5,93 (0,04) 350 000 (2 112) 6,41 (0,04) 2011-05-16
TFI Allianz Polska SA 634 938 (52 878) 10,76 (0,90) 634 938 (52 878) 11,63 (0,97) 2011-03-22
Przybysz Krzysztof 46 778 (-250 000) 0,79 (-4,24) 46 778 (-250 000) 0,85 (-4,58) 2011-03-11
Przybysz Krzysztof 296 778 (-33 222) 5,03 (-5,18) 296 778 (-33 222) 5,43 (-4,78) 2011-03-10
TFI Allianz Polska SA 582 060 (-82 080) 9,86 (-1,40) 582 060 (-82 080) 10,66 (-1,50) 2011-02-16
Aviva OFE Aviva Santander 347 888 (97 888) 5,89 (1,66) 347 888 (97 888) 6,37 (1,79) 2010-12-10
Aviva OFE Aviva Santander 250 000 4,23 250 000 4,58 2010-12-09
Opoka TFI SA 389 155 (112 312) 6,59 (1,90) 389 155 (112 312) 7,13 (2,06) 2010-11-15
Skyline Investment SA 0 (-156 000) 0,00 (-2,64) 0 (-156 000) 0,00 (-2,85) 2010-10-20
Opoka TFI SA 276 843 4,69 276 843 5,07 2010-08-18
TFI Allianz Polska SA 664 140 (135 375) 11,26 (2,30) 664 140 (135 375) 12,16 (2,48) 2010-08-04
TFI Allianz Polska SA 528 765 (222 710) 8,96 (3,78) 528 765 (222 710) 9,68 (4,08) 2010-08-03
Skyline Investment SA 156 000 (-154 000) 2,64 (-2,61) 156 000 (-154 000) 2,85 (-2,83) 2010-07-23
Opoka TFI SA 276 843 (-20 187) 4,69 (-0,34) 276 843 (-20 187) 5,07 (-0,37) 2010-05-18
Opoka TFI SA 297 030 (-92 125) 5,03 (-1,56) 297 030 (-92 125) 5,44 (-1,15) 2010-05-17
TFI Allianz Polska SA 306 055 5,18 306 055 5,60 2009-09-30
Skyline Investment SA 310 000 (-290 135) 5,25 (-4,92) 310 000 (-290 135) 5,68 (-4,49) 2009-09-24
Maj Paweł 8 600 0,14 (0,14) 8 600 0,15 (0,15) 2009-05-05
Maj Paweł 8 600 0,00 8 600 0,00 2009-05-05
Konsorcjum Stali SA 439 934 (90) 7,45 439 934 (90) 8,06 (0,01) 2009-01-21
Konsorcjum Stali SA 439 844 (90) 7,45 439 844 (90) 8,05 2009-01-20
Konsorcjum Stali SA 439 754 (100) 7,45 439 754 (100) 8,05 2009-01-13
Konsorcjum Stali SA 439 654 (100) 7,45 439 654 (100) 8,05 2009-01-12
Konsorcjum Stali SA 439 554 (99) 7,45 439 554 (99) 8,05 (0,14) 2009-01-08
Rey Jerzy 0 (-44 004) 0,00 (-0,74) 0 (-44 004) 0,00 (-0,79) 2009-01-07
Konsorcjum Stali SA 439 455 (94 014) 7,45 (1,60) 439 455 (94 014) 7,91 (1,69) 2009-01-07
Rey Jerzy 44 004 (-178 787) 0,74 (-3,03) 44 004 (-178 787) 0,79 (-2,98) 2008-12-29
Konsorcjum Stali SA 345 441 (48) 5,85 345 441 (48) 6,22 (0,37) 2008-12-29
Konsorcjum Stali SA 345 393 (344 918) 5,85 (5,85) 345 393 (344 918) 5,85 (5,85) 2008-12-23
Konsorcjum Stali SA 475 (180) 0,00 475 (180) 0,00 2008-12-19
Konsorcjum Stali SA 295 (45) 0,00 295 (45) 0,00 2008-12-15
Konsorcjum Stali SA 250 0,00 250 0,00 2008-12-08
Rey Małgorzata 0 (-217 800) 0,00 (-7,25) 0 (-217 800) 0,00 (-7,25) 2008-11-14
Skyline Investment SA 600 135 (150 135) 10,17 (-4,82) 600 135 (150 135) 10,17 (-4,82) 2008-07-04
Rey Jerzy 222 791 (217 790) 3,77 (3,62) 222 791 (217 790) 3,77 (3,62) 2008-07-04
Opoka TFI SA 389 155 (57 355) 6,59 (-4,47) 389 155 (57 355) 6,59 (-4,47) 2008-07-04
Koclęga Janusz 883 283 14,97 883 283 16,18 (1,21) 2008-07-04
Koclęga Janusz 883 283 14,97 (13,48) 883 283 14,97 (-1,21) 2008-07-04
Koclęga Janusz 883 283 1,49 883 283 16,18 2008-07-04
Dembowska Barbara 816 980 13,85 816 980 13,85 (-1,11) 2008-07-04
Dembowska Barbara 816 980 13,85 (0,85) 816 980 14,96 (0,96) 2008-07-04
Dembowska Barbara wraz z mężem 816 980 13,00 816 980 14,00 2008-07-04
Borysiewicz Krystyna 816 980 13,85 816 980 13,85 (-1,11) 2008-07-04
Borysiewicz Krystyna 816 980 13,85 (0,85) 816 980 14,96 (0,96) 2008-07-04
Borysiewicz Krystyna wraz z mężem 816 980 13,00 816 980 14,00 2008-07-04
Rey Jerzy 5 001 (3 000) 0,15 (0,09) 5 001 (3 000) 0,15 (0,09) 2008-01-02
Rey Jerzy w tym: 2001 PDA 2 001 0,06 2 001 0,06 2007-12-14
Ogółem 3 230 041 (230 041) 0 3 230 041 (230 041) 0 2007-12-06
Wojdyna Robert 400 200 13,33 (0,95) 400 200 13,33 (0,95) 2007-05-02
Wojdyna Robert 400 200 12,38 (5,60) 400 200 12,38 (5,60) 2007-05-02
Wojdyna Robert 400 200 6,78 400 200 6,78 (-0,55) 2007-05-02
Wojdyna Robert 400 200 6,78 400 200 7,33 2007-05-02
Wojdyna Jerzy 219 600 7,32 (0,53) 219 600 7,32 (0,53) 2007-05-02
Wojdyna Jerzy 219 600 6,79 (0,80) 219 600 6,79 (0,80) 2007-05-02
Wojdyna Jerzy 219 600 5,99 219 600 5,99 2007-05-02
Skyline Investment SA 450 000 14,99 (1,06) 450 000 14,99 (1,06) 2007-05-02
Skyline Investment SA 450 000 13,93 450 000 13,93 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 6,78 (-6,55) 400 200 7,33 (-6,00) 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 13,33 (0,95) 400 200 13,33 (0,95) 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 12,38 (5,60) 400 200 12,38 (5,60) 2007-05-02
Skwarski Marek 400 200 6,78 400 200 6,78 2007-05-02
Rey Małgorzata 217 800 7,25 (0,51) 217 800 7,25 (0,51) 2007-05-02
Rey Małgorzata 217 800 6,74 217 800 6,74 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 10,21 (4,62) 330 000 10,21 (4,62) 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 5,59 330 000 5,59 (-0,45) 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 5,59 (-5,41) 330 000 6,04 (-4,96) 2007-05-02
Przybysz Krzysztof 330 000 11,00 330 000 11,00 2007-05-02
Opoka TFI SA 331 800 11,06 (0,79) 331 800 11,06 (0,79) 2007-05-02
Opoka TFI SA 331 800 10,27 331 800 10,27 2007-05-02
Ogółem 3 000 000 0 3 000 000 0 2007-05-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2018-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.