4,1600 zł
-0,48% -0,0200 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Komunikaty spółki - JWCONSTR

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Otrzymanie zawiadomienia o rozliczeniu nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów członków porozumienia zawartego w trybie art. 87. Ust. 1 pkt. ) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie (…)
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
Wyniki finansowe
Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu
Wybór oferty na zawarcie znaczącej umowy o roboty budowalne.
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej raportu nr 22/2021 z dnia 30.04.2021r. dotyczącego otrzymanego zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zawarcia porozumienia w trybie art.87. Ust.1 pkt.) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie (…)
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zawarcia porozumienia w trybie art. 87. Ust. 1 pkt. ) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie (…)
Art.19 ust. 3 MAR – informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Zmiana warunków emisji obligacji serii JWX0116
Zmiana terminu przekazania raportu za IQ 2021 r.
Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2021 roku.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.