4,1600 zł
-0,48% -0,0200 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Akcjonariat - JWCONSTR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 369 655 282,88 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 88 859 443 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 859 443
Liczba głosów na WZA: 88 859 443 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 17 771 888,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 859 443
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wojciechowski Józef wraz z EHT SA i Wielopole 19/21 sp. z o.o., w porozumieniu z Katarzyną Szajnwald, w tym akcje własne J.W. Construction Holding SA 88 859 443 (100,00%) 88 859 443 (100,00%) 2021-06-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-10-01
Seria A - 3 emisje od 2000 roku 2007-02-16 51 250 000
0,20 51 250 000
10 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-09
2007-02-28
2007-06-04
seria C - oferta menedżerska 2007-03-22 1 537 500
109 162 500,00
0,20 71,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2007-03-22 3 448 280
0,20 54 698 280
10 939 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-14
2007-06-27
2007-07-06
umorzenie akcji 2010-05-18 -625 000
0,20 54 073 280
10 814 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01
seria D - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-05-18 6 900 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Construction Invest sp. z o.o., Project 55 sp. z o.o., Inrerlokum sp. z o.o., Stadnina Mazowiecka sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-29
połączenie z Architects Polska sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
połączenie z JW Projekt sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
połączenie z JWCH Budownictwo Drogowe sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
seria C - prawo poboru 4:3 2014-04-09 34 786 163
109 576 413,45
0,20 3,15 88 859 443
17 771 888,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-30
połączenie z Lokum sp. z o.o., J.W. 6 sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o. 1 SKA i J.W. Group sp. z o.o. 2 SKA bez podwyższania kapitału 2015-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-03
połączenie ze spółkami zależnymi bez podwyższania kapitału 2018-03-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
J.W. Construction Holding SA 0 (-5 996 429) 0,00 (-6,75) 0 (-5 996 429) 0,00 2021-06-01
Wojciechowski Józef wraz z EHT SA i Wielopole 19/21 sp. z o.o., w porozumieniu z Katarzyną Szajnwald 84 721 754 (7 243 566) 95,34 (8,15) 84 721 754 (7 243 566) 100,00 (6,50) 2021-04-30
Wojciechowski Józef bezpośrednio, wraz z EHT SA i Wielopole 19/21 sp. z o.o. 77 478 188 (-4 934 660) 87,19 (-5,56) 77 478 188 (-4 934 660) 93,50 (-5,93) 2020-09-11
J.W. Construction Holding SA 5 996 429 (4 371) 6,75 (0,01) 5 996 429 (4 371) 0,00 2020-02-06
J.W. Construction Holding SA 5 992 058 (7 285) 6,74 5 992 058 (7 285) 0,00 2020-02-03
J.W. Construction Holding SA 5 984 773 (2 914) 6,74 (0,01) 5 984 773 (2 914) 0,00 2020-01-27
J.W. Construction Holding SA 5 981 859 (4 371) 6,73 5 981 859 (4 371) 0,00 2020-01-23
J.W. Construction Holding SA 5 977 488 (2 914) 6,73 (0,01) 5 977 488 (2 914) 0,00 2020-01-20
J.W. Construction Holding SA 5 974 574 (2 914) 6,72 5 974 574 (2 914) 0,00 2020-01-16
Wojciechowski Józef bezpośrednio, wraz z EHT SA 82 412 848 92,75 82 412 848 99,43 2019-12-27
Wojciechowski Józef bezpośrednio, wraz z EHT SA 82 412 848 92,75 82 412 848 99,43 2019-12-27
Wojciechowski Józef bezpośrednio, wraz z EHT SA 82 412 848 92,75 82 412 848 99,43 (-0,01) 2019-12-27
Wojciechowski Józef bezpośrednio, wraz z EHT SA 82 412 848 92,75 82 412 848 99,44 (-0,02) 2019-12-27
Wojciechowski Józef bezpośrednio, wraz z EHT SA 82 412 848 (1 057 799) 92,75 (1,20) 82 412 848 (1 057 799) 99,46 (6,42) 2019-12-27
J.W. Construction Holding SA 5 971 660 (4 405 231) 6,72 (4,96) 5 971 660 (4 405 231) 0,00 2019-12-27
J.W. Construction Holding SA 1 566 429 (4 371) 1,76 1 566 429 (4 371) 0,00 2019-12-05
J.W. Construction Holding SA 1 562 058 (2 914) 1,76 (0,01) 1 562 058 (2 914) 0,00 2019-12-02
J.W. Construction Holding SA 1 559 144 (4 371) 1,75 1 559 144 (4 371) 0,00 2019-11-28
J.W. Construction Holding SA 1 554 773 (2 914) 1,75 1 554 773 (2 914) 0,00 2019-11-25
J.W. Construction Holding SA 1 551 859 (3 164) 1,75 (0,01) 1 551 859 (3 164) 0,00 2019-11-21
J.W. Construction Holding SA 1 548 695 (2 914) 1,74 1 548 695 (2 914) 0,00 2019-11-18
J.W. Construction Holding SA 1 545 781 (1 457) 1,74 1 545 781 (1 457) 0,00 2019-10-14
J.W. Construction Holding SA 1 544 324 (2 914) 1,74 (0,01) 1 544 324 (2 914) 0,00 2019-10-11
J.W. Construction Holding SA 1 541 410 (3 019) 1,73 1 541 410 (3 019) 0,00 2019-10-09
J.W. Construction Holding SA 1 538 391 (2 914) 1,73 1 538 391 (2 914) 0,00 2019-10-04
J.W. Construction Holding SA 1 535 477 (4 281) 1,73 (0,01) 1 535 477 (4 281) 0,00 2019-10-02
J.W. Construction Holding SA 1 531 196 (3 004) 1,72 1 531 196 (3 004) 0,00 2019-09-27
J.W. Construction Holding SA 1 528 192 (4 371) 1,72 (0,01) 1 528 192 (4 371) 0,00 2019-09-25
J.W. Construction Holding SA 1 523 821 (2 914) 1,71 1 523 821 (2 914) 0,00 2019-09-20
J.W. Construction Holding SA 1 520 907 (4 371) 1,71 1 520 907 (4 371) 0,00 2019-09-18
J.W. Construction Holding SA 1 516 536 (1 967) 1,71 (0,01) 1 516 536 (1 967) 0,00 2019-09-13
J.W. Construction Holding SA 1 514 569 (4 371) 1,70 1 514 569 (4 371) 0,00 2019-09-11
J.W. Construction Holding SA 1 510 198 (96 337) 1,70 (0,11) 1 510 198 (96 337) 0,00 2019-09-06
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 91,55 81 355 049 93,04 (-0,15) 2019-04-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 91,55 81 355 049 93,19 (0,05) 2019-04-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 91,55 81 355 049 93,14 (-5,01) 2019-04-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 91,55 81 355 049 98,15 (5,01) 2019-04-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 91,55 81 355 049 93,14 (-0,01) 2019-04-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 91,55 81 355 049 93,15 (-0,01) 2019-04-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 91,55 81 355 049 93,16 (-0,02) 2019-04-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 91,55 81 355 049 93,18 (-0,01) 2019-04-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 91,55 81 355 049 93,19 2019-04-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 81 355 049 (1 413 861) 91,55 (1,59) 81 355 049 (1 413 861) 93,19 (3,23) 2019-04-26
J.W. Construction Holding SA 1 413 861 1,59 (1,59) 1 413 861 0,00 2019-04-26
TFI PZU SA portfele 384 154 0,43 384 154 0,43 2018-06-30
Wojciechowski Józef z EHT SA 79 941 188 89,96 79 941 188 89,96 (-1,46) 2017-11-13
Wojciechowski Józef z EHT SA 79 941 188 (3 912 030) 89,96 (4,40) 79 941 188 (3 912 030) 91,42 (5,86) 2017-11-13
TFI PZU SA 384 154 (-8 146 906) 0,43 (-9,17) 384 154 (-8 146 906) 0,43 (-9,17) 2017-03-21
Wojciechowski Józef z EHT SA 76 029 158 (17 416 894) 85,56 (19,60) 76 029 158 (17 416 894) 85,56 (19,60) 2017-03-17
Wojciechowski Józef z EHT SA 58 612 264 (10 766 039) 65,96 (12,12) 58 612 264 (10 766 039) 65,96 (12,12) 2017-01-17
Wojciechowski Józef z EHT SA 47 846 225 (-8 566 039) 53,84 (-9,64) 47 846 225 (-8 566 039) 53,84 (-9,64) 2016-12-22
TFI PZU SA ZWZ 8 531 060 (3 391 129) 9,60 (3,82) 8 531 060 (3 391 129) 9,60 (3,82) 2016-06-29
TFI PZU SA 5 139 931 5,78 5 139 931 5,78 2015-07-22
Wojciechowski Józef z EHT SA 56 412 264 (21 662 398) 63,48 (-0,78) 56 412 264 (21 662 398) 63,48 (-0,78) 2014-09-30
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 749 866 64,26 (25,16) 34 749 866 64,26 (25,16) 2014-06-04
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 749 866 (515 485) 39,10 (-24,21) 34 749 866 (515 485) 39,10 (-24,21) 2014-06-04
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 234 381 (252 368) 63,31 (0,47) 34 234 381 (252 368) 63,31 (0,47) 2014-05-27
PKO TFI SA 2 705 614 5,00 (1,96) 2 705 614 5,00 (1,96) 2014-03-26
PKO TFI SA 2 705 614 (-540 054) 3,04 (-2,89) 2 705 614 (-540 054) 3,04 (-2,96) 2014-03-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 33 982 013 (-625 000) 62,84 (-0,42) 33 982 013 (-625 000) 62,84 (-0,42) 2010-07-07
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 607 013 63,26 (-0,74) 34 607 013 63,26 (-0,74) 2010-06-29
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 607 013 (-500 000) 64,00 (-0,92) 34 607 013 (-500 000) 64,00 (-0,92) 2010-06-29
Wojciechowski Józef z EHT SA 35 107 013 64,92 (0,74) 35 107 013 64,92 2010-06-29
J.W. Construction Holding SA 0 0,00 0 0,00 2010-05-18
J.W. Construction Holding SA 0 (-625 000) 0,00 (-1,14) 0 (-625 000) 0,00 2010-05-18
Wojciechowski Józef z EHT SA 35 107 013 (625 000) 64,18 (1,14) 35 107 013 (625 000) 64,92 (1,16) 2010-04-08
Wojciechowski Józef z EHT SA 34 482 013 (-2 125 000) 63,04 (-3,88) 34 482 013 (-2 125 000) 63,76 (-3,93) 2010-04-07
Wojciechowski Józef z EHT SA 36 607 013 (625 000) 66,92 (1,14) 36 607 013 (625 000) 67,69 (1,15) 2010-04-07
PKO TFI SA 3 245 668 5,93 (-0,07) 3 245 668 6,00 2010-04-07
PKO TFI SA 3 245 668 6,00 3 245 668 6,00 2010-04-07
Wojciechowski Józef z EHT SA 35 982 013 (-3 880 000) 65,78 (-7,09) 35 982 013 (-3 880 000) 66,54 (-7,17) 2010-01-19
Wojciechowski Józef z EHT SA 39 862 013 (-1 000 000) 72,87 (-1,83) 39 862 013 (-1 000 000) 73,71 (-1,85) 2009-12-30
Wojciechowski Józef z EHT SA 40 862 013 (48 500) 74,70 (0,09) 40 862 013 (48 500) 75,56 (0,09) 2009-12-23
Wojciechowski Józef z EHT SA 40 813 513 (-1 520 000) 74,61 (-2,78) 40 813 513 (-1 520 000) 75,47 (-2,81) 2009-12-22
Wojciechowski Józef z EHT SA 42 333 513 (-625 000) 77,39 (-1,14) 42 333 513 (-625 000) 78,28 (-1,16) 2009-11-09
Wojciechowski Józef z EHT SA 42 958 513 (625 000) 78,53 (1,14) 42 958 513 (625 000) 79,44 (1,16) 2009-09-09
Wojciechowski Józef z EHT SA 42 333 513 (-2 500 000) 77,39 (-4,57) 42 333 513 (-2 500 000) 78,28 (-4,61) 2009-09-08
J.W. Construction Holding SA 625 000 (9 500) 1,14 (0,02) 625 000 (9 500) 0,00 2009-05-29
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 833 513 (-97 951) 81,96 (-0,18) 44 833 513 (-97 951) 82,89 (0,51) 2009-05-14
J.W. Construction Holding SA 615 500 (13 000) 1,12 (0,02) 615 500 (13 000) 0,00 2009-05-13
J.W. Construction Holding SA 602 500 (15 000) 1,10 (0,03) 602 500 (15 000) 0,00 2009-04-29
J.W. Construction Holding SA 587 500 (14 500) 1,07 (0,03) 587 500 (14 500) 0,00 2009-04-22
J.W. Construction Holding SA 573 000 (34 500) 1,04 (0,06) 573 000 (34 500) 0,00 2009-04-14
J.W. Construction Holding SA 538 500 (-19 500) 0,98 (-0,04) 538 500 (-19 500) 0,00 2009-03-30
J.W. Construction Holding SA 558 000 (37 500) 1,02 (0,07) 558 000 (37 500) 0,00 2009-03-30
J.W. Construction Holding SA 520 500 (21 500) 0,95 (0,04) 520 500 (21 500) 0,00 2009-03-20
J.W. Construction Holding SA 499 000 (24 000) 0,91 (0,05) 499 000 (24 000) 0,00 2009-03-13
J.W. Construction Holding SA 475 000 (27 000) 0,86 (0,05) 475 000 (27 000) 0,00 2009-03-04
J.W. Construction Holding SA 448 000 (23 000) 0,81 (0,04) 448 000 (23 000) 0,00 2009-02-24
J.W. Construction Holding SA 425 000 (25 000) 0,77 (0,04) 425 000 (25 000) 0,00 2009-02-17
J.W. Construction Holding SA 400 000 (16 044) 0,73 (0,03) 400 000 (16 044) 0,00 2009-02-04
J.W. Construction Holding SA 383 956 (21 000) 0,70 (0,04) 383 956 (21 000) 0,00 2009-01-28
J.W. Construction Holding SA 362 956 (24 000) 0,66 (0,05) 362 956 (24 000) 0,00 2009-01-20
J.W. Construction Holding SA 338 956 (26 652) 0,61 (0,04) 338 956 (26 652) 0,00 2009-01-13
J.W. Construction Holding SA 312 304 (26 000) 0,57 (0,05) 312 304 (26 000) 0,00 2008-12-31
J.W. Construction Holding SA 286 304 (23 600) 0,52 (0,04) 286 304 (23 600) 0,00 2008-12-19
J.W. Construction Holding SA 262 704 (27 000) 0,48 (0,05) 262 704 (27 000) 0,00 2008-12-12
J.W. Construction Holding SA 235 704 (23 000) 0,43 (0,05) 235 704 (23 000) 0,00 2008-12-05
J.W. Construction Holding SA 212 704 (23 962) 0,38 (0,04) 212 704 (23 962) 0,00 2008-12-02
J.W. Construction Holding SA 188 742 (26 814) 0,34 (0,05) 188 742 (26 814) 0,00 2008-11-27
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 931 464 (9 790) 82,14 (0,02) 44 931 464 (9 790) 82,38 (0,11) 2008-11-24
J.W. Construction Holding SA 161 928 (23 705) 0,29 (0,04) 161 928 (23 705) 0,00 2008-11-21
J.W. Construction Holding SA 138 223 (21 902) 0,25 (0,04) 138 223 (21 902) 0,00 2008-11-18
J.W. Construction Holding SA 116 321 (18 370) 0,21 (0,04) 116 321 (18 370) 0,00 2008-11-12
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 921 674 (97 951) 82,12 (0,18) 44 921 674 (97 951) 82,27 (0,24) 2008-10-31
J.W. Construction Holding SA 97 951 (18 861) 0,17 (0,03) 97 951 (18 861) 0,00 2008-10-31
J.W. Construction Holding SA 79 090 (12 358) 0,14 (0,02) 79 090 (12 358) 0,00 2008-10-23
J.W. Construction Holding SA 66 732 (10 542) 0,12 (0,02) 66 732 (10 542) 0,00 2008-10-15
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 823 723 (6 000) 81,94 (0,01) 44 823 723 (6 000) 82,03 (0,01) 2008-10-09
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 817 723 (14 000) 81,93 (0,02) 44 817 723 (14 000) 82,02 (0,06) 2008-10-07
J.W. Construction Holding SA 56 190 (7 710) 0,10 (0,02) 56 190 (7 710) 0,00 2008-10-02
J.W. Construction Holding SA 48 480 (7 293) 0,08 (0,01) 48 480 (7 293) 0,00 2008-09-22
J.W. Construction Holding SA 41 187 (5 626) 0,07 (0,01) 41 187 (5 626) 0,00 2008-09-05
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 803 723 (1 350) 81,91 (0,01) 44 803 723 (1 350) 81,96 (0,06) 2008-08-25
J.W. Construction Holding SA 35 561 (5 454) 0,06 (0,01) 35 561 (5 454) 0,00 2008-08-25
J.W. Construction Holding SA 30 107 (6 071) 0,05 (0,01) 30 107 (6 071) 0,00 2008-08-14
J.W. Construction Holding SA 24 036 (6 188) 0,04 (0,01) 24 036 (6 188) 0,00 2008-08-08
J.W. Construction Holding SA 17 848 (5 495) 0,03 (0,01) 17 848 (5 495) 0,00 2008-08-01
J.W. Construction Holding SA 12 353 (5 764) 0,02 (0,01) 12 353 (5 764) 0,00 2008-07-28
J.W. Construction Holding SA 6 589 0,01 6 589 0,00 2008-07-22
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 802 373 (3 085) 81,90 44 802 373 (3 085) 81,90 2008-07-15
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 799 288 (5 550) 81,90 (0,01) 44 799 288 (5 550) 81,90 (0,01) 2008-07-10
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 793 738 (1 375) 81,89 (0,01) 44 793 738 (1 375) 81,89 (0,01) 2008-07-09
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 792 363 (3 305) 81,88 44 792 363 (3 305) 81,88 2008-07-02
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 789 058 (17 836) 81,88 (0,03) 44 789 058 (17 836) 81,88 (0,03) 2008-07-01
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 771 222 (14 170) 81,85 (0,03) 44 771 222 (14 170) 81,85 (0,03) 2008-06-30
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 757 052 (4 327) 81,82 (0,01) 44 757 052 (4 327) 81,82 (0,01) 2008-01-18
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 752 725 (1 410) 81,81 44 752 725 (1 410) 81,81 2008-01-15
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 751 315 (30 932) 81,81 (0,06) 44 751 315 (30 932) 81,81 (0,06) 2008-01-14
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 720 383 (11 510) 81,75 (0,02) 44 720 383 (11 510) 81,75 (0,02) 2008-01-08
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 708 873 (76 943) 81,73 (0,14) 44 708 873 (76 943) 81,73 (0,14) 2008-01-04
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 631 930 (-57 589) 81,59 (-0,11) 44 631 930 (-57 589) 81,59 (-0,11) 2007-12-21
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 689 519 (180 172) 81,70 (0,33) 44 689 519 (180 172) 81,70 (0,33) 2007-12-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 509 347 (29 093) 81,37 (0,06) 44 509 347 (29 093) 81,37 (0,06) 2007-12-14
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 480 254 (30 052) 81,31 (0,05) 44 480 254 (30 052) 81,31 (0,05) 2007-12-12
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 450 202 (26 504) 81,26 (0,05) 44 450 202 (26 504) 81,26 (0,05) 2007-12-10
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 423 698 (10 249) 81,21 (0,02) 44 423 698 (10 249) 81,21 (0,02) 2007-12-07
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 413 449 (22 249) 81,19 (0,04) 44 413 449 (22 249) 81,19 (0,04) 2007-11-29
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 391 200 (17 853) 81,15 (0,03) 44 391 200 (17 853) 81,15 (0,03) 2007-11-27
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 373 347 (44 876) 81,12 (0,08) 44 373 347 (44 876) 81,12 (0,08) 2007-11-27
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 328 471 (213 392) 81,04 (0,39) 44 328 471 (213 392) 81,04 (0,39) 2007-11-26
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 115 079 (18 330) 80,65 (0,04) 44 115 079 (18 330) 80,65 (0,04) 2007-11-22
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 096 749 (59 871) 80,61 (0,11) 44 096 749 (59 871) 80,61 (0,11) 2007-11-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 036 878 (-37 467) 80,50 (-0,07) 44 036 878 (-37 467) 80,50 (-0,07) 2007-11-16
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 074 345 (55 006) 80,57 (0,10) 44 074 345 (55 006) 80,57 (0,10) 2007-11-14
Wojciechowski Józef z EHT SA 44 019 339 (31 434) 80,47 (0,06) 44 019 339 (31 434) 80,47 (0,06) 2007-10-22
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 987 905 (37 671) 80,41 (0,06) 43 987 905 (37 671) 80,41 (0,06) 2007-10-04
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 950 234 (-24 162) 80,35 (-0,04) 43 950 234 (-24 162) 80,35 (-0,04) 2007-08-24
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 974 396 (62 989) 80,39 (0,12) 43 974 396 (62 989) 80,39 (0,12) 2007-08-24
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 911 407 (-22 367) 80,27 (-0,05) 43 911 407 (-22 367) 80,27 (-0,05) 2007-08-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 933 774 (-10 000) 80,32 (-0,01) 43 933 774 (-10 000) 80,32 (-0,01) 2007-08-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 943 774 (65 598) 80,33 (0,12) 43 943 774 (65 598) 80,33 (0,12) 2007-08-20
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 878 176 (-19 818) 80,21 (-0,04) 43 878 176 (-19 818) 80,21 (-0,04) 2007-08-17
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 897 994 (82 977) 80,25 (0,15) 43 897 994 (82 977) 80,25 (0,15) 2007-08-17
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 815 017 (31 636) 80,10 (0,06) 43 815 017 (31 636) 80,10 (0,06) 2007-08-13
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 783 381 (23 381) 80,04 (0,04) 43 783 381 (23 381) 80,04 (0,04) 2007-08-13
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 760 000 (10 000) 80,00 (-5,36) 43 760 000 (10 000) 80,00 (-5,36) 2007-08-08
Skarbiec TFI SA przez SEZAM II FIZ 0 (-7 500 000) 0,00 (-14,63) 0 (-7 500 000) 0,00 (-14,63) 2007-05-30
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 750 000 85,36 (5,38) 43 750 000 85,36 (5,38) 2007-02-28
Wojciechowski Józef z EHT SA 43 750 000 79,98 43 750 000 79,98 2007-02-28
Skarbiec TFI SA przez SEZAM II FIZ 7 500 000 14,63 (0,92) 7 500 000 14,63 (0,92) 2007-02-28
Skarbiec TFI SA przez SEZAM II FIZ 7 500 000 13,71 7 500 000 13,71 2007-02-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-06-05 Prawo poboru 4:3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.