209,0000 zł
3,83% 7,7000 zł
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. (HBD)

Komunikaty spółki - HYDROBUD

Rejestracja połączenia HYDRBUDOWY Włocławek S.A. i Hydrobudowy Śląsk S.A.
Zawarcie aneksu do kontraktu Wisła Malinka
Zawarcie transakcji walutowych typu forward
Anulowanie transakcji walutowej typu forward
Zawarcie transakcji walutowych typu forward
Zawarcie transakcji walutowych typu forward
Zawarcie umowy z Gminą Wrocław
Udzielenie poręczenia za zobowiązania Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A.
Zawarcie aneksu z TUiR „Warta” do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego
Wniosek o zawieszenie notowań akcjami „Hydrobudowa Śląsk” S.A.
Zawarcie aneksu nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao S.A.
Zawarcie transakcji walutowych typu forward
Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Przekroczenie progu 10% głosów na WZA przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zawarcie aneksu z TUiR „Warta” do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.