REKLAMA
JUŻ JUTRO

HYDROBUD: Rejestracja połączenia HYDRBUDOWY Włocławek S.A. i Hydrobudowy Śląsk S.A.

2007-08-30 12:31
publikacja
2007-08-30 12:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2007
Data sporządzenia: 2007-08-30
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUD
Temat
Rejestracja połączenia HYDRBUDOWY Włocławek S.A. i Hydrobudowy Śląsk S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Hydrobudowa Śląsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje, że w dniu 27 sierpnia 2007 r. (dzień połączenia) Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru przedsiębiorców połączenie HYDROBUDOWY Włocławek S.A. ze Spółką w trybie przejęcia Spółki przez HYDROBUDOWĘ Włocławek S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku połączenia cały majątek Spółki został przeniesiony na HYDROBUDOWĘ Włocławek S.A. w zamian za akcje, które HYDROBUDOWA Włocławek S.A. wyda dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Z dniem połączenia HYDROBUDOWA Włocławek S.A. wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Spółki. Równocześnie w wyniku połączenia Spółka ulega rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców.

Spółka przejmująca – HYDROBUDOWA Włocławek S.A. – spółka prowadząca działalność w zakresie kompleksowej realizacji i serwisie inwestycji budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego, obiektów ochrony środowiska i wodno-kanalizacyjnych.

Spółka przejmowana – Hydrobudowa Śląsk S.A. – spółka prowadziła działalność w zakresie realizacji obiektów budownictwa hydrotechnicznego, inżynieryjnego i przemysłowego.

Zarówno spółka przejmująca (HYDROBUDOWA Włocławek S.A.), jak i spółka przejmowana (Spółka) należały do grupy kapitałowej PBG S.A. Również po połączeniu HYDROBUDOWA Włocławek S.A. należy do grupy kapitałowej PBG S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-08-30 Edward Kasprzak Wiceprezes Zarządu
2007-08-30 Joanna Zwolak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki