209,0000 zł
3,83% 7,7000 zł
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. (HBD)

Komunikaty spółki - HYDROBUD

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2007
Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta
Zawarcie znaczącej umowy ze Spółką PBG S.A.
Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku
Zawarcie umowy znaczącej z TU Allianz Polska S.A
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Miastem Kraków
Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
Projekty uchwał na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2007 r. wraz z ich uzasadnieniem
Podpisanie umowy z Gminą Piaseczno
Podpisanie umowy z Gminą Zabrze
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
Zbycie nieruchomości Spółki
Zawarcie transakcji walutowych typu FORWARD
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2006 rok dokonana przez Radę Nadzorczą .
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.