3,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
Ergis S.A. (EGS)

Komunikaty spółki - ERGIS

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy-korekta
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Wybór biegłego rewidenta
Informacja o działaniach podjętych w celu realizacji jednej z rozważanych opcji rozwoju strategicznego Spółki.
Uzupełnienie informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019
Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 17.00.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2019 roku godz. 17.00.
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Akceptacja przez Radę Nadzorczą zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku
ERGIS 0,00% 3,02
2019-06-27 13:31:12

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.