2,4900 zł
-4,60% -0,1200 zł
Ergis S.A. (EGS)

Komunikaty spółki - ERGIS

Wyniki finansowe
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji – korekta
Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji
Wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 rok
Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raport za pierwsze półrocze 2019 roku
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy-korekta
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Wybór biegłego rewidenta
Informacja o działaniach podjętych w celu realizacji jednej z rozważanych opcji rozwoju strategicznego Spółki.
Uzupełnienie informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019
Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 17.00.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.