3,8600 zł
0,26% 0,0100 zł
Ergis S.A. (EGS)

Akcjonariat - ERGIS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 145 869 172,26 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 37 789 941 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 789 941
Liczba głosów na WZA: 37 789 941 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 22 673 964,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 789 941
Cena nominalna akcji: 0,60 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Finergis Investments Ltd. 35 291 501 (93,39%) 35 291 501 (93,39%) 2019-12-18 -
Górski Marek 2 498 440 (6,61%) 2 498 440 (6,61%) 2019-05-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie z PP w SA 860 000
1 900 600,00
2,21 2,21 860 000
1 900 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-12
1996-01-01
2006-06-12
realizacja oferty menedżerskiej seria F 100 000
0,00
0,60 0,00 39 435 989
23 661 593,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-21
2007-11-21
2010-06-22
wycofanie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2020-07-21
seria C - prawo poboru 5 000 000
0,00
0,60 0,00 12 989 202
7 793 521,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-12
2005-06-30
2006-06-12
seria B2 - zamienna: udziałowcy Delpak sp. z o.o. 2004-04-16 1 444 685
0,00
0,60 0,00 7 989 202
4 793 521,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-12
2004-08-12
2006-06-12
seria B1 - zamienna: udziałowcy EPGE sp. z o.o. 2004-04-16 5 684 517
0,00
0,60 0,00 6 544 517
3 926 710,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-12
2004-08-12
2006-06-12
obniżenie kapitału 2004-04-16 0
0,00
0,60 0,00 860 000
516 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-12
2006-06-12
seria D - publiczna subskrypcja 2006-02-14 4 026 653
16 106 612,00
0,60 4,00 17 015 855
10 209 513,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-12
2006-06-30
2006-07-24
seria E - zamiennia: akcjonariusze Ergis SA 2007-05-31 31 282 683
0,00
0,60 0,00 48 298 538
28 979 122,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
seria F - oferta menedżerska Grzegorz Kędzierski, Andrzej Mielczarek 2007-05-31 100 000
400 000,00
0,60 4,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Eurofilms SA na Ergis-Eurofilms SA 2007-05-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
umorzenie akcji 2007-07-24 -8 962 549
0,00
0,60 0,00 39 335 989
23 601 593,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-12
seria G - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą Nr 171/III/2009 r. z 14.10.2009; uchylona uchwałą z 10.11.2009 2009-09-16 29 576 991
0,00
0,60 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2009-10-28 7 500 000
30 000 000,00
0,60 4,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Ergis-Eurofilms SA na Ergis SA 2014-06-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-04
umorzenie akcji 2017-06-27 -1 023 864
0,00
0,60 0,00 38 412 125
23 047 275,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-19
2017-10-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B1 2018-06-12 -317 528
0,00
0,60 0,00 38 094 597
22 856 758,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B1 2019-06-24 -304 656
0,00
0,60 0,00 37 789 941
22 673 964,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień 0 (-7 617 994) 0,00 (-20,16) 0 (-7 617 994) 0,00 (-20,16) 2019-11-22
PKO BP Bankowy OFE portfel 0 (-3 936 679) 0,00 (-10,42) 0 (-3 936 679) 0,00 (-10,42) 2019-11-22
Finergis Investments Ltd. 32 462 652 (17 254 934) 85,90 (46,31) 32 462 652 (17 254 934) 85,90 (45,16) 2019-11-22
Ergis SA 0 0,00 0 0,00 2019-07-30
Ergis SA 0 (-304 656) 0,00 (-0,80) 0 (-304 656) 0,00 (-0,81) 2019-07-30
Górski Marek 2 498 440 6,56 2 498 440 6,61 2019-05-20
PZU OFE Złota Jesień 7 617 994 20,16 (0,16) 7 617 994 20,16 2019-01-23
PZU OFE Złota Jesień 7 617 994 (-58 809) 20,00 (-0,15) 7 617 994 (-58 809) 20,16 (0,01) 2019-01-23
PZU OFE Złota Jesień portfel 7 676 803 (-4 968) 20,15 (0,15) 7 676 803 (-4 968) 20,15 (0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 936 679 10,42 (0,09) 3 936 679 10,42 (0,09) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 936 679 (31 762) 10,33 (0,43) 3 936 679 (31 762) 10,33 (0,43) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 684 740 (-4 260) 1,80 (0,01) 684 740 (-4 260) 1,80 2018-12-31
Ergis SA 304 656 (14 803) 0,80 (0,04) 304 656 (14 803) 0,81 (0,04) 2018-12-28
Ergis SA 289 853 (18 050) 0,76 (0,05) 289 853 (18 050) 0,77 (0,05) 2018-12-18
Ergis SA 271 803 (14 913) 0,71 (0,04) 271 803 (14 913) 0,72 (0,04) 2018-12-07
Ergis SA 256 890 (13 360) 0,67 (0,03) 256 890 (13 360) 0,68 (0,04) 2018-11-28
Ergis SA 243 530 (13 156) 0,64 (0,04) 243 530 (13 156) 0,64 (0,03) 2018-11-19
Ergis SA 230 374 (19 837) 0,60 (0,05) 230 374 (19 837) 0,61 (0,05) 2018-10-05
Ergis SA 210 537 (16 288) 0,55 (0,04) 210 537 (16 288) 0,56 (0,05) 2018-10-01
Ergis SA 194 249 (11 928) 0,51 (0,03) 194 249 (11 928) 0,51 (0,02) 2018-09-21
Ogółem 38 094 597 (-317 528) 0 38 094 597 (-317 528) 0 2018-08-22
Ergis SA 182 321 (-317 528) 0,48 (-0,82) 182 321 (-317 528) 0,49 (-0,83) 2018-08-22
Ergis SA 499 849 (8 077) 1,30 (0,02) 499 849 (8 077) 1,32 (0,02) 2018-08-10
Ergis SA 491 772 (33 252) 1,28 (0,09) 491 772 (33 252) 1,30 (0,09) 2018-08-03
Ergis SA 458 520 (55 858) 1,19 (0,14) 458 520 (55 858) 1,21 (0,15) 2018-07-26
Ergis SA 402 662 (47 154) 1,05 (1,05) 402 662 (47 154) 1,06 (1,06) 2018-07-18
Ergis SA 355 508 0,00 (-0,93) 355 508 0,00 (-0,93) 2018-07-09
TFI PZU SA portfele 180 (-428 833) 0,00 (-1,12) 180 (-428 833) 0,00 (-1,12) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 81 573 (-33 532) 0,21 (-0,09) 81 573 (-33 532) 0,21 (-0,09) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 462 917 1,22 462 917 1,22 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 743 293 (-81 916) 1,95 (-0,20) 743 293 (-81 916) 1,95 (-0,21) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 113 217 (-26 267) 0,30 (-0,06) 113 217 (-26 267) 0,30 (-0,07) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 956 372 (-301 056) 2,51 (-0,76) 956 372 (-301 056) 2,51 (-0,79) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 318 879 (-122 543) 0,84 (-0,31) 318 879 (-122 543) 0,84 (-0,31) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 220 818 (22 850) 0,58 (0,06) 220 818 (22 850) 0,58 (0,06) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 296 215 0,78 296 215 0,78 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 136 0,00 136 0,00 2018-06-30
Ergis SA 355 508 (20 190) 0,93 (0,06) 355 508 (20 190) 0,93 (0,05) 2018-06-28
Ergis SA 335 318 (5 127) 0,87 (0,01) 335 318 (5 127) 0,88 (0,01) 2018-06-28
Ergis SA 330 191 (12 663) 0,86 (0,03) 330 191 (12 663) 0,87 (0,04) 2018-06-20
Ergis SA 317 528 (2 867) 0,83 (0,01) 317 528 (2 867) 0,83 2018-06-11
Ergis SA 314 661 (7 758) 0,82 (0,02) 314 661 (7 758) 0,83 (0,03) 2018-06-05
Ergis SA 306 903 (35 836) 0,80 (0,09) 306 903 (35 836) 0,80 (0,09) 2018-05-24
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 257 428 (-546 322) 3,27 (-1,43) 1 257 428 (-546 322) 3,30 (-1,43) 2018-04-19
PZU OFE Złota Jesień 7 681 771 20,00 7 681 771 20,14 (-0,05) 2018-02-27
PZU OFE Złota Jesień 7 681 771 20,00 (-0,17) 7 681 771 20,19 (-0,07) 2018-02-27
PZU OFE Złota Jesień 7 681 771 20,17 7 681 771 20,26 (-0,03) 2018-02-27
PZU OFE Złota Jesień 7 681 771 (-116 199) 20,17 (0,40) 7 681 771 (-116 199) 20,29 (-0,04) 2018-02-27
Ergis SA 271 067 (17 626) 0,71 (0,05) 271 067 (17 626) 0,71 (0,05) 2018-02-19
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 803 750 (1 779 450) 4,70 (4,64) 1 803 750 (1 779 450) 4,73 (4,67) 2018-02-09
Ergis SA 253 441 (31 439) 0,66 (0,08) 253 441 (31 439) 0,66 (0,08) 2018-02-09
Ergis SA 222 002 (29 198) 0,58 (0,08) 222 002 (29 198) 0,58 (0,08) 2018-01-31
Ergis SA 192 804 (8 935) 0,50 (0,02) 192 804 (8 935) 0,50 (0,02) 2018-01-22
Ergis SA 183 869 (15 276) 0,48 (0,04) 183 869 (15 276) 0,48 (0,04) 2018-01-11
TFI PZU SA portfele 429 013 1,12 429 013 1,12 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 115 105 0,30 115 105 0,30 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 825 209 2,15 825 209 2,16 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 139 484 0,36 139 484 0,37 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 24 300 (-2 045 855) 0,06 (-5,19) 24 300 (-2 045 855) 0,06 (-5,31) 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 441 422 1,15 441 422 1,15 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 11 988 0,03 11 988 0,03 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 197 968 0,52 197 968 0,52 2017-12-31
Aegon OFE portfel 689 000 1,79 689 000 1,80 2017-12-31
Ergis SA 168 593 (4 307) 0,44 (0,01) 168 593 (4 307) 0,44 (0,01) 2017-12-29
Ergis SA 164 286 (7 034) 0,43 (0,02) 164 286 (7 034) 0,43 (0,02) 2017-12-20
Ergis SA 157 252 (4 897) 0,41 (0,01) 157 252 (4 897) 0,41 (0,01) 2017-12-12
Ergis SA 152 355 (9 137) 0,40 (0,03) 152 355 (9 137) 0,40 (0,03) 2017-12-04
Ergis SA 143 218 (13 172) 0,37 (0,03) 143 218 (13 172) 0,37 (0,03) 2017-11-23
Ergis SA 130 046 (14 304) 0,34 (0,04) 130 046 (14 304) 0,34 (0,04) 2017-11-15
Ergis SA 115 742 (24 331) 0,30 (0,06) 115 742 (24 331) 0,30 (0,06) 2017-11-07
Ergis SA 91 411 (6 332) 0,24 (0,02) 91 411 (6 332) 0,24 (0,02) 2017-10-19
Ergis SA 85 079 (9 509) 0,22 (0,02) 85 079 (9 509) 0,22 (0,02) 2017-10-17
Ergis SA 75 570 (9 442) 0,20 (0,03) 75 570 (9 442) 0,20 (0,02) 2017-10-06
Ergis SA 66 128 (-1 015 261) 0,17 (-2,65) 66 128 (-1 015 261) 0,18 (-2,72) 2017-09-27
Finergis Investments Ltd. 15 207 718 39,59 15 207 718 40,74 (1,08) 2017-09-21
Finergis Investments Ltd. 15 207 718 39,59 15 207 718 39,66 (-0,16) 2017-09-21
Finergis Investments Ltd. 15 207 718 39,59 15 207 718 39,82 (-0,14) 2017-09-21
Finergis Investments Ltd. 15 207 718 39,59 (-0,33) 15 207 718 39,96 (-0,15) 2017-09-21
Finergis Investments Ltd. 15 207 718 39,92 15 207 718 40,11 (-0,07) 2017-09-21
Finergis Investments Ltd. 15 207 718 39,92 (-0,32) 15 207 718 40,18 (-0,06) 2017-09-21
Finergis Investments Ltd. 15 207 718 40,24 (1,68) 15 207 718 40,24 (0,60) 2017-09-21
Ergis SA 1 081 389 2,82 (0,08) 1 081 389 2,90 (0,08) 2017-09-21
PZU OFE Złota Jesień 7 797 970 (3 861 707) 19,77 (9,52) 7 797 970 (3 861 707) 20,33 (9,79) 2017-09-20
PZU OFE Złota Jesień 3 936 263 10,25 3 936 263 10,54 (0,27) 2017-09-19
PZU OFE Złota Jesień 3 936 263 10,25 3 936 263 10,27 (-0,04) 2017-09-19
PZU OFE Złota Jesień 3 936 263 (-3 925 737) 10,25 (-9,69) 3 936 263 (-3 925 737) 10,31 (-9,71) 2017-09-19
Ogółem 38 412 125 (-1 023 864) 0 38 412 125 (-1 023 864) 0 2017-09-19
Ergis SA 1 081 389 (9 630) 2,74 (0,02) 1 081 389 (9 630) 2,82 (0,03) 2017-09-18
Ergis SA 1 071 759 (25 509) 2,72 (0,07) 1 071 759 (25 509) 2,79 (0,07) 2017-07-26
Ergis SA 1 046 250 (11 030) 2,65 (0,02) 1 046 250 (11 030) 2,72 (0,02) 2017-07-17
Ergis SA 1 035 220 (11 356) 2,63 (0,03) 1 035 220 (11 356) 2,70 (0,04) 2017-07-06
Ergis SA 1 023 864 (14 200) 2,60 (0,04) 1 023 864 (14 200) 2,66 (0,03) 2017-06-23
Ergis SA 1 009 664 (10 110) 2,56 (0,03) 1 009 664 (10 110) 2,63 (0,03) 2017-05-02
Ergis SA 999 554 (-7 517) 2,53 (-0,02) 999 554 (-7 517) 2,60 (-0,02) 2017-02-24
Ergis SA 1 007 071 (31 295) 2,55 (0,08) 1 007 071 (31 295) 2,62 (0,08) 2017-02-24
Ergis SA 975 776 (21 924) 2,47 (0,05) 975 776 (21 924) 2,54 (0,07) 2017-02-20
Ergis SA 953 852 (73 826) 2,42 (0,19) 953 852 (73 826) 2,47 (0,19) 2017-02-13
Ergis SA 880 026 (31 658) 2,23 (0,08) 880 026 (31 658) 2,28 (0,08) 2017-02-06
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 070 155 5,25 2 070 155 5,37 (-0,03) 2017-01-31
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 070 155 5,25 (-0,14) 2 070 155 5,40 2017-01-31
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 070 155 5,39 2 070 155 5,40 (-0,02) 2017-01-31
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 070 155 (88 282) 5,39 (0,36) 2 070 155 (88 282) 5,42 (0,31) 2017-01-31
Ergis SA 848 368 (14 492) 2,15 (0,04) 848 368 (14 492) 2,20 (0,04) 2017-01-30
Ergis SA 833 876 (36 345) 2,11 (0,09) 833 876 (36 345) 2,16 (0,10) 2017-01-23
Ergis SA 797 531 (24 815) 2,02 (0,06) 797 531 (24 815) 2,06 (0,06) 2017-01-16
Ergis SA 772 716 (36 062) 1,96 (0,09) 772 716 (36 062) 2,00 (0,10) 2017-01-09
Ergis SA 736 654 (17 841) 1,87 (0,05) 736 654 (17 841) 1,90 (0,04) 2017-01-02
Ergis SA 718 813 (32 186) 1,82 (0,08) 718 813 (32 186) 1,86 (0,09) 2016-12-27
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 981 873 5,03 1 981 873 5,11 2016-12-20
Ergis SA 686 627 (14 325) 1,74 (0,04) 686 627 (14 325) 1,77 (0,04) 2016-12-19
Ergis SA 672 302 (34 408) 1,70 (0,08) 672 302 (34 408) 1,73 (0,09) 2016-12-12
Ergis SA 637 894 (28 258) 1,62 (0,07) 637 894 (28 258) 1,64 (0,07) 2016-12-05
Ergis SA 609 636 (27 534) 1,55 (0,07) 609 636 (27 534) 1,57 (0,07) 2016-11-28
Ergis SA 582 102 (23 427) 1,48 (0,06) 582 102 (23 427) 1,50 (0,06) 2016-11-21
Ergis SA 558 675 (20 203) 1,42 (0,05) 558 675 (20 203) 1,44 (0,06) 2016-10-28
Ergis SA 538 472 (55 883) 1,37 (0,15) 538 472 (55 883) 1,38 (0,14) 2016-10-24
Ergis SA 482 589 (30 485) 1,22 (0,07) 482 589 (30 485) 1,24 (0,08) 2016-10-17
Ergis SA 452 104 (22 836) 1,15 (0,06) 452 104 (22 836) 1,16 (0,06) 2016-10-10
Ergis SA 429 268 (7 464) 1,09 (0,02) 429 268 (7 464) 1,10 (0,02) 2016-10-03
Ergis SA 421 804 (12 182) 1,07 (0,03) 421 804 (12 182) 1,08 (0,03) 2016-09-26
Ergis SA 409 622 (33 064) 1,04 (0,09) 409 622 (33 064) 1,05 (0,09) 2016-09-19
Ergis SA 376 558 (51 702) 0,95 (0,13) 376 558 (51 702) 0,96 (0,13) 2016-09-12
Ergis SA 324 856 (44 522) 0,82 (0,11) 324 856 (44 522) 0,83 (0,11) 2016-09-05
Ergis SA 280 334 (21 140) 0,71 (0,05) 280 334 (21 140) 0,72 (0,06) 2016-07-22
Ergis SA 259 194 (16 821) 0,66 (0,05) 259 194 (16 821) 0,66 (0,04) 2016-07-18
Ergis SA 242 373 (26 483) 0,61 (0,06) 242 373 (26 483) 0,62 (0,07) 2016-07-11
Ergis SA 215 890 (16 403) 0,55 (0,04) 215 890 (16 403) 0,55 (0,04) 2016-07-04
Ergis SA 199 487 (29 736) 0,51 (0,08) 199 487 (29 736) 0,51 (0,08) 2016-06-27
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 7 862 000 19,94 7 862 000 20,02 (-0,47) 2016-06-23
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 7 862 000 (55 033) 19,94 (0,15) 7 862 000 (55 033) 20,49 (0,70) 2016-06-23
Ergis SA 169 751 (20 884) 0,43 (0,05) 169 751 (20 884) 0,43 (0,05) 2016-06-20
Ergis SA 148 867 (16 417) 0,38 (0,04) 148 867 (16 417) 0,38 (0,04) 2016-06-13
Ergis SA 132 450 (26 896) 0,34 (0,07) 132 450 (26 896) 0,34 (0,07) 2016-06-06
Ergis SA 105 554 (45 335) 0,27 (0,12) 105 554 (45 335) 0,27 (0,12) 2016-05-30
Ergis SA 60 219 0,15 (0,15) 60 219 0,15 (0,15) 2016-05-23
PKO BP Bankowy OFE 3 904 917 (1 376 343) 9,90 (3,49) 3 904 917 (1 376 343) 9,90 (3,49) 2016-02-24
PKO BP Bankowy OFE 2 528 574 6,41 2 528 574 6,41 2014-09-19
Finergis Investments Ltd. 15 207 718 38,56 15 207 718 39,64 (1,08) 2014-09-18
Finergis Investments Ltd. 15 207 718 (464 848) 38,56 (1,57) 15 207 718 (464 848) 38,56 (1,57) 2014-09-18
Finergis Investments Ltd. poprzez podmioty powiązane 14 742 870 36,99 (-0,39) 14 742 870 36,99 (-0,39) 2014-02-20
PZU OFE Złota Jesień 7 806 967 19,79 7 806 967 19,79 2013-12-05
PZU OFE Złota Jesień 7 806 967 (2 118 827) 19,79 (5,37) 7 806 967 (2 118 827) 19,79 (5,37) 2013-12-05
Finergis Investments Ltd. 14 742 870 (-8 480 000) 37,38 (-21,65) 14 742 870 (-8 480 000) 37,38 (-21,65) 2013-12-05
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 5 688 140 14,42 5 688 140 14,42 2012-12-31
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 5 688 140 (1 274 782) 14,42 (3,23) 5 688 140 (1 274 782) 14,42 (3,23) 2012-12-18
PZU OFE Złota Jesień 4 413 358 (474 483) 11,19 (1,21) 4 413 358 (474 483) 11,19 (1,21) 2012-09-20
PZU OFE Złota Jesień 3 938 875 (638 875) 9,98 (1,62) 3 938 875 (638 875) 9,98 (1,62) 2012-09-19
PZU OFE Złota Jesień 3 300 000 (100 000) 8,36 (0,25) 3 300 000 (100 000) 8,36 (0,25) 2011-11-14
PZU OFE Złota Jesień 3 200 000 (20 000) 8,11 (0,05) 3 200 000 (20 000) 8,11 (0,05) 2011-05-11
Mazgaj Stanisław 762 930 1,93 (0,93) 762 930 1,93 (0,93) 2011-05-11
Mazgaj Stanisław 762 930 (-260 647) 1,00 (-1,59) 762 930 (-260 647) 1,00 (-1,59) 2011-05-11
Kaczorowski Paweł 0 (-4 151) 0,00 (-0,01) 0 (-4 151) 0,00 (-0,01) 2011-05-11
PZU OFE Złota Jesień 3 180 000 (107 626) 8,06 (0,27) 3 180 000 (107 626) 8,06 (0,27) 2010-06-30
Mazgaj Stanisław 1 023 577 (-55 412) 2,59 (-0,14) 1 023 577 (-55 412) 2,59 (-0,14) 2010-06-30
Kaczorowski Paweł 4 151 (-1 000) 0,01 4 151 (-1 000) 0,01 2010-06-30
Mazgaj Stanisław 1 078 989 2,73 1 078 989 2,73 2010-02-25
Kaczorowski Paweł 5 151 0,01 5 151 0,01 2010-02-25
PZU OFE Złota Jesień 3 072 374 (22 374) 7,79 (0,06) 3 072 374 (22 374) 7,79 (0,06) 2009-05-12
MetLife TFI SA 1 901 959 (-85 684) 4,82 (0,71) 1 901 959 (-85 684) 4,82 (-0,23) 2009-04-03
PZU OFE Złota Jesień 3 050 000 (876 456) 7,73 (2,22) 3 050 000 (876 456) 7,73 (2,22) 2008-08-13
Ogółem 39 435 989 (100 000) 0 39 435 989 (100 000) 0 2007-11-21
Finergis Investments Ltd. 23 222 870 59,03 (0,15) 23 222 870 59,03 (0,15) 2007-11-14
Finergis Investments Ltd. 23 222 870 (-2 686 376) 58,88 (-6,98) 23 222 870 (-2 686 376) 58,88 (-6,98) 2007-11-14
Ogółem 39 335 989 (-8 962 549) 0 39 335 989 (-8 962 549) 0 2007-10-12
Finergis Investments Ltd. 25 909 246 65,86 (65,86) 25 909 246 65,86 (65,86) 2007-10-12
Ergis SA 0 0,00 0 0,00 2007-10-12
Ergis SA 0 (-8 962 549) 0,00 (-18,55) 0 (-8 962 549) 0,00 (-18,55) 2007-10-12
PZU OFE Złota Jesień 2 173 544 5,51 2 173 544 5,51 2007-06-29
PZU OFE Złota Jesień 2 173 544 5,51 (-7,26) 2 173 544 5,51 (-7,26) 2007-06-29
PZU OFE Złota Jesień 2 173 544 12,77 (8,27) 2 173 544 12,77 (7,25) 2007-06-29
PZU OFE Złota Jesień 2 173 544 4,50 (-1,02) 2 173 544 5,52 (-10,66) 2007-06-29
PZU OFE Złota Jesień 2 173 544 (75 391) 5,52 (-6,81) 2 173 544 (75 391) 16,18 (3,85) 2007-06-29
Ogółem 48 298 538 (31 282 683) 0 48 298 538 (31 282 683) 0 2007-06-29
MetLife TFI SA 1 987 643 4,11 (-0,94) 1 987 643 5,05 (-9,75) 2007-06-29
MetLife TFI SA 1 987 643 5,05 1 987 643 14,80 2007-06-29
MetLife TFI SA 1 987 643 5,05 (0,01) 1 987 643 14,80 (9,76) 2007-06-29
MetLife TFI SA 1 987 643 5,04 (-6,64) 1 987 643 5,04 (-6,64) 2007-06-29
MetLife TFI SA 1 987 643 11,68 (7,57) 1 987 643 11,68 (6,63) 2007-06-29
MetLife TFI SA 1 987 643 (-85 769) 4,11 (-8,07) 1 987 643 (-85 769) 5,05 (-7,13) 2007-06-29
Ergis SA 0 (-8 962 549) 0,00 (-52,67) 0 (-8 962 549) 0,00 (-52,67) 2007-06-29
Ergis SA 8 962 549 (-25 909 246) 18,55 (-53,65) 8 962 549 (-25 909 246) 18,55 (-70,10) 2007-06-29
Ergis SA 34 871 795 (8 962 549) 72,20 (6,34) 34 871 795 (8 962 549) 88,65 (-491,72) 2007-06-29
Ergis SA 25 909 246 65,86 25 909 246 580,37 2007-06-29
Mielczarek Andrzej 20 000 0,05 20 000 0,14 (0,09) 2007-06-01
Mielczarek Andrzej 20 000 0,05 (0,05) 20 000 0,05 (0,05) 2007-06-01
Mielczarek Andrzej 20 000 0,00 (-0,11) 20 000 0,00 (-0,11) 2007-06-01
Mielczarek Andrzej 20 000 0,11 (0,07) 20 000 0,11 (0,06) 2007-06-01
Mielczarek Andrzej 20 000 0,04 20 000 0,05 2007-06-01
Kędzierski Grzegorz 80 000 0,47 (0,31) 80 000 0,47 (0,27) 2007-06-01
Kędzierski Grzegorz 80 000 0,16 (-0,04) 80 000 0,20 (-0,39) 2007-06-01
Kędzierski Grzegorz 80 000 0,20 80 000 0,59 (0,39) 2007-06-01
Kędzierski Grzegorz 80 000 0,20 (0,20) 80 000 0,20 (0,20) 2007-06-01
Kędzierski Grzegorz 80 000 0,00 80 000 0,00 2007-06-01
MetLife TFI SA 2 073 412 (310 416) 12,18 (1,82) 2 073 412 (310 416) 12,18 (1,82) 2007-02-08
MetLife TFI SA 1 762 996 (889 757) 10,36 (5,23) 1 762 996 (889 757) 10,36 (5,23) 2007-01-26
MetLife TFI SA 873 239 5,13 873 239 5,13 2006-12-07
Opera TFI SA 731 747 (-200 475) 4,30 (-1,17) 731 747 (-200 475) 4,30 (-1,17) 2006-11-21
Opera TFI SA 932 222 5,47 932 222 5,47 2006-08-08
PZU OFE Złota Jesień 2 098 153 (354 006) 12,33 (2,08) 2 098 153 (354 006) 12,33 (2,08) 2006-08-02
Finergis Investments Ltd. 0 (-2 211 634) 0,00 (-12,99) 0 (-2 211 634) 0,00 (-12,99) 2006-08-02
PZU OFE Złota Jesień 1 744 147 (844 147) 10,25 (4,97) 1 744 147 (844 147) 10,25 (4,97) 2006-07-07
Ergis SA 8 962 549 (-1 815 019) 52,67 (-10,66) 8 962 549 (-1 815 019) 52,67 (-10,66) 2006-06-30
PZU OFE Złota Jesień 900 000 5,28 900 000 5,28 2006-06-12
Ogółem 17 015 855 (4 026 653) 0 17 015 855 (4 026 653) 0 2006-06-12
Ogółem 12 989 202 0 12 989 202 0 2005-06-30
Finergis Investments Ltd. 2 211 634 12,99 (-4,03) 2 211 634 12,99 (-4,03) 2005-06-30
Finergis Investments Ltd. 2 211 634 17,02 2 211 634 17,02 2005-06-30
Ergis SA 10 777 568 63,33 (-19,64) 10 777 568 63,33 (-19,64) 2005-06-30
Ergis SA 10 777 568 82,97 10 777 568 82,97 2005-06-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2019-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2018-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.