20,3000 zł
1,50% 0,3000 zł
Erbud SA (ERB)

Komunikaty spółki - ERBUD

Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 47,43 mln zł netto na roboty budowlane dotycząca wykonania parku handlowo-usługowego, marketu budowlanego Castorama wraz z przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego w Lipniku ul. Stargardzka.
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Aliro Bank S.A. z siedzibą Warszawie.
Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych.
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,88 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Warszawie.
Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 4 września 2020 roku.
Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 września 2020 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
Powołanie nowego Członka Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)
Wyniki finansowe
Erbud Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Erbud Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 70,75 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu wraz z wykończeniem w Stanie Fit-Out we Wrocławiu.
Informacja o rejestracji w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki.
Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane pomiędzy ERBUD S.A. (Emitent) a spółka zależną od Emitenta - GWI Bauunternehmung GmbH (GWI).
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 49,6 mln zł netto na robuty budowlane przy budowie " Budynku wielofunkcyjnego" w Dęblinie.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.