0,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
AWBUD SA (AWB)

Komunikaty spółki - AWBUD

Rezygnacja Pana Wiesława Cholewy z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości
Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, Aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych/drogowych z Budimex S.A.
Przyczyny braku publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji PartnerBud S.A. w upadłości
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości
Rezygnacja Andrzeja Wuczyńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości
Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji Instal-Lublin S.A. z wolnej ręki
Złożenie częściowego spisu inwentarza obejmującego akcje Instal Lublin S.A. oraz rozpoczęcie procesu sprzedaży akcji
Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości PartnerBud S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 30.09.2020 r.
Uchwały podjęte w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 30.09.2020 r.
Wyniki finansowe
Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 09.09.2020 - MSiG 176/2020 (6066), poz. 45593 o ogłoszeniu upadłości PartnerBud S.A.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PartnerBud SA w upadłosci
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.