4,7600 zł
-0,83% -0,0400 zł
Alchemia SA (ALC)

Komunikaty spółki - ALCHEMIA

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w związku z żądaniem przymusowego wykupu
Informacja nt. ogłoszenia o przymusowym wykupie akcji spółki Alchemia S.A.
Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.
Informacja nt. dofinansowania otrzymanego na realizację projektu badawczo-rozwojowego.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2019r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 24 czerwca 2019r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Sprostowanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS
Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.