11,5500 zł
2,21% 0,2500 zł
Ailleron SA (ALL)

Akcjonariat - AILLERON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 139 617 195,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 12 355 504 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 091 806
Liczba głosów na WZA: 16 337 334 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,40%
Kapitał akcyjny: 3 706 651,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 073 636
Cena nominalna akcji: 0,30 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,60%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Styczeń Rafał z IIF SA, IIF Ventures BV i RMS Ventures LLC 2 920 653 (23,63%) 5 354 473 (32,77%) 2021-03-01 -
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi, ZWZ 2 870 762 (23,23%) 4 418 772 (27,04%) 2022-06-21 ATP
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 300 391 (10,52%) 1 300 391 (7,95%) 2021-09-24 ZRW, INK, RMK, 11B

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria J - subskrypcja prywatna 409 563
0,30 11 605 504
3 481 651,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-01 3 981 830
1 194 549,00
0,30 0,30 3 981 830
1 194 549,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-23
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-01 2 569 480
770 844,00
0,30 0,30 6 551 310
1 965 393,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-23
2015-09-25
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-07 700 935
210 280,50
0,30 0,30 7 252 245
2 175 673,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-22
2015-09-25
seria D - Igor Bokun 2012-03-30 40 000
12 000,00
0,30 0,30 7 292 245
2 187 673,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-20
2015-09-25
seria I - subskrypcja prywatna 2014-04-15 820 687
0,30 11 195 941
3 358 782,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
seria H - subskrypcja prywatna 2014-04-15 467 025
0,30 10 375 254
3 112 576,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
seria G - subskrypcja prywatna 2014-04-15 622 699
0,30 9 908 229
2 972 468,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
seria F - subskrypcja prywatna 2014-04-15 165 694
0,30 9 285 530
2 785 659,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
seria E - subskrypcja prywatna 2014-04-15 1 827 591
15 041 073,93
0,30 8,23 9 119 836
2 735 950,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
połączenie z Memor Technologies sp. z o.o. i Temisto Prim SA bez podwyższania kapitału 2014-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-23
seria K - subskrypcja otwarta 2015-05-06 750 000
5 850 000,00
0,30 7,80 12 355 504
3 706 651,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-21
2015-11-19
zmiana firmy z Wind Mobile SA na Ailleron SA 2015-09-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-21
połączenie z Software Mind SA bez podwyższania kapitału 2016-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-01
seria L - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A-C 2017-06-01 600 000
0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2021-09-24 821 076
0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi, NWZ 2 614 704 (51 212) 21,16 (0,41) 4 162 714 (51 212) 25,47 (0,30) 2021-09-24
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 012 742 (-281 719) 8,20 (-2,28) 1 012 742 (-281 719) 6,20 (-1,72) 2021-03-01
Styczeń Rafał z IIF SA, IIF Ventures BV i RMS Ventures LLC 2 823 729 (2 737 205) 22,85 (22,15) 5 257 549 (5 171 025) 32,18 (31,65) 2021-01-08
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 294 461 (15 550) 10,48 (0,13) 1 294 461 (15 550) 7,92 (0,09) 2021-01-08
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi 2 563 492 (1 548 010) 20,75 (12,53) 4 111 502 (3 096 020) 25,17 (18,95) 2020-12-11
Middlefield Ventures Inc. 0 (-1 634 010) 0,00 (-13,23) 0 (-3 182 020) 0,00 (-19,48) 2020-12-11
Middlefield Ventures Inc. 1 634 010 (-604 917) 13,23 (-17,64) 3 182 020 (-604 917) 19,48 (-14,22) 2020-09-17
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 810 971 (-18 233) 6,56 (-0,15) 810 971 (-18 233) 4,96 (-0,12) 2020-01-15
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 278 911 (614 414) 10,35 (4,97) 1 278 911 (614 414) 7,83 (3,76) 2019-06-05
TFI PZU SA portfele 95 075 0,77 95 075 0,58 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 829 204 (-65 476) 6,71 (-0,53) 829 204 (-65 476) 5,08 (-0,40) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 131 0,00 131 0,00 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 18 0,00 18 0,00 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 162 845 1,32 162 845 1,00 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 664 497 (-348 245) 5,38 (-2,82) 664 497 (-348 245) 4,07 (-2,13) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 11 594 0,09 11 594 0,07 2018-06-30
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 012 742 8,20 1 012 742 6,20 2017-11-29
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 894 680 (176 921) 7,24 (1,43) 894 680 (176 921) 5,48 (1,09) 2017-11-08
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 717 759 (-115 626) 5,81 (-0,94) 717 759 (-115 626) 4,39 (-0,71) 2017-06-27
IIF Ventures BV 129 591 (-898 000) 1,05 (-8,12) 129 591 (-898 000) 0,79 (-5,98) 2017-03-28
IIF SA 2 538 844 (105 024) 20,00 (0,30) 4 972 664 (105 024) 30,00 (0,21) 2017-03-28
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 833 385 6,75 833 385 5,10 2017-03-03
Homa Janusz wraz z H&H Investment sp. z o.o. 359 154 (-480 570) 2,91 (-3,89) 359 154 (-480 570) 2,20 (-2,94) 2017-03-02
Homa Janusz wraz z H&H Investment sp. z o.o. 839 724 (-250 000) 6,80 (-2,01) 839 724 (-250 000) 5,14 (-1,53) 2015-11-16
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi 1 015 482 (43 418) 8,22 (0,36) 1 015 482 (43 418) 6,22 (0,27) 2015-11-13
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi 972 064 7,86 972 064 5,95 2015-11-13
Styczeń Rafał 86 524 (-5 083 957) 0,70 (-45,48) 86 524 (-7 517 777) 0,53 (-49,57) 2015-10-26
RMS Ventures LLC 165 694 1,34 165 694 1,01 2015-10-26
IIF SA 2 433 820 (-406 852) 19,70 (-3,29) 4 867 640 (-406 852) 29,79 (-2,49) 2015-10-26
IIF SA 2 840 672 22,99 (-2,38) 5 274 492 32,28 (-2,47) 2015-10-26
IIF SA 2 840 672 25,37 (2,38) 5 274 492 34,75 (2,47) 2015-09-22
IIF SA 2 840 672 (-243 900) 22,99 (-4,56) 5 274 492 (-243 900) 32,28 (-4,07) 2015-09-22
Tadwil Invest VI sp. z o.o. SKA 400 000 (-400 000) 3,57 (-3,57) 400 000 (-400 000) 2,63 (-2,64) 2015-09-17
Młynarczyk Grzegorz 700 687 (-120 000) 6,25 (-1,08) 700 687 (-120 000) 4,61 (-0,79) 2015-09-16
IIF Ventures BV 1 027 591 9,17 (0,86) 1 027 591 6,77 (0,49) 2015-07-31
IIF Ventures BV 1 027 591 (-800 000) 8,31 (-8,01) 1 027 591 (-800 000) 6,28 (-5,76) 2015-07-31
Tadwil Invest VI sp. z o.o. SKA 800 000 7,14 800 000 5,27 2015-07-30
Styczeń Rafał z podmiotami zależnymi 5 170 481 (5 083 957) 46,18 (45,41) 7 604 301 (7 517 777) 50,10 (49,53) 2015-01-08
Styczeń Rafał 86 524 (-164 882) 0,77 (-1,23) 86 524 (-164 882) 0,57 (-0,43) 2015-01-08
IIF Ventures BV 1 827 591 (-3 080 272) 16,32 (-26,67) 1 827 591 (-5 514 092) 12,04 (-35,95) 2014-12-24
IIF SA 3 084 572 (-6 100) 27,55 (-0,05) 5 518 392 (-6 100) 36,35 (-0,04) 2014-12-24
IIF SA 3 090 672 27,60 (27,60) 5 524 492 36,39 (36,39) 2014-12-24
Młynarczyk Grzegorz 820 687 7,33 820 687 5,40 2014-05-12
Styczeń Rafał wraz z IIF SA i RMS Ventures LLC 251 406 (165 694) 2,00 (0,83) 251 406 (165 694) 1,00 (0,24) 2014-05-09
IIF Ventures BV 4 907 863 (1 827 591) 42,99 (0,75) 7 341 683 (1 827 591) 47,99 (-0,91) 2014-05-09
Homa Janusz wraz z H&H Investment sp. z o.o. 1 089 724 8,81 (-0,92) 1 089 724 6,67 (-0,50) 2014-05-08
Homa Janusz wraz z H&H Investment sp. z o.o. 1 089 724 9,73 1 089 724 7,17 2014-05-08
Styczeń Rafał wraz z IIF SA 85 712 1,17 (0,41) 85 712 0,76 (0,20) 2013-09-10
Styczeń Rafał wraz z IIF SA 85 712 (-45 200) 0,76 (-1,03) 85 712 (-45 200) 0,56 (-0,60) 2013-09-10
IIF Ventures BV 3 080 272 42,24 (14,73) 5 514 092 48,90 (12,57) 2013-09-10
IIF Ventures BV 3 080 272 (-200 000) 27,51 (-16,49) 5 514 092 (-200 000) 36,33 (-13,67) 2013-09-10
IIF Ventures BV 3 280 272 44,00 (-0,98) 5 714 092 50,00 (-0,68) 2013-08-30
IIF Ventures BV 3 280 272 (-400 000) 44,98 (-5,76) 5 714 092 (-400 000) 50,68 (-3,74) 2013-08-29
Styczeń Rafał wraz z IIF SA 130 912 (45 260) 1,79 (0,62) 130 912 (45 260) 1,16 (0,41) 2013-04-19
Styczeń Rafał wraz z IIF SA 85 652 (-20 027) 1,17 (-0,28) 85 652 (-20 027) 0,75 (-0,19) 2013-04-19
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 139 755 1,91 (0,67) 139 755 1,23 (0,31) 2013-03-15
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 139 755 (744) 1,24 (-0,66) 139 755 (744) 0,92 (-0,31) 2013-03-15
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 139 011 (12 976) 1,90 (0,90) 139 011 (12 976) 1,23 (0,23) 2012-12-05
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 126 035 (110 198) 1,00 (0,79) 126 035 (110 198) 1,00 (0,86) 2012-08-01
Bokun Igor 15 837 (-108 796) 0,21 (-1,50) 15 837 (-108 796) 0,14 (-0,96) 2012-05-17
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 124 633 (113 896) 1,71 (1,57) 124 633 (113 896) 1,10 (1,01) 2012-05-17
Bokun Igor 10 737 (4 137) 0,14 (0,05) 10 737 (4 137) 0,09 (0,04) 2012-04-23
Bokun Igor wraz z Dazi Investment sp. z o.o. 6 600 0,09 6 600 0,05 2011-12-28
Styczeń Rafał 105 679 1,45 (0,45) 105 679 0,94 (0,94) 2011-12-07
Styczeń Rafał 105 679 (17 967) 1,00 (-0,20) 105 679 (17 967) 0,00 (-0,78) 2011-12-07
IIF Ventures BV 3 680 272 50,74 (0,28) 6 114 092 54,42 (0,19) 2011-11-14
IIF Ventures BV 3 680 272 (2 433 820) 50,46 (33,28) 6 114 092 (4 867 640) 54,23 (43,14) 2011-11-14
IIF SA 0 (-2 433 820) 0,00 (-33,55) 0 (-4 867 640) 0,00 (-43,32) 2011-11-14
Styczeń Rafał 87 712 (32 716) 1,20 (0,45) 87 712 (32 716) 0,78 (0,30) 2011-10-28
Styczeń Rafał 54 996 (15 486) 0,75 (0,21) 54 996 (15 486) 0,48 (0,13) 2011-10-26
Styczeń Rafał 39 510 (6 185) 0,54 (0,09) 39 510 (6 185) 0,35 (0,06) 2011-10-21
Styczeń Rafał 33 325 0,45 33 325 0,29 2011-10-17
Skotniczny Maciej 90 000 1,24 (0,24) 90 000 0,80 (0,80) 2011-10-12
Skotniczny Maciej 90 000 (15 000) 1,00 (-0,03) 90 000 (15 000) 0,00 (-0,66) 2011-10-12
Skotniczny Maciej 75 000 1,03 75 000 0,66 2011-10-11
Middlefield Ventures Inc. 2 238 927 30,87 (0,17) 3 786 937 33,70 (0,12) 2011-09-20
Middlefield Ventures Inc. 2 238 927 30,70 (10,71) 3 786 937 33,58 (8,63) 2011-09-20
Middlefield Ventures Inc. 2 238 927 19,99 (1,87) 3 786 937 24,95 (1,78) 2011-09-20
Middlefield Ventures Inc. 2 238 927 18,12 3 786 937 23,17 2011-09-20
IIF Ventures BV 1 246 452 17,18 1 246 452 11,09 2011-09-20
IIF SA 2 433 820 33,55 4 867 640 43,32 2011-09-20
Dracula Ventures SA 164 821 2,27 164 821 1,46 2011-09-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2022-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2021-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2021-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2017-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.