12,7500 zł
0,39% 0,0500 zł
Ailleron SA (ALL)

Komunikaty spółki - AILLERON

Wyniki finansowe
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce Code Factory Consulting Group SRL oraz Code Factory SRL
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez spółkę zależną od Ailleron SA negocjacji w sprawie nabycia udziałów w Code Factory Consulting Group SRL oraz Code Factory SRL
Rozpoczęcie współpracy ze spółką Snow Software Ltd. z siedzibą w Bracknell w Wielkiej Brytanii
Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Ailleron SA
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Ailleron SA w dniu 24 września 2021 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 24 września 2021 r.
Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 roku
Wyniki finansowe
Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 24 września 2021 roku
Podpisanie umowy na wdrożenie iLumio w 60 hotelach sieci Bould w Arabii Saudyjskiej
Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.