12,4500 zł
-2,73% -0,3500 zł
Ailleron SA (ALL)

Komunikaty spółki - AILLERON

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Ailleron SA w dniu 08.01.2021r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 8 stycznia 2021r.
Powołanie Pana Dariusza Orłowskiego na Członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2021 roku na żądanie Akcjonariusza
Zawiadomienie od Akcjonariusza - Dariusza Orłowskiego - o nabyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Zawiadomienie od Akcjonariusza - Middlefield Ventures - o sprzedaży akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 8 stycznia 2021 roku
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży istniejących udziałów oraz umowy dotyczącej objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Software Mind spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia term-sheet dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta – Software Mind spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Piąte wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji
Wyniki finansowe
Czwarte wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Trzecie wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.