20,6000 zł
-0,48% -0,1000 zł
Ailleron SA (ALL)

Komunikaty spółki - AILLERON

Utworzenie spółki zależnej Software Mind w Niemczech
Informacja o ekspozycji na Silicon Valley Bank – odzyskanie wszystkich środków
Informacja o ekspozycji na Silicon Valley Bank - aktualizacja
Informacja o ekspozycji na Silicon Valley Bank
Wyniki finansowe
Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta
Zawarcie umowy ramowej o świadczenie usług informatycznych i rozwój oprogramowania z VeloBank S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Zawarcie przez Software Mind sp. z o.o. – spółkę zależną od Ailleron S.A. – umowy nabycia udziałów w Chmurowisko sp. z o.o. oraz porozumienia do umowy nabycia udziałów w Chmurowisko sp. z o.o. z dnia 18 lutego 2022 r.
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – HotelTech
Podpisanie umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. na wdrożenie LiveBank Cloud
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 14 grudnia 2022 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 14 grudnia 2022 r.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.