8,6200 zł
-0,92% -0,0800 zł
Ailleron SA (ALL)

Komunikaty spółki - AILLERON

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021
Zawiadomienie Akcjonariusza o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
Podpisanie umowy ramowej o współpracy ze spółką z Doliny Krzemowej
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą kolejnego etapu ekspansji Spółki na rynku amerykańskim
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Ailleron SA w dniu 05.06.2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 5 czerwca 2019 r.
Wyniki finansowe
AILLERON -0,92% 8,62
2020-02-21 16:40:31

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.