13,7000 zł
-2,14% -0,3000 zł
Ailleron SA (ALL)

Komunikaty spółki - AILLERON

Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. na dzień 23 czerwca 2021 roku
Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie wypłacenia dywidendy
Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Finalizacja transakcji z ValueLogic - zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w spółce ValueLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
Finalizacja transakcji z Enterprise Investors - zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży istniejących udziałów oraz podwyższenie kapitału zakładowego Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce ValueLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia term-sheet dotyczącego nabycia przez spółkę zależną od Emitenta – Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – udziałów w spółce ValueLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Wyniki finansowe
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Ailleron SA w dniu 08.01.2021r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 8 stycznia 2021r.
AILLERON -2,14% 13,70
2021-06-21 14:54:20

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020 oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków za lata poprzednie.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.