Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Średnia stopa opodatkowania:


Całkowity podatek podzielony przez podstawę (bazę opodatkowania).

zobacz pozostałe hasła...

2012-12-09 06:00 Źródło: Justyna Niedbał - Bankier.pl

Justyna Niedbał - Bankier.pl

Zasiłek chorobowy: komu przysługuje, ile i na jakich zasadach


Gdy już uzyskamy od lekarza zwolnienie z pracy, zastanawiamy się, jakie wynagrodzenie dostaniemy za czas przebywania na chorobowym. Wysokość zasiłku chorobowego zależy od wielu czynników – nie każdy dostanie tyle samo, nie zawsze płaci ZUS, a niektórzy mogą nie dostać nic.

komu przysługuje zasiłek chorobowy
foto: thinkstock

Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do wykonywania pracy w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby ubezpieczone to m.in. pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania, oraz pracownikom z nimi współpracującym. Prawo do zasiłku nabywa się jednak przeważnie po upływie pewnego okresu wyczekiwania. Długość wyczekiwania zależy od typu podmiotu uprawnionego, rodzaju ubezpieczenia oraz od powodu niezdolności wykonywania pracy.

Kto dostanie zasiłek chorobowy


Co do zasady zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom odprowadzającym składki na to ubezpieczenie. Szczególnym przypadkiem są m.in. osoby wykonujące pracę nakładczą - zasiłek ten przysługuje im dopiero od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, a jeśli skończyli 50 lat – od 15. dnia niezdolności do pracy. Do tego czasu zachowują prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie pracy.

Pracodawcy biją na alarm: ciąża to nie choroba»Pracodawcy biją na alarm: ciąża to nie choroba
Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub nabawiły się choroby zawodowej, a odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe, mają prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego.

Kiedy masz prawo do zasiłku chorobowego


Osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu z ZUS nabywa prawo do zasiłku z reguły po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, natomiast osoba płacąca składki dobrowolnie nabywa to prawo dopiero po 90 dniach. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy płacenia składek chorobowych m.in. wtedy, jeżeli przerwa w ich opłacaniu nie przekracza 30 dni lub osoba ta była na urlopie wychowawczym. Niekiedy zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania, na przykład osobom ubezpieczonym, których niezdolność do pracy była spowodowana chorobą zawodową lub wypadkiem w pracy (zasiłek wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego) albo wypadkiem w drodze do lub z pracy (zasiłek z ubezpieczenia chorobowego).Ile zasiłku ci się należy


Wysokość zasiłku jest uzależniona między innymi od wysokości zarobków. Zazwyczaj podstawą obliczania zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzały chorobę. Są jednak liczne wyjątki, na przykład w sytuacji, kiedy pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego czasu pracy. Aby prawidłowo ustalić podstawę obliczania zasiłku, od przychodu należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo, dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, podstawa ta nie może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty 13,71 proc. tego wynagrodzenia.

Kiedy można zwolnić chorego pracownika?»Kiedy można zwolnić chorego pracownika?
Obecnie wysokość zasiłku to 80 proc. wynagrodzenia albo przychodu, który stanowi podstawę wymiaru. Jeżeli trafimy do szpitala, to przysługuje nam już tylko 70 proc. podstawy wymiaru. Jednak jeśli zdarzy się nam wypadek przy pracy, w drodze do pracy, choroba zawodowa, niezbędne badania lekarskie przewidziane dla kandydatów na dawców narządów oraz choroba w czasie ciąży, zasiłek chorobowy przysługuje nam w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Aby otrzymać świadczenie, należy uzyskać od lekarza dokument poświadczający czasową niezdolność do pracy, wystawiony na druku ZUS ZLA. Do wypłaty zasiłku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezbędne jest zaświadczenie wystawione na druku ZUS Z-3 w przypadku pracowników, ZUS Z-3b w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność albo ZUS Z-3a w przypadku pozostałych.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy


Ważne jest też, aby o niezdolności do pracy powiadomić pracodawcę nie później niż w drugim dniu nieobecności. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do pracy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Druk można też przekazać listownie albo przez kuriera. Spóźnienie się w dostarczeniu zwolnienia może spowodować obniżenie zasiłku chorobowego o 25 proc. W przypadku pracowników wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 34 dni zwolnienia wypłaca pracodawca, a następnie ZUS. Liczy się jednak wielkość zakładu pracy: jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wtedy zasiłek wypłaci ZUS. Osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ma na to 30 dni. Warunkiem jest dostarczenie do ZUS-u pełnej dokumentacji.

Kto nie dostanie zasiłku


Zasiłek nie przysługuje tym osobom, które zachowują prawo do wynagrodzenia na podstawie innych przepisów, w czasie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, a także w czasie tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności. Prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje także za pierwsze pięć dni, jeśli niezdolność była spowodowana nadużyciem alkoholu (co zostało stwierdzone przez lekarza kodem „C” w dokumencie ZUS ZLA) .

Zasiłku chorobowego wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego nie dostaną też osoby, które mają ustalone prawo do emerytury i renty, są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych oraz przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Nie mają do niego prawa także te osoby, które nie przepracowały wymaganego okresu wyczekiwania albo wypadek, któremu uległy, wynikał z rażącego niedbalstwa lub nadużycia alkoholu.

Justyna Niedbał
Bankier.pl
j.niedbal@bankier.pl

 Komentarzy 0


Zobacz też:
» Znakomite dane z rynku pracy
» Poprawia się sytuacja przedsiębiorstw
» Ubezpieczenie chorobowe - czy warto je opłacać?
» więcej
RSS Google Wykop

Najlepsze dla Ciebie warunki do realizacji wiosennych planów

Komentarze do artykułu
Zasiłek chorobowy: komu przysługuje, ile i na jakich zasadach Autor: ~gosiaj.   2013-02-18 11:39
Pracowałam w sklepie jako kasjer,byłam w ciąży,ale nie chciałam i w ogóle nie myślałam o chorobowym dopóki mnie co 3 dni nie brało przeziębienie i wysoka gorączka,wtedy nie miałam wyjścia i pan dr wyp (..)
(wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty)   2012-12-09 16:49
(wiadomość usunięta przez moderatora)
Zasiłek chorobowy: komu przysługuje, ile i na jakich zasadach Autor: ~Cba   2012-12-09 17:48
tusk placi 100% nierobom z mundurowki ,a ludziom ktorzy utrzymuja go i tych cepow placi jalmuzne
Zasiłek chorobowy: komu przysługuje, ile i na jakich zasadach Autor: ~rer   2012-12-09 12:51
Jednakowo patologiczne jest wykorzystywanie chorobowego i "przechodzenie" choroby w pracy ku chwale pracodawcy. Obniżenie zasiłku nie rozwiązuje problemu, ukarani są winni i niewinni. Dział (..)
Zasiłek chorobowy: komu przysługuje, ile i na jakich zasadach Autor: ~pracus   2012-12-09 11:41
4 dni i tracisz premie ,mimo ze harowałes 20 -18 dni w miesiacu tak jest w Brzegu na skarbimierzu w firmie amerykanskiej krafft
Zasiłek chorobowy: komu przysługuje, ile i na jakich zasadach Autor: ~dezel   2012-12-09 11:26
Łażą do tej pracy chorzy .Prychają kichają pokazują co potrafią, zarażają innych. W imię tego by się popisać przed szefem! jaka to ona (on) oddany firmie niezastąpiona najlepsza i och w ogóle,a przy t (..)