Kalendarium giełdy

-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,90 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom RN.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.

Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.057 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za 2016r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej w 2016r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Wskaźniki koniunktury gospodarczej GUS

Okres: maj
Koniunktura w budownictwie: Poprzednia wartość: 2,7 pkt.
Koniunktura w handlu detaliczny: Poprzednia wartość: 12,3 pkt.
Koniunktura w przemyśle: Poprzednia wartość: 9,6 pkt.
Koniunktura w usługach

Świat
01:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego (JPY)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 614,7 mld.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,92 zł na akcję.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dzień wykupu akcji spółki przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 5,80 zł za akcję.

WZA

NWZA ws. m.in. omówienia skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku oraz sytuacji Bumech S.A. w kontekście ostatnich wydarzeń na rynku kapitałowym, a dotyczących Bumech S.A.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,90 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.

Okres: maj. Poprzednia wartość: 52,7 pkt.

08:00 Niemcy: Produkt Krajowy Brutto, fin.

Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 0,4% k/k oraz 1,8% r/r. Prognoza: 0,6% k/k oraz 1,7% r/r.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.

Okres: maj. Poprzednia wartość: 58,2 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.

Okres: maj. Poprzednia wartość: 55,4 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.

Okres: maj. Poprzednia wartość: 56,7 pkt.

10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo

Okres: maj. Poprzednia wartość: 112,9 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.

Okres: maj. Poprzednia wartość: 56,4 pkt.

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, wst.

Okres: maj. Poprzednia wartość: 52,8 pkt. Prognoza: 53 pkt.

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, wst.

Okres: maj. Poprzednia wartość: 53,1 pkt.

16:00 USA: Sprzedaż nowych domów

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 621 tys. Prognoza: 605 tys.

Środa
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,51 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.

Świat
15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA  m/m

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,8%.

16:00 USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym 

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 5,71 mln. Prognoza: 5,69 mln.

20:00 USA: Protokół z posiedzenia FOMC

Okres: maj

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

MNI
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

IMS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2016 roku, połączenia ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, połączenia ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie oraz połączenia ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 5,75 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

GTC
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 8,1%. Prognoza: 7,7%.

14:00 Polska: Protokół z posiedzenia RPP

Okres: maj

Świat
10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, rew.

Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 0,7% k/k oraz 1,9% r/r. Prognoza: 0,3% k/k oraz 2,1% r/r.

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 232 tys.

14:30 USA: Saldo obrotów towarowych (USD)

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -64,8 mld.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,85 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

GTC
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja CPI r/r

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 0,2%.

14:30 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. m/m

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -0,3%. Prognoza: 0,3%.

14:30 USA: Produkt Krajowy Brutto, rew

Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 2,1%. Prognoza: 0,7%.

14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. m/m

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 0,9%. Prognoza: -1%.

16:00 USA: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin.

Okres: maj. Poprzednia wartość: 97 pkt. Prognoza: 97,7 pkt.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 358,41 33,42 (1,44%) 25.05
DAX 12 621,72 -21,15 (-0,17%) 25.05
SP500 2 415,07 10,68 (0,44%) 25.05
FTSE 7 517,71 2,81 (0,04%) 25.05
CAC 5 337,16 -4,18 (-0,08%) 25.05

Notowania akcji

czwartek, 17:04 czwartek, 17:04 czwartek, 17:04
PKNORLEN 108,50 2,46%
PKOBP 36,05 -0,33%
KGHM 114,20 3,40%
PEKAO 141,30 0,93%
ENERGA 10,09 0,20%
JSW 75,19 0,86%
PZU 46,78 0,39%
PGNIG 6,67 6,38%
CDPROJEKT 73,60 2,95%
CCC 212,10 -3,92%
JSW 75,19 0,86%
POLIMEXMS 6,78 -1,74%
KGHM 114,20 3,40%
CDPROJEKT 73,60 2,95%
CIGAMES 1,10 0,92%
URSUS 5,03 -2,52%
PZU 46,78 0,39%
ENERGA 10,09 0,20%
BUMECH 0,58 0,00%
PETROLINV 8,37 4,62%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,0% III 2017
PKB rdr 4,0% I kw. 2017
Stopa bezrobocia 7,7% IV 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 577,86 zł III 2017
Produkcja przemysłowa rdr -0,6% IV 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl