Kalendarium giełdy

-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

BOS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Raport roczny

PBG
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

10:00  APSENERGY
Wyniki spółek

Skonsolidowany raport roczny

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 r/r

Okres: luty. Poprzednia wartość: 4,9%

10:00 Niemcy: Indeks Ifo

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 111 pkt.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

PCM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

WZA

NWZA

TIM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.

09:00 
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji.

09:30  MORIZON

Konferencja prasowa spółki nt. działalności Grupy Morizon oraz złożenia przez spółkę prospektu emisyjnego.

10:00  IFM
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie zmiany siedziby

11:00  TIM

Konferencja prasowa spółki nt. wyników osiągniętych przez spółkę TIM SA w 2016 roku, jak również perspektyw na kolejne okresy.

17:00 
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie ws. wyrażenia zgody na zbycie aktywów spółki o istotnej wartości.

Świat
15:00 USA: Indeks S&P/Case-Shiller

Okres: styczeń.

dla 10 metropolii: Poprzednia wartość: 4,9%. Prognoza: 4,9%.

dla 20 metropolii: Poprzednia wartość: 5,6%. Prognoza: 5,6%

16:00 USA: Indeks zaufania konsumentów

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 114,8 pkt. Prognoza: 113 pkt.

Środa
GPW
Wezwania

Początek zapisów w wezwaniu na akcje ogłoszonym przez AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l. i Rafała Brzoskę po cenie 9,50 zł. Zapisy potrwają do 20 kwietnia 2017 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN oraz zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu.

WZA

ZWZA ws. m.in podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za 2016 rok.

Wezwania

Początek zapisów w wezwaniu na akcje ogłoszonym przez AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l. i Rafała Brzoskę po cenie 41,10 zł. Zapisy potrwają do 19 kwietnia 2017 r.

09:00  MCI

Konferencja wynikowa MCI Capital oraz Private Equity Managers - transmisja w sieci

09:00  MCI

Konferencja prasowa spółki nt. omówienia wyników finansowych MCI Capital SA i Private Eqiuty Managers, oraz przedstawienia sytuacji w portfelach funduszy inwestycyjnych, wraz z aktualizacją wydarzeń w wybranych spółkach portfelowych.

10:00  SESCOM
WZA

Zwyczajne walne zgromadzenie

10:00  ASSECOSLO
WZA

Zwyczajne walne zgromadzenie ws. zatwierdzenia wypłaty dywidendy w wysokości 1,08 EUR na 1 akcje.

10:00  SKYLINE
WZA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie: cd. NWZA z 8.03.2017

Świat
Wielka Brytania: Oficjalna decyzja ws. BREXIT-u

Wczesnym popołudniem brytyjski ambasador Tim Barrow wręczy szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi list informujący, że rząd w Londynie uruchamia artykuł 50. pozwalający na opuszczenie Unii. Pod listem będzie się znajdował podpis premier Theresy May.

01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna r/r

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1,0%.

Czwartek
GPW
PEP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

ERG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na nabycie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Świat
14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,6% m/m oraz 2,2% r/r.

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 

Okres: tydzień.

14:30 USA: Produkt Krajowy Brutto, fin.

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartośc: 3,5%. Prognoza: 1,9%.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 52,33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.

Polska
14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR)

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: -2180 mln

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia

Okres: luty. Poprzednia wartość: 3,0%.

01:30 Japonia: Inflacja CPI r/r

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,4%.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa, wst. r/r

Okres: luty. Poprzednia wartość: 3,7%.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 5,9%.

10:30 Wlk. Brytania: Produkt Krajowy Brutto, fin.

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: 0,6% k/k oraz 2,0% r/r. Prognoza: 0,7% k/k oraz 2,0% r/r

11:00 Srefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe r/r

Okres: marzec: Prognoza: 2,0%.

14:30 USA: Wydatki Amerykanów m/m

Okres: luty: Poprzednia wartość: 0,2%.

14:30 USA: Dochody Amerykanów m/m

Okres: luty: Poprzednia wartość: 0,4%.

15:45 USA: Indeks Chicago PMI

Okres: marzec: Poprzednia wartość: 57,4.

16:00 USA: Michigan Sentiment

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 96,3 pkt. Prognoza: 97,6 pkt.

Sobota
Świat
03:00 Chiny: Indeks PMI dla uslug wg CFLP

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 54,2 pkt.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 51,6 pkt.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 214,45 -10,96 (-0,49%) 29.03
DAX 12 203,00 53,58 (0,44%) 29.03
SP500 2 361,13 2,56 (0,11%) 29.03
FTSE 7 373,72 30,30 (0,41%) 29.03
CAC 5 069,04 22,84 (0,45%) 29.03

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
KGHM 118,50 -0,42%
PKNORLEN 103,75 0,00%
PEKAO 136,00 -0,18%
PKOBP 33,00 -0,39%
PZU 35,53 -0,84%
JSW 65,50 0,78%
PGE 11,75 -1,18%
LOTOS 55,68 4,29%
PGNIG 5,92 -1,17%
AMREST 344,60 0,76%
JSW 65,50 0,78%
POLIMEXMS 8,75 -2,89%
KGHM 118,50 -0,42%
PBG 5,59 -6,68%
CDPROJEKT 72,61 -0,81%
URSUS 3,76 3,58%
SELVITA 59,00 -21,33%
PZU 35,53 -0,84%
TAURONPE 3,35 -2,33%
BUMECH 1,26 26,00%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% II 2017
PKB rdr 2,7% IV kw. 2016
Stopa bezrobocia 8,6% I 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 277,32 zł I 2017
Produkcja przemysłowa rdr 1,2% II 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl