6 768,00 USD/tona
0,39% 26,00
MIEDŹ

MIEDŹ

Kurs odniesienia: 6 742,00
Kurs otwarcia: 6 778,50
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Max 1D: 6 793,50
Min 1D: 6 760,50
Jednostka: USD/tona
Stopa zwrotu 1R: -6,55%
Max 1R: 7 384,75
Min 1R: 6 400,00