Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 397,10 I 2017 61,90 1 335,20
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 71 371,30 mln zł XI 2016 5 863,80 65 507,50 mln zł
Euro 95 4,61 zł 2017-03-16 – 2017-03-23 -0,06 4,67 zł
Import towarów 68 796,40 mln zł XI 2016 4 131,70 64 664,70 mln zł
Indeks Nędzy 6,70 pkt proc. XII 2016 0,70 6,00 pkt proc.
Inflacja m/m 0,30% II 2017 -0,10 0,40%
Inflacja r/r 2,20% II 2017 0,40 1,80%
Koniunktura w budownictwie -1,40 pkt III 2017 5,40 -6,80 pkt
Koniunktura w handlu 9,20 pkt III 2017 2,20 7,00 pkt
Koniunktura w przemyśle 6,40 pkt III 2017 1,90 4,50 pkt
LPG 2,16 zł 2017-03-16 – 2017-03-23 -0,03 2,19 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 19 411,00 szt. IV kw. 2016 2 876,00 16 535,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,48 zł 2017-03-16 – 2017-03-23 -0,05 4,53 zł
Pengab 20,00 pkt I 2017 4,90 15,10 pkt
Podaż pieniądza M1 815,31 mld zł XII 2016 30,55 784,75 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 256,22 mld zł XII 2016 25,05 1 231,17 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 285,67 mld zł XII 2016 45,99 1 239,68 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 6,00% II 2017 70,60 -64,60%
Produkcja budowlano-montażowa r/r -5,40% II 2017 -7,50 2,10%
Produkcja przemysłowa m/m -0,90% II 2017 1,00 -1,90%
Produkcja przemysłowa r/r 1,20% II 2017 -7,80 9,00%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 1,70% IV kw. 2016 1,30 0,40%
Produkt Krajowy Brutto r/r 2,70% IV kw. 2016 0,20 2,50%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 263,00 zł 2017 208,00 4 055,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 5 959,70 tys. szt. I 2017 160,80 5 798,90 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 54,20 pkt II 2017 -0,60 54,80 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego 2 574,90 zł XI 2016 1 732,10 842,80 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) -1 119,00 mln EUR IX 2016 10,00 -1 129,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 21,30% XII 2016 24,70 -3,40%
Sprzedaż detaliczna r/r 6,10% XII 2016 -1,30 7,40%
Stopa bezrobocia 8,60% I 2017 0,30 8,30%
Stopa depozytowa 0,50% 2016-02-04 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2016-02-04 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2016-02-04 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2016-02-04 0,00 1,50%
Superplus 98 4,95 zł 2017-03-16 – 2017-03-23 -0,03 4,98 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 168,76 zł V 2017 0,00 168,76 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 210,95 zł V 2017 0,00 210,95 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 253,14 zł V 2017 0,00 253,14 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 055,04 zł III kw. 2016 35,96 4 019,08 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 000,00 zł 2017 150,00 1 850,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 277,32 zł I 2017 -358,45 4 635,77 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 557,80 zł 2017-05-01 0,00 2 557,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl