Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 252,70 IV 2017 -71,50 1 324,20
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 62 420,30 mln zł I 2017 -2 409,70 64 830,00 mln zł
Euro 95 4,37 zł 2017-06-15 – 2017-06-22 -0,04 4,41 zł
Import towarów 63 888,80 mln zł I 2017 -363,10 64 251,90 mln zł
Indeks Nędzy 7,20 pkt proc. II 2017 0,00 7,20 pkt proc.
Inflacja m/m 0,00% V 2017 -0,30 0,30%
Inflacja r/r 1,90% V 2017 -0,10 2,00%
Koniunktura w budownictwie 2,50 pkt V 2017 -0,20 2,70 pkt
Koniunktura w handlu 10,10 pkt V 2017 -2,20 12,30 pkt
Koniunktura w przemyśle 8,10 pkt V 2017 -1,50 9,60 pkt
LPG 1,88 zł 2017-06-15 – 2017-06-22 -0,03 1,91 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 13 906,00 szt. I kw. 2017 1 844,00 12 062,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,16 zł 2017-06-15 – 2017-06-22 -0,04 4,20 zł
Pengab 25,90 pkt IV 2017 -4,40 30,30 pkt
Podaż pieniądza M1 809,62 mld zł II 2017 12,33 797,29 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 244,74 mld zł II 2017 5,82 1 238,92 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 285,67 mld zł XII 2016 45,99 1 239,68 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 12,10% V 2017 14,20 -2,10%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 8,40% V 2017 4,10 4,30%
Produkcja przemysłowa m/m 5,50% V 2017 18,80 -13,30%
Produkcja przemysłowa r/r 9,10% V 2017 9,70 -0,60%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 1,00% I kw. 2017 -0,70 1,70%
Produkt Krajowy Brutto r/r 4,00% I kw. 2017 1,50 2,50%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 263,00 zł 2017 208,00 4 055,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 5 990,40 tys. szt. V 2017 -0,70 5 991,10 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 52,70 pkt V 2017 -1,40 54,10 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego 2 041,10 zł I 2017 1 463,00 578,10 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) -860,00 mln EUR II 2017 -3 436,00 2 576,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m -2,80% II 2017 19,50 -22,30%
Sprzedaż detaliczna r/r 2,50% II 2017 -5,30 7,80%
Stopa bezrobocia 7,40% V 2017 -0,30 7,70%
Stopa depozytowa 0,50% 2017-05-17 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2017-05-17 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2017-05-17 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2017-05-17 0,00 1,50%
Superplus 98 4,69 zł 2017-06-15 – 2017-06-22 -0,04 4,73 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 174,14 zł VIII 2017 0,00 174,14 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 217,68 zł VIII 2017 0,00 217,68 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 261,21 zł VIII 2017 0,00 261,21 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 353,55 zł I kw. 2017 134,63 4 218,92 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 000,00 zł 2017 150,00 1 850,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 390,99 zł V 2017 -98,11 4 489,10 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 557,80 zł 2017-08-01 0,00 2 557,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl