Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 151,60 VI 2017 -50,50 1 202,10
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 67 848,00 mln zł V 2017 608,30 67 239,70 mln zł
Euro 95 4,45 zł 2017-08-03 – 2017-08-10 0,02 4,43 zł
Import towarów 68 555,70 mln zł V 2017 3 649,00 64 906,70 mln zł
Indeks Nędzy 6,30 pkt proc. VI 2017 -0,40 6,70 pkt proc.
Inflacja m/m -0,20% VII 2017 0,00 -0,20%
Inflacja r/r 1,70% VII 2017 0,20 1,50%
Koniunktura w budownictwie 6,30 pkt VII 2017 -0,10 6,40 pkt
Koniunktura w handlu 8,30 pkt VII 2017 -0,10 8,40 pkt
Koniunktura w przemyśle 7,40 pkt VII 2017 -0,10 7,50 pkt
LPG 1,88 zł 2017-08-03 – 2017-08-10 0,00 1,88 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 14 373,00 szt. II kw. 2017 1 648,00 12 725,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,28 zł 2017-08-03 – 2017-08-10 0,02 4,26 zł
Pengab 22,00 pkt VI 2017 -2,00 24,00 pkt
Podaż pieniądza M1 830,44 mld zł VI 2017 5,14 825,30 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 249,47 mld zł VI 2017 -1,21 1 250,68 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 261,18 mld zł VI 2017 -2,70 1 263,88 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 16,70% VI 2017 4,60 12,10%
Produkcja budowlano-montażowa r/r 11,60% VI 2017 3,20 8,40%
Produkcja przemysłowa m/m 2,70% VI 2017 -2,80 5,50%
Produkcja przemysłowa r/r 4,50% VI 2017 -4,60 9,10%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 1,00% I kw. 2017 -0,70 1,70%
Produkt Krajowy Brutto r/r 4,00% I kw. 2017 1,50 2,50%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 263,00 zł 2017 208,00 4 055,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 6 002,00 tys. szt. VI 2017 11,60 5 990,40 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 52,30 pkt VII 2017 -0,80 53,10 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego -707,70 zł V 2017 -3 040,70 2 333,00 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) -932,00 mln EUR VI 2017 -634,00 -298,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 1,60% VI 2017 1,60 0,00%
Sprzedaż detaliczna r/r 5,80% VI 2017 -1,60 7,40%
Stopa bezrobocia 7,10% VI 2017 -0,30 7,40%
Stopa depozytowa 0,50% 2017-07-05 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2017-07-05 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2017-07-05 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2017-07-05 0,00 1,50%
Superplus 98 4,77 zł 2017-08-03 – 2017-08-10 0,02 4,75 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 174,14 zł VIII 2017 0,00 174,14 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 217,68 zł VIII 2017 0,00 217,68 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 261,21 zł VIII 2017 0,00 261,21 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 353,55 zł I kw. 2017 134,63 4 218,92 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 000,00 zł 2017 150,00 1 850,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 4 047,21 zł 2016 147,43 3 899,78 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 508,08 zł VI 2017 117,09 4 390,99 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 557,80 zł 2017-08-01 0,00 2 557,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl