Wskaźniki makroekonomiczne - Polska

Wskaźnik AD Wartość AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Bezrobotni zarejestrowani 1 313,60 XI 2016 5,60 1 308,00
Cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego 4 063,00 zł II kw. 2016 -114,00 4 177,00 zł
Eksport towarów 65 507,50 mln zł X 2016 -1 015,10 66 522,60 mln zł
Euro 95 4,75 zł 2017-01-12 – 2017-01-19 0,01 4,74 zł
Import towarów 64 664,70 mln zł X 2016 -1 692,40 66 357,10 mln zł
Indeks Nędzy 6,00 pkt proc. XI 2016 0,10 5,90 pkt proc.
Inflacja m/m 0,70% XII 2016 0,60 0,10%
Inflacja r/r 0,80% XII 2016 0,80 0,00%
Koniunktura w budownictwie -17,40 pkt XII 2016 -5,10 -12,30 pkt
Koniunktura w handlu 0,00 pkt XII 2016 -4,00 4,00 pkt
Koniunktura w przemyśle -2,60 pkt XII 2016 -0,80 -1,80 pkt
LPG 2,21 zł 2017-01-12 – 2017-01-19 -0,02 2,23 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 16 535,00 szt. IV kw. 2016 1 825,00 14 710,00 szt.
Odsetki od zaległości podatkowych 8,00% 2014-10-09 -2,00 10,00%
Odsetki ustawowe 5,00% 2016-01-01 -3,00 8,00%
Olej napędowy 4,65 zł 2017-01-12 – 2017-01-19 0,01 4,64 zł
Pengab 15,10 pkt XII 2016 -2,10 17,20 pkt
Podaż pieniądza M1 759,09 mld zł X 2016 5,71 753,38 mld zł
Podaż pieniądza M2 1 208,96 mld zł X 2016 8,37 1 200,59 mld zł
Podaż pieniądza M3 1 218,28 mld zł X 2016 8,22 1 210,06 mld zł
Produkcja budowlano-montażowa m/m 34,80% XII 2016 29,40 5,40%
Produkcja budowlano-montażowa r/r -8,00% XII 2016 4,80 -12,80%
Produkcja przemysłowa m/m -4,30% XII 2016 -6,20 1,90%
Produkcja przemysłowa r/r 2,30% XII 2016 -1,00 3,30%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,20% III kw. 2016 -0,60 0,80%
Produkt Krajowy Brutto r/r 2,50% III kw. 2016 -0,60 3,10%
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 263,00 zł 2017 208,00 4 055,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 5 798,90 tys. szt. XII 2016 7,40 5 791,50 tys. szt.
Purchasing Managers' Index Polska 51,90 pkt XI 2016 1,70 50,20 pkt
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego 842,80 zł X 2016 -346,90 1 189,70 zł
Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) -1 119,00 mln EUR IX 2016 10,00 -1 129,00 mln EUR
Skala podatkowa do II progu 85 528,00 zł 2008-01-01 0,00 85 528,00 zł
Sprzedaż detaliczna m/m 21,30% XII 2016 24,70 -3,40%
Sprzedaż detaliczna r/r 6,10% XII 2016 -1,30 7,40%
Stopa bezrobocia 8,20% XI 2016 0,00 8,20%
Stopa depozytowa 0,50% 2016-02-04 0,00 0,50%
Stopa lombardowa NBP 2,50% 2016-02-04 0,00 2,50%
Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2016-02-04 0,00 1,75%
Stopa referencyjna NBP 1,50% 2016-02-04 0,00 1,50%
Superplus 98 5,04 zł 2017-01-12 – 2017-01-19 0,01 5,03 zł
Wynagrodzenia młodocianych I rok nauki 162,20 zł II 2017 0,00 162,20 zł
Wynagrodzenia młodocianych II rok nauki 202,75 zł II 2017 0,00 202,75 zł
Wynagrodzenia młodocianych III rok nauki 243,30 zł II 2017 0,00 243,30 zł
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 055,04 zł III kw. 2016 35,96 4 019,08 zł
Wynagrodzenie minimalne 2 000,00 zł 2017 150,00 1 850,00 zł
Wynagrodzenie przeciętne roczne w gospodarce 3 899,78 zł 2015 116,32 3 783,46 zł
Wynagrodzenie przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 4 635,77 zł XII 2016 306,06 4 329,71 zł
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 557,80 zł 2017-02-01 0,00 2 557,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl