REKLAMA

ZE PAK będzie miał 261 mln zł straty netto w I półroczu 2020 roku

2020-09-23 18:04
publikacja
2020-09-23 18:04
GPW

ZE PAK szacuje, że będzie miał w I półroczu 2020 roku 261 mln straty netto i 61 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie.

Wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz odpisy aktualizujący pomniejszą skonsolidowany zysk netto ZE PAK o 201 mln zł, nie wpłyną natomiast na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA.

"W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK SA za I półrocze zakończone 30 czerwca 2020 roku przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wskazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych CGU Elektrownia Pątnów I, CGU Elektrownia Pątnów II oraz CGU PAK KWB Konin SA w łącznej wysokości 585 mln zł, a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów dotyczących rzeczowych aktywów trwałych CGU Elektrownia Konin w wysokości 296 mln zł. Łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi 289 mln zł. Suma powyższych zdarzeń nie wpłynie na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy, natomiast w przypadku skonsolidowanego wyniku netto obniży go o 201 mln zł" - napisano.

ZE PAK podał, że dotychczasowy zakładany model działalności grupy przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację perspektywicznego złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo. (PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki