REKLAMA

X-TRADE BROKERS DM SA: Informacja nt. zaliczenia części zysku za I półrocze 2020 do kapitału podstawowego Tier I

2020-12-29 11:25
publikacja
2020-12-29 11:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-29
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Informacja nt. zaliczenia części zysku za I półrocze 2020 do kapitału podstawowego Tier I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent", "Spółka", "XTB") informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 r. otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”, „Komisja”) zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I Spółki części zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. w wysokości 78,0 mln zł. Wobec otrzymania ww. zezwolenia Zarząd Spółki rekomenduje tym samym Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzającemu sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2020, zatrzymać do dyspozycji Spółki część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w I półroczu 2020 r. w kwocie 78,0 mln zł, przeznaczając go na kapitał rezerwowy. W rezultacie rekomendowanych działań nastąpi zwiększenie bazy kapitałowej i podniesienie współczynników kapitałowych Spółki, co w ocenie Zarządu ułatwi realizację strategii Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z otrzymaniem zgody Komisji ww. rekomendacja Zarządu uzyskała akceptację Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-29 Paweł Szejko Członek Zarządu
2020-12-29 Andrzej Przybylski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki