REKLAMA

VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej

2020-01-21 15:57
publikacja
2020-01-21 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-21
Skrócona nazwa emitenta
VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. Spółka zawarła aneks do umowy na dostawę usług telekomunikacyjnych z T Mobile Polska S.A., którego przedmiotem jest zwiększenie przepustowości ze 100 do 250 połączeń realizowanych jednocześnie oraz limitu minut w skali miesiąca ze 30 tys. minut do 96,5 tys. minut, celem zwiększenia zasięgu realizowanych przez Spółkę kampanii wychodzących. Na skutek zawarcia przedmiotowego aneksu Emitent posiada możliwość generowania proporcjonalnie wyższego przychodu miesięcznego z kampanii wychodzących, niż dotychczas. W pozostałym zakresie warunki aneksu nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Zarząd Emitenta zgodnie z Polityką Informacyjną Spółki uznał przedmiotowy aneks za umowę spełniającą kryterium istotności, z uwagi na potencjalny wpływ tego zdarzenia na możliwość generowania przez Emitenta zwiększonych przychodów z kampanii wychodzących, poprzez zwiększenie przepustowości rozmów o 150% oraz zwiększenie limitu minut w skali miesiąca o ponad 200%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-21 Dawid Wójcicki Prezes Zarządu Dawid Wójcicki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki