REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce korekty zawiadomienia w trybie art. 19 MAR / Receipt from a person discharging managerial responsibilities in the Company of a correction to the Article 19 MAR notification

2023-02-06 17:28
publikacja
2023-02-06 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
06_02_2023_Piotr_Romanowski_korekta_notyfikacji_Ryvu_Therapeutics_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-06
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce korekty zawiadomienia w trybie art. 19 MAR / Receipt from a person discharging managerial responsibilities in the Company of a correction to the Article 19 MAR notification
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu ESPI 11/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w przedmiocie otrzymania zawiadomienia o transakcjach sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR) od Pana Piotra Romanowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce („Zawiadomienie”), o otrzymaniu w dniu dzisiejszym skorygowanego Zawiadomienia.

Korekta polega na sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie 4 lit. d), to jest dookreślenia, iż łączny wolumen transakcji wyniósł 157 000 akcji Spółki a nie jak omyłkowo podano w Zawiadomieniu 1 570 000. W pozostałym zakresie Zawiadomienie nie uległo zmianie.

Treść skorygowanego Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
06_02_2023_Piotr_Romanowski_korekta_notyfikacji_Ryvu_Therapeutics_S.A.pdf06_02_2023_Piotr_Romanowski_korekta_notyfikacji_Ryvu_Therapeutics_S.A.pdf 06_02_2023_Korekta zawiadomienia otrzymanego od Piotra Romanowskiego w dniu 3.02.2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Receipt from a person discharging managerial responsibilities in the
Company of a correction to the Article 19 MAR notification


The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. ("Company") hereby
informs, with reference to the ESPI report 11/2023 of 3 February 2023,
of the receipt of a transaction notification drawn up pursuant to
Article 19(1) of the Market Abuse Regulation (MAR) from Mr. Piotr
Romanowski, Chairman of the Supervisory Board of the Company, as a
person discharging managerial responsibilities within the Company (the
"Notification"), that a corrected Notification has been received today.


The correction consists of the rectification of an obvious clerical
error in point 4(d), i.e. the clarification that the total volume of
transactions amounted to 157,000 shares in the Company and not 1,570,000
as mistakenly stated in the Notification. The remaining part of the
Notification remains unchanged.


The corrected Notification is attached to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-06 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
2023-02-06 Kamil Sitarz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki