REKLAMA

QUARTICON: Informacja nt. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect // Information on an incidentally breach of the Good Practices

2021-05-31 21:22
publikacja
2021-05-31 21:22
POLISH VERSION:
Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka") informuje, że z uwagi na pandemię COVID-19, w roku 2020 nie odbyły się publiczne spotkania z inwestorami czy mediami wobec czego Spółka incydentalnie naruszyła pkt 11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. Niemniej Spółka na bieżąco informuje rynek o kluczowych wydarzeniach, które mają miejsce w Spółce, za pomocą raportów bieżących, wobec czego Spółka nie identyfikuje istotnych skutków niezastosowania tej zasady.
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:
Management Board of QuarticOn S.A. (The "Company") informs that due to the COVID-19 pandemic, the Company did not hold any public meetings with investors or the media., therefore the Company incidentally breached point 11 of the " Good Practices of NewConnect Listed Companies." But the Company is keeping the market updated about any key events in the Company via current reports.
Legal ground: § 4 sub-paragraph 3 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki